Prof. Dr. H羹lya TURGUT

I. K襤襤SEL B襤LG襤LER
 
TAR襤H                                              :Haziran   2011
 
襤S襤M                                                :Hülya Turgut, Prof. Dr.
 
 
II. AKADEMIK ÖZGEÇM襤   
 
1. E襤T襤M
 
L襤SANS                                               :襤stanbul Teknik Üniversitesi
                                                            Mimarl覺k Fakültesi (1977 - 1982)
 
YÜKSEK L襤SANS                                 :襤.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
                                                            (Yüksek Lisans Program覺) (1982 -1984)
 
 DOKTORA                                          :Oxford Polytechnic,
       Department of Architecture /Joint Center for Urban
                                                            Design,(Doktora Program覺) (1987)
 
                                                           襤.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,
                                                           (Doktora Program覺) (1984 - 1990)
 
 
 
 
2. AKADEM襤K POZ襤SYONLAR
 
MESLEK襤 ÜNVANLAR VE AKADEM襤K DERECELER
 
Eylül 1982                                            :Mimar (襤.T.Ü.)
 
Ocak 1984                                           :Yüksek Mimar (襤.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 
Mart 1990                                             :Doktor (襤.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü)
 
Eylül 1990                                            :Yard覺mc覺 Doçent (襤.T.Ü. Mimarl覺k  Fakültesi)
 
Ekim 1992                                           :Doçent ( 襤.T.Ü. Mimarl覺k Fakültesi)
 
Austos 1998                                     :Profesor ( 襤.T.Ü. Mimarl覺k Fakültesi)
 
GÖREVLER
 
1984 - 1990                                          :襤.T.Ü. Mimarl覺k Fakültesi,
                                                              Bina Bilgisi Anabilim Dal覺'nda
                                                            Arat覺rma Görevlisi.
 
 • :Oxford Polytechnic,
 Department of Architecture /Joint Center for Urban Design,Arat覺rmac覺
 
1990 - 2008                                          :襤.T.Ü. Mimarl覺k Fakültesi
                                                           Bina Bilgisi Anabilim Dal覺'nda
                                                           Öretim Üyesi ( Tam zamanl覺)
 
1996                                                    :Misafir Öretim Üyesi,
Universityof California,Berkeley, USA
CED"Center for Environmental Design Research"
 
2007- 2009                                           :襤KÜ-襤stanbul Kültür Üniversitesi
                                                           Mühendislik ve Mimarl覺k Fakültesi, ,Mimarl覺k Bölümü , (Ders
                                                    Görevli)            
 
2008- 2010                                           :襤.T.Ü. Mimarl覺k Fakültesi
                                                           Mimarl覺k Bölümü Öretim Üyesi ( K覺smi Statü)
 
2008- 2010                                           BÜ-襤stanbul Bahçeehir Üniversitesi
                                                           Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesi,
Mimarl覺k Bölümü Öretim Üyesi ( Yar覺 Zamanl覺)
 
2010 - ….                                             BÜ-襤stanbul Bahçeehir Üniversitesi
                                                           Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesi,Mimarl覺k Bölümü
 
 
 
襤dari görevler
 
2002-  2003                                          : Rektör Yard覺mc覺l覺覺    
 Yat覺r覺mlar: Altyap覺 ve binadan sorumlu  ( tasar覺m ve proje                  yönetimi)
 
 
ÖTEK襤 ETK襤NL襤KLER襤 VE SORUMLULUKLARI
 
ARATIRMA B襤R襤M襤 KURMA YÖNETME VE GEL襤T襤RME                              
 • :MED-CAMPUS Housing Network      
襤.T.Ü. ve University of Newcastle,The Queen's University of Belfast,Technion/Israel Institute of Technology,University College/Dublin ibirlii ile Avrupa Birlii Taraf覺ndan Desteklenen"MED- CAMPUS Housing Network"  Eitim ve Arat覺rma Biriminde Yard覺mc覺 Koordinatörlük
1998-….                                   :Konut Arat覺rmalar覺 Merkezi
                                                           ( Bakan Yard覺mc覺s覺 1998-1999, 1999-…. Arat覺rmac覺)
1998- ....                                   :IAPS-CSBE
’Culture and Space in Built Environment’ Network
                                                           ( Koordinatör) e-mail:[email protected]                                                                                                           
 
B襤L襤MSEL KOM襤TE VE YAYIN KURULU ÜYEL襤KLER襤
Uluslararas覺 toplant覺-bilimsel komite üyelikleri
 1. “Traditional Environments in a new Millenium” IAPS-CSBE Network, 襤kinci Sempozyumu, Amasya 2001
 2. IAPS 16 : “People,Places, and sustainability”,Paris, Fransa, 4-7 Temmuz 2000.
 3. IAPS 17: “Culture, Quality of life and Globalization Problems and Challenges for the New Millenium”, Temmuz 23-27, 2002, Corunna, Spain
 4. “Quality of urban Life conference: Policy Versus Practice”, Organized by 襤TÜ: Urban and Environmental Planning and Research Center,  3-5 Aral覺k  2003.
 5. IAPS  18: “EVALUATION PROGRESS, Strategies for Environmental Research and Implementation”, Vienna University of Technology, Temmuz 7-10,2004
 6. 5th conference on the Modern Heritage: International Seminar on the management of the Shared Mediterranean heritage,ISMARMED, 29-31 March 2005,Egypt
 7.  IAPS 19: Environment, Health And Sustainable Development, Alexandria of Egypt, 11 -16 September, 2006
 8. “Kent,Kültür ve Konut” IAPS-CSBE Network, Birinci Ulusal  Sempozyumu, Bahçeehir Üniversitesi,  襤stanbul 2007
 9.   Forum IV: Architectural Education: Flexibility in Architectural Education, 26-29 May覺s 2009 Kayseri
 10. “Revitalizing Built Environments:Requalifying Old Olaces for New Uses” IAPS-CSBE Network, dördüncü  Ulusal  Sempozyumu, yürütücü , 襤TÜ ve  BÜ,  襤stanbul 2009
 11. “Continuity and Change of Built Environments” IAPS-CSBE & Housing Network   uluslararas覺 sempozyumu,yürütücü , October 10-14, 2011, Daegu, Korea
 
Ulusal toplant覺-bilimsel komite üyelikleri
 1. Mimarl覺k ve Eitim Kurultay覺 1:Nas覺l Bir Gelecek-Nas覺l Bir Mimarl覺k, 3-5 Aral覺k 2001, 襤stanbul, ( TMMOB Mimarlar Odas覺
 2. Mimarl覺k ve Eitim Kurultay覺 2:Mimar覺n Formasyonu Nedir, Ne  Olmal覺d覺r?10-12 Aral覺k, 2003, 襤stanbul, ( TMMOB Mimarlar Odas覺).
 3.  Planlama ve Mimarl覺k Alan覺n覺n Son On Y覺l覺 Sempozyumu  , YTÜ- 襤stanbul,  11-12 Haziran 2009
 
Uluslararas覺 dergi-bilimsel ve yay覺n kurulu üyelikleri
 1. Global Built Environment Research( e-Journal)-  GBER-  2002-....
 2. Bulletin of IAPS,People-Environment Studies( Bülten), 2004-….
 3. ARCHNET-IJAR, Archnet International Journal of Architectural Research.( Web-Journal),2006-.
Ulusal dergi-bilimsel ve yay覺n kurulu üyelikleri
 1. Mimarlar Odas覺 襤stanbul ubesi Yay覺n覺MimaristDergisi 2003-....
 2. Mimarlar Odas覺 Yay覺n覺 Mimarl覺k Dergisi  2004-.2010
 
KURUL ÜYEL襤KLER襤
 1. IAPS-International Association for People-Environment Studies-Board Members,Yönetim Kurulu Üyelii( 2002-2006)
 2. IAPS- Networks Co-ordinator,Çal覺ma alar覺 genel koordinatörü( 2004-2006)
 3. 襤TÜ-Doa tarihi ve Arat覺rma merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ( 2002-2004)(2004-2007)
 
 
3. UZMANLIK ALANLARI
1.Mimari Tasar覺m Eitimi                   : tasar覺m Yöntemleri, Tasar覺m ve Uygulama ilikileri
2.Çevre-Davran覺 Çal覺malar覺              : Kültür-Mekan 襤likileri, mimarl覺k ve toplum
     ( 襤nsan ve çevre 襤likileri )
3.Konut Tasar覺m覺 ve arat覺rmalar覺    :Geleneksel ,Yöresel ve Çada  Konut; Dar Gelirliler Için Konut/ Gecekondu Yerleimleri, Geleneksel ve Tarihi  Çevrelerde Yeni Yasar覺mlar
4.Kent ve Konut                                : Deiim ve dönüüm projeleri
5.Mimarl覺k veSosyo-Kültürelsürdürülebilirlik
 
 
4.E襤T襤M -ÖRET襤M FAAL襤YETLER襤
 
Lisans Dersleri                                   
 •  Mimari Proje Stüdyolar覺
 • Bina Bilgisi  Dersleri                            
 • Bitirme Ödevi(Diploma Projesi)
 •  Teknik Resim Stüdyosu
 • ehircilik Bölümü,Mimarl覺k Bilgisi Ders ve Projesi
 • Geleneksel ve ÇadaTürk Evi / Traditional and Contemporary Turkish House  (Seçmeli-optional)
 •  Konut, Kültür ve Tasar覺m / House, Culture and Design, (Seçmeli-optional)
 
Yüksek Lisans Dersleri
 
1.   Tez Dan覺manl覺覺
 
2.   Mimari tasar覺m stüdyolar覺 1 & 2
 
3.  Kültür ve konut çal覺malar覺
 
Doktora Dersleri
 
1.   Tez Dan覺manl覺覺
2.    Çevre ve Kültür Çal覺malar覺/ Culture and space  Studies
 
 
Uluslararas覺 Eitim  etk覺nl覺kler覺
 
1988:"Gültepe Gecekondu Yerleimi, Alan Çal覺mas覺" Oxford Polytechnic, Mimarl覺k Bölümü ve 襤.T.Ü. Mimarl覺k Fakültesi Ortak Çal覺mas覺.
 
