YAT 116 - Bilimsel Metodoloji

 

嚜選遛

B襤L襤MSEL METODOLOJ襤

YAT 116

2 AKTS

1. y覺l – 2. yar覺y覺l

Lisans

Zorunlu

2 s/hafta

Teorik: 2 s/hafta    

Türkçe

Öretim eleman覺 ve iletiim bilgileri:

Yrd. Doç. Dr. Semra TOKAY

[email protected]

Görüme Saatleri:

Pazartesi: 10.00-12.00

Çaramba: 10.00-12.00

Cuma: 14.00-16.00

 

Dersin Genel Amac覺: Bu dersin amac覺, örencilerin arat覺rma yapma al覺kanl覺覺n覺 pekitirmek,lisans, lisansüstü düzeyde bilimsel arat覺rma yapabilecek bilgi ve deneyimi kazanmalar覺n覺 salamakt覺r. Derste  yat tasar覺m覺 ile ilgili konular , bilimsel arat覺rma süreç ve yöntemleri üzerine younlaarak irdelenecektir.

 

Örenme Ç覺kt覺lar覺 ve Alt Beceriler:

Bu dersin sonunda örenci;

 

  1. Bilimsel arat覺rman覺n anlam覺n覺 ve önemini aç覺klayabilecektir
  2. Bilimsel arat覺rma sürecini aç覺klayabilecektir
  3. Arat覺rma konusuyla ilgili literatürü tarayabilecektir
  4. Makale ve tez incelemeleri yapabilecektir.
  5. Arat覺rma önerisi haz覺rlayabilecektir

 

 

Öretim Yöntem ve Teknikleri: Bilgileri okuyup yorumlama, tart覺ma, eletirme, alan arat覺rmas覺, ödev ve sunum haz覺rlama.

 

Deerlendirme Yöntemi: Devam: %10

                                           Ödev: %25

                                           Sunum: %25

                                           Y覺l Sonu Ödevi: %40

 

Önkoul: -

 

Ders Kitab覺:

  • Seyidolu, H., 2003. Bilimsel Arat覺rma ve Yazma El Kitab覺, 襤stanbul.

 

Yard覺mc覺 Okumalar:

  • Aziz, A.., 2003. Arat覺rma Yöntemleri, Teknikleri ve 襤letiim, Turhan Kitabevi, Ankara.
  • Day, R. A., 2004. Bilimsel Makale Nas覺l Yaz覺l覺r, Nas覺l Yorumlan覺r, Tübitak yay覺nlar覺, Ankara.
  • Karasar, N., 1998. Bilimsel Arat覺rma Yöntemi: Kavramlar, 襤lkeler, Teknikler, Nobel Yay覺n Da覺t覺m, Ankara.
  • Saray, M., 2003. Bilimsel Arat覺rma Yöntemleri El Kitab覺, Çantay Kitabevi, 襤stanbul.

 

Dersin 襤çerii:            Ara s覺nav(lar) ve final s覺nav覺 için belirlenen günler de belirtilecektir.

Haftalar

Tart覺覺lacak/襤lenecek Konular

 

1. Hafta

Tan覺ma ve Temel Kavramlar.

2. Hafta

Arat覺rma Türleri.

3. Hafta

Arat覺rma Verileri ve Veri Toplama Teknikleri.

4. Hafta

Arat覺rma Tezi Oluturma.

5. Hafta

Arat覺rma Metotlar覺.

6. Hafta

Arat覺rma Metotlar覺.

7. Hafta

Kaynak Gösterme Teknikleri.

8. Hafta

Arat覺rma Sunum Teknikleri.

9. Hafta

Arat覺rma Sunum Teknikleri.

10. Hafta

Arat覺rma Raporunun Bilimsel Yaz覺m覺.

11. Hafta

Arat覺rma Raporunun Bilimsel Yaz覺m覺.

12. Hafta

Bilimsel Yaz覺mlarda Dil Teknii.

13. Hafta

Belirlenen Bir Konuda Uygulama.

14. Hafta

Belirlenen Bir Konuda Uygulama.

15. Hafta

Belirlenen Bir Konuda Uygulama.