1993-1995         :"Mimari Proje Stüdyo ve Alan Çal覺malar覺",襤.T.Ü. ve the Queen's University of Belfast  Lisans Örencileri ortak Çal覺mas覺.29 Mart-6 Nisan 1993 ve Ekim 1995,Conall O'Cathain,Andrew Cowser,Gülsün Salamer ile birlikte.
 
1994-1996:British Council Taraf覺ndan Desteklenen, University of Newcastle,CARDO"Center for Architectural Research and Devolopment Overseas ve 襤.T.Ü. Mimarl覺k Fakültesi Aras覺ndaki AKADEM襤K 襤B襤RL襤襤(Prof.Dr.G.Salamer koordinatörlüündeki çal覺ma grubu üyesi)
 
1994:"P覺nar:Bir Gecekondu Yerlemesi" 襤.T.Ü. ve University of Newcastle/CARDO Ortak Alan Çal覺覺mas覺,(A. Awotona, G. Salamer, M.Aksoy, A. 襤nceolu N.Paker ile birlikte),British Council Akademik 襤birlii Çerçevesinde.  
 
1995-1996:襤.T.Ü.ve University of Newcastle,The Queen's University of Belfast, Technion/Israel Institute of Technology, University College/Dublin ibirlii ile Avrupa Birlii Taraf覺ndan Desteklenen "MED-CAMPUS Housing Network" Kapsam覺nda "Housing for the Low Income Group"E襤T襤M VE ARATIRMA PROJES襤 (Koordinatör yard覺mc覺s覺 ve arat覺rmac覺 olarak)
 
1995 – 1996:"Housing Finance Availability for the Low-Income Groups in Turkey, A Case Study:P覺nar Squatter Settlement/Türkiye'de Dar Gelirliler için Konut Finansman Olanaklar覺,British Council Akademik 襤birlii Destei ile HAB襤TAT II 襤stanbul Workshoplar覺 Çerçevesinde.   
 
2007:“IAPS-CSBE Network Kültür ve Mekan Tasar覺m Atolyeleri 2 , yürütücü  , 12-17 Temmuz  2007, 襤TÜ, BÜ, UÜ ibirlii,   IAPS-CSBE Network :Türkiye aktiviteleri çerçevesinde  düzenlenmitir.
 
 
5. YÖNETT襤襤 TEZLER
 
Yüksek Lisans Tez Dan覺manl覺覺
o          Gamze Guller, Ekim 1994, ‘Konut Tasar覺m覺nda Çevresel Tercih Analiz Modeli’, 襤TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü-Mimarl覺k Anabilim Dal覺 Bina Bilgisi Program覺
o          Arzu Ispalar, ubat 1997, ‘Kültür ve Mekan Etkileimi Kapsam覺nda Konut ve Yak覺n Çevresi 襤likilerine Diyalektik Bir Yaklasim’, 襤TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü-Mimarl覺k Anabilim Dal覺 Bina Bilgisi Program覺, ubat 1997
o         Banu Baeskici, Ocak 2004, “Deiimin Sürekliliinde Zamansal K覺r覺lma Noktalar覺: Deien 襤nsan ve Kentlerin Kar覺l覺kl覺 Etkileimi”, 襤TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü-Mimarl覺k Anabilim Dal覺 Bina Bilgisi Program覺
o          Esra Akbal覺k ,May覺s 2004, “ Tüketim Kültürünün etkisinde Deien Kentsel Yaam Biçimleri ve Küresel Kentler: 襤stanbul Örnei”, 襤TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü-Mimarl覺k Anabilim Dal覺 Bina Bilgisi Program覺
o          Ece Acar, May覺s 2004, “Konut ve Kültür”, 襤TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü-Mimarl覺k Anabilim Dal覺 Bina Bilgisi Program覺
o          Özkan Gülaaç, May覺s 2004, “M.Proje Yar覺malar覺-Eletiri”, 襤TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü-Mimarl覺k Anabilim Dal覺 Bina Bilgisi Program覺
 • Nilgün Çak覺r, May覺s 2007, 襤TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü-Kentsel Tasar覺m Program覺
 • Baak Tekin, May覺s 2007, 襤TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü-Mimarl覺k Anabilim Dal覺 Bina Bilgisi Program覺
 • Begüm imanyaz覺c覺 , “Tarihi alanlarda sosyal ve mekansal Yeniden yap覺lanma süreci : Fener-Balat”,, 襤TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü-Mimarl覺k Anabilim Dal覺 Bina Bilgisi Program覺, 2009
 • Özgür Özten , “Gündelik Hayat覺n Mekanla Ve Mekanda Evriminin, Kentlerin Deiim Süreçlerini Yap覺land覺rmas覺:Levent-Çeliktepe Örnei ”, 襤TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü-Mimari Tasar覺m Program覺,Haziran 2010
 
 
Devam eden tezler:
 • Cansu Vardal覺  , mimari tasar覺m bölümü-tez aamas覺nda -
 
Doktora Tez Dan覺manl覺覺
 • Arzu Ispalar Çahantimur, ( 1999-2007 ), Tezin Konusu: “ Kentsel ve kültürel sürdürülebilirlik balam覺nda kentsel konut”,, 襤TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü-Mimarl覺k Anabilim Dal覺 Bina Bilgisi Program覺,
 • Gökçe Ketizmen, ( 2004-2010 ), Tezin Konusu: “ Mimari Tasar覺m Eitiminde Örenciye Ait Kültürel eman覺n Tasar覺m Sürecindeki Etkilerinin Arat覺r覺lmas覺nda Kullan覺labilecek Bir Yöntem  ”, 襤TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü-Mimarl覺k Anabilim Dal覺 Bina Bilgisi Program覺,
 
 
6.B襤L襤MSEL ÖDÜLLER VE BURSLAR
 
Yay覺n Ödülleri:
 
1996     :襤TÜ ARATIRMA FONU Bilimsel Yay覺nlar覺 (Bildiri) Tevik Ödülü, 1996:"The Spaces of Home,An examination of Domestic Space in Squatter Settlements",IASTE 96 CONFERENCE 14-17 December, Berkeley,USA,( Dr.Peter Kellett ile birlikte)
1996     :襤TÜ ARATIRMA FONU  Bilimsel Yay覺nlar覺(Makale) Tevik Ödülü, 1996:Home and Street:Releationships of Home-Street in Squatter Settlements and Urbanization""International Journal for Housing Science and its applications"dergisi, Vol. 20, No.4, 1996, s. 289-297.(Prof.Dr.G. Salamer  ile birlikte)
 
Yurtd覺覺 Burslar:    
 
1987     :Lisan Eitimi (覺ngilizce) Bursu, The Bell School,Cambridge, 襤ngiltere Lisan Okullar覺 Birlii
 
1994-1996:British Council,襤stanbul ,Eitim ve Arat覺rma Bursu, University of Newcastle,CARDO (襤ngiltere, Newcastle Üniversitesi, Mimarl覺k Okulu), Mart,1994 ve ubat,1996
 
1995-1996:" Med-Campus Housing Network", Avrupa Birlii Eitim Ve Arat覺rma Bursu( Koordinatör Yard覺mc覺s覺 ve Arat覺rmac覺 olarak) 
 
 
III. YAYINLAR
 
1. MAKALELER
 
Ulusal
 
Turgut,H.,"Geleneksel Malatya Evleri "Yap覺 Dergisi Kas覺m-Aral覺k 1996
 
Turgut,H.,"Geleneksel Malatya Evleri: Kültür ve Mekan" Yap覺 Dergisi May覺s,1997
 
Turgut,H., Y覺ld覺z, D.;"Mimari Tasar覺m Eitimi, Örnek: Bitirme Ödevi" YAPI 220,Mart,2000,s:39-47
 
Turgut,H.,Y覺ld覺z, D., Yard覺mc覺, C.," Mimari Tasar覺m Eitimi, Örnek: Stüdyo 3 ve 4" Stüdyo:Tasar覺m,Kuram,Eletiri Dergisi, Say覺:1, 1999, 襤TÜ Mimarl覺k Fakültesi Yay覺nlar覺, Cenkler Matbaas覺, Nisan 2000
Turgut,H., Baeskici, B., Aytu Aslan;"Architectural Design Education, Studio 3-4 and Amasya, " YAPI, V:236,July,2001,pp:45-56; ,Building and Industry Center, Istanbul
Turgut,H.,“Yeni Biny覺lda Geleneksel Çevreler:襤lkeler ve Uygulamalar,Mimarl覺k, Nisan 2002, S:304,sayfa:25-26, Mimarlar Odas覺 Dergisi,Yap覺- Endüstri merkezi, 襤stanbul
 
ener,E,. Pulat, G., Türkoglu., H.,Turgut., H., “Bir Tasar覺m Atolyesi Deneyimi, Amasya: Süreklilik ve Deiim”, s: 54-62, , YAPI, ubat 2003, Say覺: 255, YEM, Istanbul
 
Turgut, H.,“ Kentlileme Süreci 襤çinde Sosyo-Kültürel ve Mekansal Deiimler. Gecekondu Konut Örüntüsü” s: 57-64, Mimar.ist, K覺 2003, S:7, TMMOB istanbul ubesi Dergisi, 襤stanbul
 
Turgut, H., Aksoy,M., Apak,S.,“ Mimari Tasar覺m Eitimi ve Kent/ Örnek:Bitirme Ödevi ve P覺nar Mahallesi” s: 106-113, Mimar.ist, K覺 2003, S:7, TMMOB istanbul ubesi Dergisi, 襤stanbul
 
Turgut, H.,“ Gelenek, Kültür ve Koruma: Yeni bin Y覺lda Geleneksel Çevreler” s: 61-65, Mimar.ist, K覺 2003, S:10, TMMOB istanbul ubesi Dergisi, 襤stanbul
 
Turgut Y覺ld覺z, Hülya., Pulat Gökmen, G., Erözü, Cem.,  “襤stanbul: deiim ve süreklilik, Berlin Teknik Universitesi-Habitat Unit- ile Ortak Stüdyo  ve  ‘Workshop’: Yar覺y覺l 6-7”, Stüdyo:襤TÜ,Mimarl覺k Fakültesi,  Tasar覺m Kuram Eletiri DergisiStudyo : Tasar覺m, Kuram, Elestiri. Dergisi,襤TU Mimarl覺k Fakültesi, Mimarl覺k bölümü ,Bina Bilgisi Anabilim Dal覺, Say覺  2, No:2- Güz 04-05, 2005.
 
Turgut Y覺ld覺z, H., "Istanbul's new housing trends: The structural analysis of housing pattern in the process of urbanization and globalization",A/Z 襤TÜ Mimarlik Fakültesi Dergisi, Vol:1, No:2, 77-90, 2004-2, ( 襤TÜ Kategori A2)
 
Turgut Y覺ld覺z, H., "Türkiye'de Gecekondu Sorununun Yap覺sal Analizi ve Bir Sal覺klat覺rma Modeli Önerisi" ,Mimarl覺k,May覺s-Haziran  2005, S:323,sayfa:38-42, Mimarlar Odas覺 Dergisi,Yap覺- Endüstri merkezi, 襤stanbul.( Avery Index)
 
Y覺ld覺z E.,  Turgut Y覺ld覺z, H.,  “Uygulamalar, Projeler, Yar覺malar” Arkitekt, Say覺 :2007/04-05,:46-63 (MESLEK襤 ETK襤NL襤KLER/ UYGULAMALAR 襤LE 襤LG襤L襤 YAYIN)
 
imanyaz覺c覺 B., Turgut Y覺ld覺z ,H., “Tarihi kentsel Alanlarda ‘Toplumsal ve  Mekansal Anlamda Yeniden Yap覺lanma:Fener ve Balat Örnei”  Mimarl覺k, Mart-Nisan 2010, S:352,sayfa:28-32, Yap覺- Endüstri merkezi, 襤stanbul ( Avery Index)
 
 
Uluslararas覺
dergilerde
Turgut,H.,"Homelessness in Turkey as a Result of Squatter Phenomenon" Open-House International Dergisi, "Turkish Urban Development and Housing" özel say覺s覺, Temmuz 1990-Vol.15,  No: 2, Sayfa: 56-59,襤ngiltere.
 
Ünügür,M.,Turgut,H.,  "A Proposal on Squatter Upgrading in Turkey" Open-House International Dergisi, "Turkish Urban Development and  Housing" özel say覺s覺, Temmuz 1990 - Vol. 15, No: 2, Sayfa: 41-45,襤ngiltere.
 
Turgut,H., Ünügür,M., "Time-Space Interaction in the Process of Urbanization" Open-House International  Dergisi, "Incorporating Urban Futures" Say覺s覺, 1991, Vol.16,  No: 3, Sayfa: 16-22,襤ngiltere
 
Turgut,H.,"Normative Values and Their Cultural Roots in the Traditional Turkish House"Traditional Dwellings and Settlements Review,TDSR,Vol.VI,N.II,Spiring 1995, Kaliforniya,Berkeley.
 
Turgut,H., Aksoy,M.,襤nceoglu A.,Paker, N.,Saglamer,G., "Home and Street :Releationships of Home- Street in Squatter Settlements and Urbanization"International Journal for Housing Science and its applications" dergisi, Vol. 20, No.4, 1996, s. 289-297.)(Index; SCI-expanded)
 
Turgut,H., Kellett. P.,The Spaces of Home,An examination of  Domestic Space in Squatter Settlements",Traditional Dwellings and Settlements Working Paper Series-IASTE,Vol.99,1996,s:85-108, Kaliforniya,Berkeley.
 
Saglamer,G.,Turgut,H.,Aksoy,M.,Dursun,P., "Continuity and Change in Squatter Dwellings", Open-House International, Housing-Design-Development: Theories, Tools and Practice, Vol.22, No: 3, 1997,pp: 37-42, 襤ngiltere.,.( Index: RIBA, SCI.)
 
Turgut,H.,Y覺ld覺z,D.,".,"Culture, Space and Time"/ The City of Bursa, Turkey"
Open-House / International,Housing-Design-Development: Theories, Tools and Practice, Vol.27, No: 3, 2002,Page: 29-40, England ( Index: RIBA, SCI.)
 
Alt覺noluk,U., Turgut H., “ Istanbul’s New Housing Trends: Caught between Global and Local?”
AIArchitect , ‘The American Institute of Architects’ Dergisi, Temmuz 2003,Amerika ( Index;SSCI)
 
Y覺ld覺z Turgut,H.,(2006) “Change, continuity and home:The Tent,Traditional Dwelling and Squatter House in Turkey” in P. Kellettand H. Turgut Yildiz (Eds) (2006) Culture, Space and Time: Traditional Environments, Open House International, Special Issue,December.06, Vol : 31 No: 4( Index: RIBA, SCI.)
 
Turgut H.,( 2010)  “Urban Dynamics and Transformations And Their Impact On Urban Housing: The Case Of Istanbul” , Open-House International, Vol.35, No: 4, 2010,  England ( Index:SSCI, A&HCI ve arch覺tectural index list  
      *Bu makale ayn覺 zamanda CIB taraf覺ndan WEB  de yay覺nlanmak uzere OPEN-HOUSE 2010 y覺l覺 makaleleri aras覺ndan seçilmit覺r.
 
 
Kitaplarda
 
Saglamer,G.,Turgut,H., Aksoy,M.,Inceoglu A.,Paker, N.,"Is informal Housing is the Destiny of The Urban Poor", Tradition, Location and community,Place-making and development,Derleyenler. A. Awotona, N. Teymur,Ashgate/Avebury, 襤ngiltere,1997
 
Turgut,H., Ünügür,M.," Changing Household Patterns and the Use of   the Home: A case Study on the Traditional        Turkish House",Culture&Space in the Home Environment, Derleyenler: M.Ünügür, O. Hac覺hasanolu, H Turgut, Dünya / Arat覺rma  serisi:7, 襤stanbul,1997
 
Uraz,U.T.,Turgut,H.,"Culture, Space, Change And Continuity: From Traditional Turkish House To Squatter House ",Culture&Space in the Home Environment, Derleyenler: M.Ünügür, O. Hac覺hasanolu, H Turgut, Dünya / Arat覺rma  serisi:7, 襤stanbul, 1997
 
Turgut,H., "Culture, Continuity and Change: A  structural Analysis of the Housing Pattern in Squatter Settlement" "Housing and  Urban  Policies for Low-Income People in the Central Areas of Istanbul and Sao Paulo" , Torino Polytechnic Yay覺nlar覺 No:19, 襤talya, 2000
 
Turgut, H., Cahantimur, A.,“ Tradition, change and continuity: A dialectical analysis of social and spatial patterns in home environment” pp.131-146, eds: Gabriel Mosser and others, People, Places, and Sustainability, Hogrefe& Huber Publisher, Germany, 2003
 
Turgut Yildiz, H., “’Culture,  Space and Squatter Settlements in Istanbul: Structural Analysis of the Housing Pattern in Squater Settlements”, eds: Tasleem Shakur, Cities In Transition:Transforming The Global Built-Environment,, 襤ngiltere, Open-House Press,England,  2005.
 