 

 

 

 

 

DEERLEND襤RME S襤STEM襤

 

YARIYIL 襤Ç襤 ÇALIMALARI

 

SAYISI

KATKI PAYI

Devam

 

%10

Laboratuar

 

 

Uygulama

 

 

Alan Çal覺mas覺)

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Ödev

 

%25

Sunum

 

%25

Projeler

 

 

Seminer

 

 

Ara s覺navlar

 

 

Final

 

%40

TOPLAM

 

%100

YARIYIL 襤Ç襤 ÇALIMALARININ BAARI NOTUNA KATKISI

 

%60

YARIYIL SONU SINAVININ BAARI NOTUNA KATKISI

 

%40

TOPLAM

 

%100

 

 

DERS襤N ÖREN襤M ÇIKTILARININ PROGRAM YETERL襤L襤KLER襤 襤LE 襤L襤K襤S襤

 

No

Program Yeterlikleri/Ç覺kt覺lar覺                                                                                           

*Katk覺 Düzeyi

 

1

2

3

4

5

1

Dizayn spiralinin, kavram tasar覺m, ön tasar覺m ve detay tasar覺m aamalar覺n覺 örenme

 

 

 

 

 

2

Karina üstyap覺 ilikisini kavrama

 

 

 

 

 

3

Yat üstyap覺lar覺n覺n tasarlanmas覺, fonksiyon ve estetik gereksinimlerin çözümleri yönünden bilgi ve beceri kazanma

 

 

 

 

 

4

Yat iç mekanlar覺n覺n tasarlanmas覺, fonksiyon ve estetik gereksinimlerin çözümleri yönünden bilgi ve beceri kazanma

 

 

 

 

 

5

Deniz araçlar覺 iç mekan geometrisini tan覺ma, endaze bilgisine sahip olma ve  karina form planlar覺n覺 çizebilme becerisi

 

 

 

 

 

6

Deniz araçlar覺n覺n form bilgisine sahip olma

 

 

 

 

 

7

Serbest el çizim yeteneklerini kullanabilme becerisi

 

 

 

 

 

8

Geometrik ve amorf biçimleri manuel ve bilgisayar ortam覺nda çizebilme becerisi

 

 

 

 

 

9

Tasarlanan projenin model ve prototipini yapabilme becerisi

 

 

 

 

 

10

Tasar覺m-malzeme ilikisini kavrama

 

 

 

 

 

11

Tasar覺m-malzeme-üretim teknikleri ilikisini kavrama

 

 

 

 

 

12

Tasarlanan projenin gerçeklemesi için gerekli malzeme bilgisi ve üretim detaylar覺 çözümleyebilme becerisi

 

 

 

 

 

13

Yatlar覺n mekanik ve elektrik donat覺m sistemlerini tan覺ma ve tasarlad覺覺 proje ile bütünletirme becerisi

 

 

 

 

 

14

Tasar覺m aamalar覺nda ergonomi prensiplerini uygulama

 

 

 

 

 

15

Temel tasar覺m ilkelerini benimsemi olma

 

 

 

 

 

16

Yarat覺c覺, kültürel/ doal çevreye duyarl覺, çada teknolojiyi üretip kullanma

 

 

x

 

 

17

Türk denizcilii ve tarihi hakk覺nda bilgi sahibi olma

 

 

x

 

 

18

Mesleki ingilizce bilgisine sahip olma

 

 

 

 

 

19

Sanat ve tasar覺m alanlar覺nda eletirel görü gelitirebilme becerisi

 

 

 

 

x

20

Denizel yaam覺n kültürel çeitliliinin ve arkitektonik özelliklerini kavrama

 

 

 

 

 

21

Tak覺m çal覺mas覺nda ve disiplinleraras覺 çal覺ma gruplar覺nda etkin görev alabilme becerisi

 

 

 

x

 

22

Yaam boyu örenme bilinci ve alan覺ndaki gelimeleri etkin biçimde izleyebilme becerisi

 

 

 

 

x

23

Mesleki etik ve sorumluluklar覺n覺n bilincinde olma

 

 

 

 

x

24

Sözlü ve yaz覺l覺 etkin iletiim kurabilme becerisi

 

 

 

 

x

 

 

AKTS (襤 YÜKÜ TABLOSU)

 

 

Etkinlikler

Say覺s覺

Süresi (Saat)

 

Toplam
襤 Yükü

 

Ders Süresi(S覺nav haftas覺 dahildir: 14x toplam ders saati)

14

2

28

Laboratuar

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj (varsa)

 

 

 

Alan Çal覺mas覺

 

 

 

S覺n覺f D覺覺 Ders Çal覺ma Süresi(Ön çal覺ma, pekitirme)

 

10

1

10

Sunum / Seminer Haz覺rlama

 

   

Proje

 

 

 

Ödevler

2

3,5

7

Ara s覺navlar

1

2

2

Yar覺y覺l Sonu S覺nav覺

1

5

5

Toplam 襤 Yükü

 

 

52