Turgut Yildiz, H., “ Content,Scale.Method,and the Role of Place: A Design Teaching Approach”, editörs: Ashraf M.Salama, Nicholas Wilkinson, Design Studio Pedagojy: Horizons fort he Future, The Urban International Press, 295-305, Ingiltere, 2007,
                                       
Turgut, H., Sismanyazici, B.,“Social And Spatial Re-Structuring In Inner-City Residential Areas: The Case Of Fener-Balat, Istanbul”, in R.Lawrence, H.Turgut, P.Kellett( eds) Requalifying The Built Environment: Challenges And Responses, Hogrefe and Huber, Göttingen, 2011, ( bask覺 sürecinde)
 
2. B襤LD襤R襤LER
 
ulusal
Atasoy,A.,襤nceolu,M.,ener,H.,Turgut,H.,Ünügür,M.,"Gecekondu Bölgelerinde Sal覺klat覺rma Sorunlar覺 (Upgrading Problem in Squatter Settlement)" Çada Konut ve Kentsel Çevre  Aray覺lar覺., O.D.T.Ü. Konut Arat覺rmalar覺 Merkezi (K.A.M.) Sempozyumu, 19-21 Ekim 1988, Ankara 
 
Ayd覺nl覺,S.,Turgut,H.,    "Yüksek Konut Binalar覺 Tasar覺m覺nda Sosyo-Kültürel ve Psikolojik Veriler" Yüksek Binalar I.Ulusal Sempozyumu,   1-3 Kas覺m 1989, I.T.Ü. Mimarl覺k Fakültesi,   Istanbul,
 
Ünügür,M.,Turgut,H., "Çada Türk Konut Tasar覺m覺n覺n  Kültürel Özü Ne Olmal覺d覺r?" Türk Halk Mimarisi Sempozyumu, 5-7 Mart 1990,Selçuk Üniversitesi, Konya
 
Alta,N.E., ve Dierleri(Tasar覺m Stüdyosu 1 Grubu)   "襤lk Y覺l Mimari Tasar覺m Stüdyosu Deneyimi" Mimari Proje Dersinin Sorgulanmas覺 Semineri ,Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi, Mimarl覺k Fakültesi,Eylül 1994,
 
Turgut,H., Çak覺rkaya,M.E.,"Eitim ve Ara覺t覺rma'da Uluslar aras覺 襤likiler ve 襤stanbul Teknik Üniversitesi ":"Mimarl覺k ve Eitimi,Forum 1: Nas覺l bir Gelecek? 襤.T.Ü.Mimarl覺k Fakültesi EAAE/Avrupa Mimarl覺k Eitimi Birlii,Bildiri Kitab覺,襤stanbul,19-21Nisan 1995 .
 
Turgut,H., "Geleneksel Malatya Evleri: Kültür, Mekan ve Zaman", 17. Tarihi Türk Evleri Haftas覺, 3-15 May覺s 1999, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Dernei.
 
Turgut,H.,“Socio-Cultural and Spatial changes in urbanization process: The Squatter Housing Pattern/ Kentlileme süreci içinde sosyo-kültürel ve mekansal deiimler:Gecekondu-konut örüntüsü,Konut Kurultay覺, 襤stanbul Byükehir Belediyesi ve ehir Planc覺lar覺 Odas覺 taraf覺ndan düzenlenmi,; 28-30 Ocak 2002, 襤stanbul
Turgut, H., Akbal覺k E.,“Küresel Ile Yerel Aras覺ndaki 襤stanbul’da Yeni Konut Eilimleri”,Konut Deerlendirme Sempozyumu ‘Prof.Dr. Nilüfer AAT An覺s覺na’3-4 Haziran 2004, 襤TÜ Mimarl覺k Fakültesi ,Tak覺la,Taksim.
 
 
Uluslararas覺
Turgut,H.,Pulat,G., "Homelessness and Its Solutions in Turkey", XVI., IAHS Konut Kongresi, 14-17 Aral覺k 1988, Bangalore, Hindistan
 
Turgut,H., Ünügür,M.,"Some Proposals on Squatter Upgrading Policies in Turkey", Sixth Inter-Schools Conference on Development / "Emerging Trends in The Third World Housing Policies: 1990's Beyond", 18-19 Mart      1989, Sheffield, 襤ngiltere                                  
 
Turgut,H., Ünügür,M., "Interactions Between Changing  Household Pattern and Use of Home:  A Case Study of a Traditional Turkish  House" A Third International and  Interdisciplinary Conference on Built   Form-Culture Research-Intercultural  Processes, 9-12 Kas覺m 1989), Arizona State Üniversitesi, Arizona, A.B.D.,       
                                                                                 
Turgut,H., Ünügür,M., "A Time-Space Study on Housing Patterns", International Housing Research Conference, 3-6 Temmuz 1990, Paris, Fransa      
 
Atasoy,A.,襤nceolu,M.,ener,H.,Turgut,H.,Ünügür,M.," "Planning Problems of Housing In City" International Housing Conference, 3-6 Temmuz 1990, Paris,Fransa,   
                                                                                                 
Turgut,H., "The Culture-Behaviour-Space  Interaction System in Home   Environment" International Symosium  of Housing Research and Design Education, 24-28 Temmuz 1991, South Bank Polytechnic,  Londra, 覺ngiltere.
 
Turgut,H., "Culture and Space - A Case Study on  the Traditionel Turkish House", IAPS 12 International Conference; Socio-Environmental Metamorphoses, 11-14  Temmuz 1992, Aristotle University of Thessaloniki, Marmaras, Yunanistan,        
 
Uraz,U.T.,Turgut,H., "Culture,Space and Change:Turkish House Under the Rapid Urbanization Process"ENHR,International Research Conference:Transformation in the East,Transfarence from the West,Eylül 1993,Budapete,Macaristan.
                                                                      
Saglamer,G.,Turgut,H., Aksoy,M.,Inceoglu A.,Paker, N.,"Is informal Housing is the Destiny of The Urban Poor",IAPS Symposium on People,Place and Development,  University of Newcastle upon Tyne,1-2 Aral覺k 1994 Newcastle,襤ngiltere
                                                                      
Turgut,H.,Aksoy,M.,Inceoglu,A.,Paker,N.,Saglamer,G.,"Ev ve Sokak:Gecekondularda Ev-Sokak 覺l覺kileri ve Kentlileme/Home and Street :Releationships of Home- Street in Squatter Settlements and  Urbanization"Uluslararas覺 7. Yap覺 ve Yaam'95 Fuar ve Kongresi,TMMOB Mimarlar Odas覺 Bursa ubesi,25-30 Nisan 1995,Bursa;Kongre Kitab覺"Kültür  ve Mekan
 
Saglamer,G.,Turgut,H.,Aksoy,M.,Dursun,P., "Continuity and Change in Squatter Dwellings",IAPS 14 Konferans覺,  Stockholm,覺sveç,1-3 Austos 1996                                                                                         
Turgut,H., Kellett,P.,"The Spaces of Home,An examination of Domestic Space in Squatter Settlements",IASTE 96 Konferans覺 14-17 Aral覺k,Berkeley,Amerika
 
Turgut,H., "Culture, Space and Urbanization/ A structural Analysis of the Housing Pattern in Squatter Settlement" IAPS 15 Konferans覺, Eindhoven, Hollanda, 14-17 Temmuz 1998
 
Dursun, P.,Aksoy,M., Paker, N.,Inceoglu A., Turgut,H., Saglamer,G., "Possible Solutions for Informal Housing Settlements in Turkey" IAPS 15 Konferans覺, Eindhoven, Hollanda, 14-17 Temmuz 1998
                                  
Turgut,H., "Culture, Continuity and Change: A  structural Analysis of the Housing Pattern in Squatter Settlement" "Habitational and Urban  Policies for Low,Income People in Istanbul and Sao Paulo" Konferans覺, Torino, 襤talya, ubat 1999
 
Turgut,H., "The structural analysis of housing pattern in city in the process of Urbanization" "Comparative Study of Sao Paulo and Istanbul Urban Centers with Emphasis on Dwelling Problems" Toplant覺s覺, Sao Paulo, Brezilya,  Aral覺k.1999
 
Turgut,H.,Çahantimur, A.I, "Tradition, Change and Continuity: A Dialectical Analysis of Social and Spatial Patterns in HOME environment" IAPS 16 Konferans覺, Paris, Fransa, 4-7 Temmuz 2000.
Eren, Ç., Turgut., H,"Scale, content and method: Different Approaches to the Design Studio in the first year of Architectural Studies, Prooceding of 30th.InternationalSymposium,Engineering Education 2001), leuchtturm-Verlag-2001-Publication Number: 1545, pp:239-243
Turgut,H., Alt覺noluk Ü.," The Importance of Place in Architectural Design Education: Studios 3,4,5 & the Cities of Amasya and Birgi” Prooceding of 31th.InternationalSymposium,Engineering Education 2002),eds.: Litvinenko V., Melezinek A., Prichodko, V., Verlag: St. Petersburg 2002, Vol:2 pp:547-551
Turgut,H., and others.," A Design Workshop Experience in Amasya: Continuity and Change” Prooceding of 31th.International Symposium,Engineering Education 2002),eds.: Litvinenko V., Melezinek A., Prichodko, V., Verlag: St. Petersburg 2002, Vol:2 pp:552-557
Turgut,H.,“Change& Continuity: The Home Concept from Tent, Traditional House to Squatter House” IAPS 17: Culture, Quality of life and Globalization Problems and Challenges for the New Millenium, Temmuz 23-27, 2002, Corunna, Spain
 
Turgut,H., “New Housing Trends: Between Global and Local”, IAPS taraf覺ndan düzenlenen “ People- Environment Relations and Quality of Life” konulu workshop, 16 may覺s 2003, Paris, René Decard Universitesi.
 
Turgut,H., Alt覺noluk Ü.,“ Istanbul’s New Housing Trends in  Between Global and Local”, Proocedings of Quality of urban Life conference: Policy Versus Practice(organized by 襤TÜ: Urban and Environmental Planning and Research Center,  3-5 Aral覺k  2003) eds.:  N.Z.Gülersoy,N.Esin, A., Özsoy,Cenkler:襤stanbul 2003, pp:359-366.
Turgut, H.,“Istanbul’s New Housing Trends:caught between global and local” ,IAPS  18: EVALUATION PROGRESS, Strategies for Environmental Research and Implementation, Vienna University of Technology, Temmuz 7-10,2004
 
Ketizmen G, Turgut Y覺ld覺z. H.,Social and Cultural Sustainability in Architectural Design Studios, IAPS 19: Environment, Health And Sustainable Development, 11 -16 September, 2006, Alexandria of Egypt.
 
Turgut Y覺ld覺z ,H., Kellett P., 襤nalhan G.,“ Culture, Space and Time: The experience of an International Symposium“, 3rd. Sinan Symposium, Trakya Üniversitesi, 12-13 Nisan 2007, Edirne.
Symposium Proceedings, Housing in Historical Centers& Rural Areas, eds.:G.Küçükkaya and others,  Trakya University: Edirne, April 2007 pp.243-250
 
Turgut Y覺ld覺z ,H., 襤nalhan G.,“Cultural and Spatial Dynamics of 襤stanbul: New Hous覺ng Trends”, ENHR 2007, International Conference-Sustainable Urban Areas, 25-28 June 2007, Rotterdam
 
Turgut Y覺ld覺z ,H., 襤nalhan G.,“Importance Of ‘Place’: Using Traditional And Historical Cities In Architectural Design Education”, 20thIAPS Conference: Urban Diversities, Biosphere and well-being , Rome, Italy 28thJuly-1stAugust 2008.
Turgut Y覺ld覺z ,H., Altin覺覺k I.U., Torus, B., “Concept and Context in Architectural design Education“ Forum IV: Architectural Education: Flexibility in Architectural Education, 26-29 May覺s 2009 Kayseri
 Turgut Y覺ld覺z ,H., Altin覺覺k I.U., Torus, B.,Enginöz E.B.,  “Urban Implant in Architectural Design Education: Studio 襤stanbul “  Revitalizing Built Environments:Requalifying Old Olaces for New Uses” IAPS-CSBE ve IAPS Hous覺ng Network tarf覺ndan duzenlenen  düzenlenen)  dördüncü  Uluslararas覺   Sempozyumu 襤stanbul 襤TÜ ve BÜ, 12-16 Ekim 2009 (bas覺lm覺 bildiri-CD format)
imanyaz覺c覺 B., Turgut Y覺ld覺z ,H., “The Social and Spatial Re-Structuring in Inner-City Residential Areas: The case of Fener-Balat, 襤stanbul ,   “Revitalizing Built Environments:Requalifying Old Olaces for New Uses” IAPS-CSBE ve IAPS Hous覺ng Network tarf覺ndan duzenlenen  düzenlenen)  dördüncü  Uluslararas覺   Sempozyumu 襤stanbul 襤TÜ ve BÜ, 12-16 Ekim 2009 (bas覺lm覺 bildiri-CD format)
Turgut ,H, Kowaltowski, D.C.C.K,Monteiro, E. Z.., Yönet, N. A., Turczyn, D. T.,  The walls of Gated Communities in Brazil and Turkey: security, separation or status?”,21th IAPS - Conference “Vulnerability, Risk and Complexity: Impacts of Global Change on Human Habitats”, Leipzig, 27 June – 2 July 2010,(bas覺lm覺 abstract-CD format ve bas覺l覺)
Güney Y.I.,Turgut ,HDemographic Change and Urban Transformation: The Challenges of Residents' Attitudes, 21th IAPS - Conference “Vulnerability, Risk and Complexity: Impacts of Global Change on Human Habitats”, Leipzig, 27 June – 2 July 2010,(bas覺lm覺 abstract-CD format ve bas覺l覺)
Turgut ,H., Yönet,A.,N., Torus, B.,“Global Dynamics and New residential developments in 覺stanbul: Trends and Expectations”,)eds: Luis Villegas and others, Design, Technology,Refurb覺shment and Management of BuildingsSantander,sayfa 225.37thIAHS World Congress on Housing Science: -Spain26-29 October 2010.((bas覺lm覺 abstract-CD format-ISBN.978-84-693-6655-4)
 
 
3. ARATIRMALAR
 
1985 - 1990       :"Malatya Geleneksel Türk Evleri",(Kitap olarak bas覺ma haz覺rlanmaktad覺r.)
 
1986:"Organizing For Social Services in a Squatter Settlement (Bir Gecekondu Bölgesinde Mahalle Donat覺s覺 覺çin Organizasyon)" Birlemi (HABITAT) 9. Konferans覺, 覺.T.Ü. Mimarl覺k  Fakültesi Yay覺n覺, 襤stanbul.
 
1988:"Gültepe Gecekondu Yerle覺imi, Alan Çal覺mas覺" Oxford Polytechnic, Mimarl覺k Bölümü ve 襤.T.Ü. Mimarl覺k Fakültesi Ortak Çal覺mas覺.
 
1992:"Gelenekten Gelecee Evimiz", Mimari Fikir Proje Raporlar覺, Nisan, 1991, Kültür Bakanl覺覺, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüü, 1992, Ankara.
 
1992-1996:"Gecekondu Yerle覺imlerinde Kültür Mekan Etkileiminin Saptanmas覺, Örnek: P覺nar Mahallesi", 襤.T.Ü.Ara覺t覺rma Fonu,1996,襤stanbul
 
1996:"Dar Gelirliler için Konut Finansman Önerileri,Örnek Çal覺覺ma:P覺nar Gecekondu Yerlemesi",British Council,Akademik ibirlii Çerçevesinde"HAB襤TAT II 覺stanbul Workshops" için Haz覺rlanan Ara覺t覺rma (Prof.Dr.G. Salamer ve di.ile birlikte)
 
                                   
1998 - 2003:"Comparative  Study Of Urban Centers Of Sao Paulo &Istanbul with Emphasis on Housing Problem"襤.T.Ü., Sao Paulo ve Torino Polytechnic  Ortak Arat覺rma Projesi G.Erkut,N. Zeren Gülersoy, H. Turgut,A. Piccini,  Nuccia Comoglio  ile birlikte),襤TÜ-Arat覺rma Fonu Akademik Link Çerçevesinde ve  TUBITAK  arat覺rma projesi. 1998–2003arat覺rma /2005 TÜB襤TAK raporu
 
2008-....:“ New Housing Trends: In Between Global and Local, (IAPS-CSBE Network üyeleri  aras覺nda devam etmekte olan ba覺ms覺z arat覺rma)
 
2007-2009:“ Stratejik Kentsel Planlama ve Gelecek Çal覺malar覺: Dünya Örnekleri ve Yöntemler” 襤stanbul Büyükkent Belediyesi Arat覺rma projeleri kapsam覺nda desteklenen arat覺rma .
 
4. K襤TAPLAR
 
1986:"Organizing For Social Services in a Squatter Settlement (Bir Gecekondu Bölgesinde Mahalle Donat覺s覺 覺çin Organizasyon)" Birle覺mi Milletler (HABITAT) 9. Konferans覺 için haz覺rlanm覺.襤.T.Ü. Mimarl覺k Fakültesi Yay覺n覺, 襤stanbul ( 襤覺ngilizce ve Türkçe).
 
1990:"Kültür - Davran覺 - Mekan etkileiminin Saptanmas覺nda Kullan覺labilecek Bir Yöntem" (Doktora Tezi), 襤.T.Ü. Mimarl覺k Fakültesi Bask覺 Atolyesi
 
 
5. TEZLER
 
1982 - 1984:"襤ki Katl覺 S覺raevlerde Merdiven Biçimlenmesinin Tasar覺ma Etkisi", (Yüksek Lisans Tezi) 襤.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 
1984 - 1990:"Kültür – Davran覺 - Mekan etkileiminin Saptanmas覺nda Kullan覺labilecek Bir Yöntem" (Doktora Tezi), 襤.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 
 
6. ED襤TÖRLÜKLER
kitap
1997 :"Culture&Space in the Home Environment”,Derleyenler: M.Ünügür, O. Hac覺hasanolu, H. Turgut, Dünya / Arat覺rma serisi:7,( IAPS-CSBE Network Kitap Serisi :1  )             襤stanbul ( 襤ngilizce)
 
1997     :"Cumhuriyetçi Eitim ve Kültür Vakf覺 , Kültür Evi- Mimari Proje Yar覺mas覺" Derleyenler: H.Turgut, M. Aksoy, 襤stanbul ( Türkçe)
 
2000     :"Culture&Space in the Home Environment:Critical Evaluations and New Paradigms",Sempozyum Kitabi,IAPS-CSBE Network Kitap Serisi :2Derleyenler:O. Hac覺hasanolu, H Turgut, 襤stanbul ( 襤ngilizce) ,Cenkler Matbaas覺
2001 :“Cultural and Spatial Diversity in the Urban Environment,Derleyenler: Hülya Turgut, Peter Kellett. 2001,IAPS-CSBE Network Kitap Serisi :3, YEM
2002 :“Traditional Environments in a new Millenium ,Derleyenler: Hülya Turgut, Peter Kellett.2002,IAPS-CSBE Network Kitap Serisi:4, YEM
2005: “Social Change And Spatial Transformation In Housing Environments”,Derleyenler:Elmira Sener, Is覺l Hac覺hasanoglu, Hülya Turgut Y覺ld覺z, IAPS-CSBE Network Kitap Serisi:5,( 5-6Temmuz, 2005, tarihinde ,Istanbul ,  XXIInd UIA Dünya Mimarl覺k Kongresi çerçevesinde  “Social Change And Spatial Transformation In Housing Environments”,  bal覺kl覺  IAPS-CSBE Network 3. Uluslararas覺 sempozyumu kitab覺 ), 襤TÜ.Mimarl覺k Fakültesi Yay覺n覺, ( 襤TÜ Kategori C)
 
2006: 'Appropriate Home': Can we design 'appropriate' residential environments?,Derleyenler:Dina  Shehayeb , Hülya Turgut Y覺ld覺z, Peter Kellett, IAPS-CSBE Network Kitap Serisi:6 (IAPS 19: Environment, Health And Sustainable Development, 11 -16 September, 2006,Alexandria of Egypt. Kongresi çerçevesinde),By HBRC & CSBE ISBN: 977-17-4798-3    DEP: 17822/2006,  HBRC Publications, Egypt.( 襤TÜ Kategori C)
 
2008: ,“Trilye:Deiim, Dönüüm, Transformasyon-Kültür ve Mekan Tasar覺m Atolyeleri 2,
Derleyenler: Hülya Turgut Y覺ld覺z, Özen Eyüce,IAPS-CSBE Network Kitap serisi, an Ofset: May覺s 2008, 襤stanbul
                                                                                                         
2009:“Kent, Kültür ve Konut”   Kültür ve Mekan Toplant覺lar覺 , ulusal sempozyum:1, Derleyenler: Hülya Turgut Y覺ld覺z, Ahmet  Eyüce,IAPS-CSBE Network Kitap serisi 7,Uur Yay覺nlar覺,2009,襤stanbul
2009: “Revitalizing Built Environments:Requalifying Old Olaces for New Uses” Derleyenler: Hülya Turgut Y覺ld覺z ve yasemin 襤nce Güney, IAPS-CSBE Network,(IAPS Hous覺ng Network ile birlikte düzenlenen)  dördüncü  Ulusal  Sempozyum Bildiri Kitab覺( CD format覺nda), 襤stanbul 襤TÜ ve  BÜ, 12-16 Ekim 2009
 
dosya
2002     : “Dosya: Yeni Biny覺lda Geleneksel Çevreler: H.Turgut,A.Rapoport, P.Oliver, Pattabi Raman”,Der: Hülya Turgut, Mimarl覺k,Nisan 2002, S:304,sayfa:25-36, Mimarlar Odas覺 Dergisi,Yap覺- Endüstri merkezi, 襤stanbul
 
2006: “Dosya: Culture, Space and Time: Traditional Environments,Derleyenler: Hulya Turgut Y覺ld覺z, Peter Kellett, Open House International, Special Issue, December.06, Vol : 31 No: 4 ( Index: RIBA, SCI.)
 
2007:Dosya:”Kentsel Yaam Kalitesi:Kuram,Politika ve Uygulamalar /Quality of Urban Life: theories,policies and operations, Robert Marans, Handan Dülger Türkoglu, Derya Oktay,Sanjoy mazumdar, T.Selin Tamat, Editör: Hülya Turgut Y覺ld覺z, Mimarl覺k,May覺s-Haziran 2007, S:335,sayfa:27-50, Yap覺- Endüstri merkezi, 襤stanbul, ( Avery Index)
2010:Dosya:”Kentsel Yenileme ve Dönüüm,  Editör: Hülya Turgut Y覺ld覺z, Mimarl覺k,Mart-Nisan 2010, S:352,sayfa:22-45 , Yap覺- Endüstri merkezi, 襤stanbul ( Avery Index)
 
Dizi editörlüü
Mimarlar Odas覺 Yay覺n Komitesi olarak
 • Pendik ODTÜ Kuzey K覺br覺s Kampusü  Mimari Proje Yar覺mas覺 2003,Yar覺ma Kitaplar覺 Serisi,  Mimarlar Odas覺 Yay覺nlar覺, Yay覺na Haz覺rlayan: Y. Adam, M.Cengizkan,T.S.Tamat,  Mimarlar Odas覺 Yay覺nlar覺, Acar bas覺m, Ocak  2005,
 • Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binas覺 Mimari Proje Yar覺mas覺 2005, Yar覺ma Kitaplar覺 Serisi,  Yay覺na Haz覺rlayan: A. Ciravolu,  Mimarlar Odas覺 Yay覺nlar覺, Acar bas覺m, Kas覺m 2007
 
7. DERG襤LERDE ELET襤R襤-YORUM –KISA NOT
 
1992 :"Housing For The Urban Poor-A  Review of The ENHR International Symposium in Istanbul 17-20 September, 1991", ENHR Uluslar aras覺 Sempozyum Eletirisi, "Mimar-Architecture in Development" Dergisi Mart-1992 Say覺s覺  (Prof. Dr.Hülya Yürekli 覺le Birlikte)
 
2005:“ UIA2005襤stanbul Deerlendirmeleri: Konut Çevrelerinde Sosyal Deiim ve Mekansal Dömüüm Sempozyumu”, Mimarl覺k,Eylül-Ekim  2005, S:325,sayfa:77, Mimarlar Odas覺 Dergisi,Yap覺- Endüstri merkezi, 襤stanbul, (Prof. Dr.Orhan Hac覺hasanoglu  ile Birlikte)
 
2006: “Mimarl覺k ve Eitim Kurultay覺 (III)’n覺n Ard覺ndan :Mimarl覺k Lisans ve Lisansüstü Eitimi ” Mimarl覺k,Ocak-ubat 2006, S:328,sayfa:23-24, Mimarlar Odas覺 Dergisi,Yap覺- Endüstri merkezi, 襤stanbul
 
2007: “Yap覺sal Çevrede Kültür ve Mekan Çal覺ma A覺” Kas覺m 2007, S: 170, sayfa 112-115, MD:Mimarl覺k ve Dekorasyon Dergisi,
 
2008: “IAPS-CSBE Network Kültür ve Mekan Toplant覺lar覺 Mimarl覺k,Mart-Nisan 2008, S:340,sayfa:9-10, Mimarlar Odas覺 Dergisi,Yap覺- Endüstri merkezi, 襤stanbul
 
 
8. MESLEK襤 ETK襤NL襤KLER/ UYGULAMALAR 襤LE 襤LG襤L襤 YAYINLAR
 
2007 :   Hülya Turgut Y覺ld覺z, Meltem Aksoy. :Yer Uydu Terminali Arat覺rma  Merkezi, Yap覺, Say覺 :310, Eylül 2007, Sayfa :78-83 ( bina tan覺t覺m覺)
2007 :   Hülya Turgut Y覺ld覺z,  Erdal Y覺ld覺z :Uygulamalar, Projeler, Yar覺malar Arkitekt, Say覺 :2007/04-05,:46-63 ( dosya)
 
 
9. DERS NOTLARI
 
1992- 2006:"Çevre ve Kültür Çal覺覺malar覺",Yüksek Lisans Ders Notu, 覺.T.Ü. Fen Bilimleri  Enstitüsü, Ocak - 1992, 襤stanbul.( Her yil yenilenmektedir)
 
10. TERCÜMELER
 
1997:"Mimari Deerler / Architectural Values"Jan Eriksson taraf覺ndan yaz覺lm覺 ,KURAM Dergisi'nde 1997 y覺l覺 içinde yay覺nlanmak  üzere kabul edilmi makale.
 
IV. TOPLANTI DÜZENLEME CALIMALARI(Konferans,Panel,Kurs,Yaz Okulu vb)
 
ulusal ve uluslararas覺
1993- 1994        :"Mimarl覺a Giri Konferanslar覺"   襤.T.Ü.Mimarl覺kFakültesi,Mimarl覺k Bölümü,襤stanbul,Ekim 1993 veEkim 1994(覺lk Y覺l Tasar覺m Eitimi Grubu ile Birlikte)
 
1995:"Mimarl覺k ve Eitimi,Forum 1: Nas覺l bir Gelecek?襤.T.Ü.Mimarl覺k Fakültesi EAAE/Avrupa Mimarl覺k Eitimi  Birlii ibirlii ile, 襤stanbul,19-21Nisan 1995 (N.Esin Alta覺 ve Dierleri ile  birlikte)
 
1995:"Mimarl覺k Eitimi Birlii Toplant覺s覺", 襤.T.Ü.Mimarl覺k Fakültesi, 襤stanbul,23-24 Haziran 1995,(N.Esin Alta ve di. ile birlikte)
 
1995:Yaz Okulu"Dar Gelirliler 覺çin Konut", 10 Temmuz-4 A¤ustos 1995 "MED-CAMPUS Housing Network"Çal覺ma Grubu ile.                       
 
1995:"Training Course",Meslek içi Eitim Kursu,"Housing for Low-Income          Groups"2-20 Ekim 1995,"MED-CAMPUS Housing Network"Çal覺ma Grubu ile.
 
1995:Konferans"Architect As Housing Experts",Mr.David Higdon,CARDO,University of Newcastle ,襤stanbul 23 Kas覺m 1995,British Akademik 覺覺birlii Çerçevesinde.   
 
1995:"Workshop:Applied Research Methodology in Housing"Dr. Adenrele Awotona,覺stanbul,7-8 Aral覺k 1995British Council,Akademik 覺birlii Çerçevesinde.
 
1996:  “HAB襤TAT II 襤stanbul Workshops" Habitat 2,-MED-CAMPUS Projesi kapsam覺nda,Task覺la, 襤.T.Ü. Mimarl覺k Fakültesi,10-1!4 Haziran 1996 Istanbul( Organizasyon ve Bilimsel Komite Üyelii)
 
1997:"Culture&Space in the Home Environment:Critical Evaluations and New Paradigms", Sempozyum, IAPS ve ITU ortakl覺覺,IAPS-CSBE Network 1. Sempozyumu, Istanbul, 4-7 Haziran 1997, (Bilimsel ve organizasyon komitesi üyelii)
 
2000:Social, Cultural and Spatial Diversity and Complexity in Urban Environment" IAPS-CSBE Network taraf覺ndan IAPS 16 için düzenlenen workshop, Paris, 5 July 2000,(Network Koordinatörü ve Yürütücü olarak olarak.)
 
2001: :“Traditional Environments in a new Millenium:defining principles and professional practice "Amasya, 20-23  Haziran 2001, I.T.U., Mimarl覺k Fakültesi., IAPS ve Amasya Valilii  ibirlii ile, IAPS-CSBE Network 2. Sempozyumu( Chair/Yürütücü).
 
2005: “Social Change And Spatial Transformation In Housing Environments”,6Temmuz, 2005, Istanbul ,  XXIIndUIA Dünya Mimarl覺k Kongresi çerçevesinde düzenlenmi . IAPS-CSBE Network 3. Uluslararas覺 sempozyumu ,Prof.Dr. Hulya Turgut  Yuld覺z Yürütücülüünde  düzenlenmitir. Toplant覺n覺n Bilimsel Komitesi  Peter Kellett, University of Newcastle upon Tyne, Co- Coordinator, IAPS Network-CSBE, Is覺l Hacihasanoglu, Orhan Hacihasanoglu, Handan Turkoglu, Hülya  Turgut Yildiz, Co- Coordinator, IAPS Network-CSBE, Elmira Sener, den olumutur.
 
2006:  'Appropriate Home': Can we design 'appropriate' residential environments?,IAPS 19 için düzenlenen sempozyum,IAPS-CSBENetwork Housing and Building Research Center-M覺s覺r IAPS 19 dahilinde ortaklaadüzenlenmitir .IAPS 19: Environment, Health And Sustainable Development, 11 -16 September, 2006, Alexandria of Egypt.
 
2007:“KENT, KÜLTÜR VE KONUT “ Kültür ve Mekan Toplant覺lar覺 , ulusal sempozyum:1, Bahçeehir Üniversitesi- 襤stanbul , 14-16 Aral覺k 2007,IAPS-CSBE Network :Türkiye aktiviteleri çerçevesinde  düzenlenmektedir.
2007: “IAPS-CSBE Network Kültür ve Mekan Tasar覺m Atolyeleri 2, Trilye:Deiim, Dönüüm, Transformasyon,”Network koordinatörü ve  yürütücü olarak  ,12-17 Temmuz  2007,   襤TÜ, BÜ, UÜ ibirlii,   IAPS-CSBE Network :Türkiye aktiviteleri çerçevesinde  düzenlenmitir
 
2008:Cities, Cultural Diversity, And Design Pedagogy: Enhancing 'People-Environments' Paradigm In EducationSymposium Organized Jointly by  IAPS- Culture And Space In Built Environment And IAPS -Education Networks(Culture ,Space and Education  Sympos覺a ser覺es” Sympos覺a 1), Convenors: Hulya Turgut Yildiz, Ashraf M. Salama, And Peter Kellett, 20thIAPS Conference: Urban Diversities, Biosphere and well-being , Rome, Italy 28thJuly-1stAugust 2008.
 
2009:Tarihi Çevrede Yenileme ve Kentsel Dönüüm  Tart覺malar覺 ”IAPS- Culture And Space In Built Environment Networks, taraf覺ndan düzenlenen “Culture ,Space And Revitalization Sempozya Dizisi” Sempozya 1, Yürütücüler: :Zeynep Enlil, ,Iclal Dinçer, Tülin Görgülü, Hülya Turgut Yildiz,Fadime Bozta, Planlama ve Mimarl覺k Alan覺n覺n Son On Y覺l覺 Sempozyumuçerçevesinde  , YTÜ- 襤stanbul,  11-12 Haziran 2009
 
2009: “Revitalizing Built Environments:Requalifying Old Olaces for New Uses” IAPS-CSBE Network,(IAPS Hous覺ng Network ile birlikte düzenlenen)  dördüncü  Ulusal  Sempozyum, 襤stanbul 襤TÜ ve  BÜ, 12-16 Ekim 2009, Network koordinatörü ve  yürütücü olarak
 
2009:Urban Renewal and Transformation Experiences in Istanbul  ”IAPS- Culture And Space In Built Environment Networks, taraf覺ndan düzenlenen Culture ,Space And Revitalization Sempozya Dizisi” Sempozya 2( davetli) , Yürütücüler: :Zeynep Enlil, Iclal Dinçer, Tülin Görgülü, Hülya Turgut Yildiz,Fadime Bozta, Revitalizing Built Environments:Requalifying Old Olaces for New UsesSempozyumu çerçevesinde  , 襤stanbul 襤TÜ 15  Ekim 2009
 
 
2009:Revitalizing Built Environments: Lessons Learned from Design Studio Teaching Practices  ”IAPS- Culture And Space In Built Environment Networks, taraf覺ndan düzenlenen Culture ,Space And Education  Sempozya Dizisi” Sempozya 2( davetli) , Yürütücüler: :Ashraf Salama, Hülya Turgut Yildiz,Peter Kellett, Senem Deviren, Revitalizing Built Environments:Requalifying Old Olaces for New UsesSempozyumu çerçevesinde  , 襤stanbul 襤TÜ 16  Ekim 2009
 
 
 
V. MESLEK襤 ETK襤NL襤KLER
 
1.Tasar覺m ve  Uygulama Projeleri
1982 – 1984   Mimar - Mühendis Fatin Uran Bürosunda Çeitli Mimari Proje Çal覺malar覺.
1984 – 1995      Çeitli Mimari ProjeYar覺malar覺na Kat覺l覺m, Apartman ve Tek Ev-Konut Tasar覺mlar覺.
1995                 "Alaçat覺 Otel", TEKSIF-Çesme,Avan Proje
1995-1996         “襤.T.Ü.Türk Müzii Konservatuar Binas覺’’,Haz覺rl覺k Bölümü; Kesin,Uygulama, Detay projeleri,襤.T.Ü.Gelitirme Vakf覺,  (H.Turgut ,T.Ulusu Uraz,Ç.Eren,N.Paker)
1996-1997         ’’襤.T.Ü. Türk Müzii Konservatuar Binas覺’’Yüksek Bölümü,Kesin Uygulama, Detay projeleri 襤.T.Ü.Gelitirme Vakf覺, (H.Turgut ,T.Ulusu Uraz,Ç.Eren,N.Paker)
1997                  Cumhuriyetçi Egitim ve Kültür Vakf覺 Merkez Binas覺“, Avan ve Uygulama Projesi  ( H.Turgut & K. Özkaragöz)            
1997-1998          Yer Uydu Terminali Arat覺rma Merkezi,            Avan ve Uygulama Projesi-Yap覺m覺 2007 y覺l覺nda tamamland覺- YEM 2008 Ödül aday覺-( H.Turgut & M. Aksoy)
 • YAYIN: Mimarl覺k, Say覺:ubat 285,1999,  Mimarlar Odas覺 Dergisi, sayfa:16
 • YAYIN : Yap覺, Say覺 :310, Eylül 2007, Sayfa :78-83
1998                  Florya Evleri-A.Ergin 襤naat irketi, Avan Proje( H.Turgut & M. Aksoy)
1998-1999         MEB, 3 ubeli ilköretim Okulu (720 Örenci), Avan ve Uygulama Projesi, ( O. Hac覺hasanoglu, H.Turgut)
1998-1999         MEB, 3 ubeli Yat覺l覺 ilköretim Okulu (720 Örenci), Avan ve Uygulama Projesi (H.Turgut & O. Hac覺hasanoglu,)
2000            Samsun Sanayi ve Ticaret Odas覺  Anadolu Teknik Lisesi Avan ve Uygulama Projesi-Yap覺m覺 devam etmekte- (H.Turgut & O. Hac覺hasanoglu,)
2002            “襤TÜ.Club : Maçka , 襤TÜ Maçka Sosyal Tesisleri Onar覺m ve  Yenileme Projesi,avan proje - (H.Turgut & Ç.Eren,)
2004-2005                    Gap 襤naat, Türkmenistan Sal覺k Bakanl覺覺 Projesi, Avan Proje, (H.Turgut & Ç.Eren,)
2004-2005                    Gap 襤naat, Türkmenistan Sal覺k Bakanl覺覺 Devlet T覺p Enstitüsü Kampüs Binalar覺( Rektörlük, konferans salonu, örenci yurtlar覺,spor ve sosyal merkez),Avan Proje, (H.Turgut & Ç.Eren,)
2006-2007   Cumhuriyetçi Egitim ve Kültür Vakf覺- Maltepe Kültür Merkezi “, Avan ve kesin  Proje ( H.Turgut)
2010-2011         Heybeliada ,Turgut Evi restorasyon ve Ek bina projesi , ( H.Turgut,Yegan Kahya)
 
 1. 襤ç mekan düzenleme -Tasar覺m ve Uygulama-
2002     “Kafe Ar覺kovan覺”, 襤TÜ Uçak-Uzay Fakültesi,Örenci Merkezi ,Tasar覺m ve proje yönetimi
 • “Celal engör Ofisi”, 襤TÜ Maden Fakültesi, Tasar覺m ve proje yönetimi
2003   “Prof.Dr. Temel Y覺lmaz Muayenesi, Tasar覺m ve proje yönetimi
 
3.         Proje Yönetimi
2002-2003         襤stanbul Teknik Üniversitesi, Yat覺r覺mlardan( Bina ve altyap覺) sorumlu Rektör Yard覺nc覺s覺 olarak Proje ve yap覺m yöneticilii
·Eitim Binalar覺
 • Yönetim Binalar覺
 • Arat覺rma Binalar覺
 • Tarihi Binalar Yenileme    
2003                 襤TÜ Maslak Kampusu, Teknopark Ofisleri tasar覺m ve uygulama yönetimi
 
 
4.Yar覺malar
 
Proje Yar覺malar覺
 
1991                      "Gelenekten Gelecee Evimiz" Proje Yar覺mas覺, 襤lk on ödülden biri, (H.Turgut, M.Unügür)
1994                      “襤.T.Ü.Müzik Okulu, Mimari Proje Yar覺mas覺 Birincilik Ödülü                                                                                                                                                                                                          1994,(T.Ulusu Uraz,H.Turgut,Ç.Eren, N.Paker)   
YAYIN:Mimarl覺k, Say覺:ubat 285-1999,  Mimarlar Odas覺 Dergisi, sayfa:17-18
1998                 “襤.T.Ü.Müzik Okulu, 6 Ulusal Mimarl覺k Sergisi için seçilmi proje (ödül aday覺-Sergi Katalounda yer ald覺  (, T. U. Uraz, Ç.Eren, N. Paker ile birlikte )
YAYIN:1998 Mimarlar Odas覺 6. Ulusal Mimarl覺k Sergisi ve Ödülleri Kitab覺, TMMOB Mimarlar Odas覺, Yap覺-Endüstri merkezi Yay覺n覺, sayfa:83
2004                      UIA-" The Celebration of the cities-Yaas覺n Kentler" Uluslararas覺 Proje Yar覺mas覺,Proje Konusu Kent : Amasya, Ulusal  Profesyonel Karegori :Türkiye’den seçilen  be ödülden biri, (H.Turgut, Ç.Eren,E. Garip, B. Baeskici),
YAYIN: Mimarl覺k Dergisi, Say覺:Temmuz-Austos 318-2004, Mimarlar Odas覺 yay覺n覺, sayfa:21
2005                      Mimarlar Odas覺 “ Istanbul-Pendik Belediyesi Yeni hizmet Binas覺" Ulusal Proje Yar覺mas覺, sat覺n alma , ( E. Y覺ld覺z;  H.Turgut,),
YAYIN: Mimarl覺k Dergisi, Say覺: 327, Ocak ubat 2006  , Mimarlar Odas覺 yay覺n覺, sayfa:45
YAYIN: Pendik Belediyesi Yeni Hizmet Binas覺, Yar覺ma Kitaplar覺 Serisi,  Yay覺na Haz覺rlayan: A. Ciravolu,  Mimarlar Odas覺 Yay覺nlar覺, Acar bas覺m, Kas覺m 2007, sayfa: 87-92
2005                      Mimarlar Odas覺 “ Istanbul- 襤l Özel 襤daresi Hizmet  ve 襤l Genel Meclisi Binas覺 " Ulusal Proje Yar覺mas覺, sat覺n alma , ( E. Y覺ld覺z;  H.Turgut; G, Ketizmen),
 
 • Erdal Y覺ld覺z, Hulya Turgut Y覺ld覺z : “Uygulamalar, Projeler, Yar覺malar” Arkitekt, Say覺 :2007/04-05,:46-63 (MESLEK襤 ETK襤NL襤KLER/ UYGULAMALAR 襤LE 襤LG襤L襤 YAYIN)
 
Mimari Proje Yar覺malar覺 Organizasyon ve Jüri Üyelii
 
1996:Cumhuriyetçi Eitim ve Kültür Vakf覺 Cem Kültür Evi M.Proje Yar覺mas覺,1996 (Organizasyon ve jüri üyelii)
YAYINLAR
 • Yar覺ma artnamesi
  • " Cem Kültür Evi, Mimari Proje Yar覺mas覺" MD Mimarl覺k-Dekorasyon Dergisi,  Say覺:46,1996, s:81-96
  • "Yar覺ma/ Cem Kültür Evi, Mimari Proje            Yar覺mas覺"Ege Mimarl覺k say覺:20, 1996, s:41-59
 
2005:AntalyaDogu Garaj覺 Halk Pazar覺 ve çevre düzenlenmesi Yar覺smas覺  (jüri üyelii)
 
 
örenci yar覺malar覺                                                               
 
1999:"襤TÜ/Ayazaa Kampusu-ÇAY EV襤  ",        Uluslararas覺 Ögrenci Yarimasi; 襤stanbul Teknik Üniversitesi ve Berlin Teknik Üniversitesi ortakl覺覺 ile düzenlenmi覺tir. (Organizasyon ve jüri üyelii), ubat-Nisan 1999
2001:"Air and Architectonics: from tradition to beyond  ", Uluslararas覺 Ögrenci Yarimasi; IAPS-CSBE ve Istanbul Teknik Üniversitesi-Mimarl覺k Fakültesi taraf覺ndan  düzenlenmitir. (Organizasyon ve jüri üyelii), Ocak-May覺s 2001
2003      "DELTA-Ofis Mobilyas覺  ",            Ulusal Yar覺ma.( jüri Bakanl覺覺)
 
2011 :"Ontological Design in Future Housing and Space",     Uluslararas覺 Ögrenci Yarimasi; Ekim 2011 “Continuity and Change of Built Environments - Housing, Culture, and Space across Life Spans-Yap覺l覺 Çevrede Süreklilik ve Deiim - Yaam Süresince Konut, Kültür ve Mekan” sempozyumu çerçevesinde ele al覺nm覺t覺r.. (Organizasyon ve jüri üyelii), Haziran-Ekim 2011
 
5.Dan覺manl覺klar
 
1996:Cumhuriyetçi Eitim ve Kültür Vakf覺 Mimari Dan覺manl覺覺
1998:ODA Tasar覺m irketi Mimari Dan覺manl覺覺
 
                                                          
VI. SEM襤NER, SÖYLE襤 ve SERG襤LER baska yere tas覺
 
Seminerler
 
1990:"Görsel Çevre Analizi" 覺.T.Ü. Mimarl覺k  Fakültesi, Mimarl覺k Bölümü, 1989-1990, 1990-1991K覺 Yar覺y覺l覺 - Mimari Proje I-II Seminerleri.
 
1991:"Time-Space Interaction in the of Urbanization" CARDO Enstitüsü (覺ngiltere, Newcastle Üniversitesi, Mimarl覺k Okulu) Konut Arat覺rma Grubuna Düzenlenen Konut Semineri Kapsam覺nda, 襤.T.Ü. Mimarl覺k Fakültesi, 19 Nisan, 1991, 襤stanbul
 
1993-1995:"Traditional Turkish House in the Context of Space and Culture"Mart 1993 ve Ekim 1995,覺stanbul. 襤.T.Ü. ve the Queen's University of Belfast aras覺ndaki Akademik 覺覺birlii Çerçevesinde.
 
1994     :"Culture and Space Interactions in Traditional Turkish House",Mart 1994, Newcastle, (襤ngiltere, Newcastle            Üniversitesi, Mimarl覺k Bölümü) British Council Akademik 覺birlii Çerçevesinde.           
 
1994 :"Squatter Housing in Turkey",Mart 1994, Newcastle, (覺ngiltere, Newcastle Üniversitesi, CARDO British Council Akademik 覺birlii Çerçevesinde.
 
1995:"Konut Çevresinde Sosyo Kültürel Boyutlar/Socio-cultural Aspects of Housing Environment" Yaz Okulu"Dar Gelirliler 覺çin Konut"Temmuz 1995 MED-CAMPUS Housing Network"
 
1995:"Gecekondu Yerle覺imlerinde Kültür ve Mekan/Culture and Space in Squatter Settlements"Yaz Okulu"Dar Gelirliler için Konut" Temmuz 1995 MED-CAMPUS Housing Network".
 
1995:"Culture and Space,Traditional Turkish House and Squatter Housing":"Training Course","Housing for Low-Income Groups"2-20 Ekim 1999 "MED-CAMPUS Housing Network"                  
 
Sergiler
 
1986     :Malatya Evleri,Mimarl覺k Fakültesi Sinan Holü, Tak覺la.( G. Pulat & H.Turgut)
 
 
 
VII. ÜYEL襤KLER
 
1982                             :"TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odas覺 Birlii"
 
1985                            :"ITBA - 覺stanbul Türk - 襤ngiliz Kültür Dernei"
 
1987                     :"IAPS-International Association People-Environment Studies"         
 
1991                            :"Tak覺la Eitim ve Kültür Dernei"
 
1991                             :"Türk Üniversiteli Kad覺nlar Dernei"
 
1991                            :"ENHR- European Network For Housing Research"
 
1993                     :"IASTE- International Association for the Study of Traditional Environments"
 
1994                     :"Turco-British Fellowship Club/Türk-襤ngiliz Dostluk Grubu Dernei"              
 
1997                     :"EAAE"- EuropianAssociation For Architectural Education"
 
1998                            :”MIMED"-Mimarl覺k Eitimi Dernei (Kurucu Üyelik)