GRT 207 - MONO T襤P襤 BASKI

 

 

Mono Tipi Bask覺

GRT207

3 AKTS

2. y覺l – 1. yar覺y覺l

Lisans

Zorunlu

3 s/hafta

2 kredi

Teorik: 1s/hafta Uygulama: 2 s/hafta

Türkçe

襤letiim: Yrd.Doç. Z. Eda BÜRGE TEK襤N

e-posta: zedaburgetekin@maltepe.edu.tr

Dersle 襤lgili Görüme Saati: Sal覺, 14:00-16:50

       

 

Dersin Genel Amac覺:

Özgün bask覺 uygulamalar覺yla kompozisyon olgular覺n覺n ve yarat覺c覺l覺覺n gelimesine katk覺.

 

Örenme Ç覺kt覺lar覺 ve Alt Beceriler:

 

Bu dersin sonunda örenci;

 

1.Monotipi bask覺 teknikleri ile çal覺malar覺 siyah-beyaz ve renkli olarak farkl覺 ablonlar覺n kullan覺m覺yla uygulama yapabilecektir. Örenci kendi kiisel anlat覺mlar覺n覺 gelitirerek uygulamalar ile yarat覺c覺l覺覺n覺 kefedebilecektir.

            1.1. Örnek  çal覺malar eliinde, tekniklerin temel özelliklerini ve bu tekniklerin çeitli püf noktalar覺n覺 örenip uygulamada kullanabilecektir.

 

Genel Yeterlikler:

yarat覺c覺, özenli ve görsel vizyon sahibi,

 

 

1.Hafta : Monotipi bask覺 nedir? Monotipi bask覺 teknikleri nelerdir? Ve benzeri konularda bir sunum yap覺lmas覺. Yap覺lacak uygulamal覺 çal覺malarda kullan覺lacak malzemenin anlat覺lmas覺.

 

 

2. Hafta : Tekniin kapsam覺nda kullan覺lan malzemelerle tan覺mak için cam üzerinden ka覺da serbest siyah-beyaz bask覺 çal覺malar覺.

 

 

3. Hafta : Cam üzerinden ka覺da siyah-beyaz leke ve çizgi çal覺malar覺.

 

 

4. Hafta : Cam üzerinden ka覺da siyah-beyaz doku çal覺malar覺.

 

 

5. Hafta : Pres arac覺l覺覺yla ablonlardan da yararlanarak siyah-beyaz leke, çizgi, doku ve geometrik form çal覺malar覺.

 

 

6. Hafta : Pres arac覺l覺覺yla ablonlardan da yararlanarak siyah-beyaz figür çal覺malar覺.

 

7. Hafta : Örenilen tüm teknikleri kullanarak bir baka konuda (örnein; örencinin seçecei herhangi bir hayvan) siyah-beyaz monotipi bask覺 çal覺mas覺n覺n yap覺lmas覺.

 

 

8. Hafta : Ara s覺nav.

 

 

9. Hafta : Örenilen tüm teknikleri kullanarak çok renkli leke, çizgi, doku ve geometrik form çal覺malar覺.

     

 

10. Hafta : Örenilen tüm teknikleri kullanarak çok renkli figür çal覺malar覺.

 

 

11. Hafta : Örenilen tüm teknikleri kullanarak bir baka konuda (örnein; mitolojik bir öykünün resimlenmesi) çok renkli monotipi bask覺 çal覺mas覺n覺n yap覺lmas覺.

 

12. Hafta : Monotipi bask覺 teknikleriyle üretilen çal覺malar覺n bir baka grafik ürün üzerinde deerlendirilmesi. (Örnein; çal覺malar覺n taran覺p bilgisayar ortam覺na aktar覺lmas覺 ve istenilen ürün üzerinde deerlendirilmesi.)

 

 

13. Hafta : Monotipi bask覺 tekniklerini kullanarak deneysel uygulamalar覺n yap覺lmas覺.

 

 

14. Hafta : Bask覺 teknikleri ile ilgili gezi düzenlenmesi.

 

Öretim Yöntem ve Teknikleri:

  • Konular çerçevesinde arat覺rmalar
  • Eskiz çal覺malar覺
  • Uygulamalar
  • Kritikler

 

Deerlendirme Yöntemi:

Maltepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eitim-Öretim ve S覺nav Yönetmelii gereince, yar覺y覺liçi aras覺nav覺 (% 40), yar覺y覺lsonu s覺nav覺  (% 60).

 

Dersin 襤çerii

Mono bask覺 teknikleri ile çal覺malar siyah-beyaz ve renkli olarak farkl覺 ablonlar覺n kullan覺m覺yla gelitirilerek uygulanacakt覺r. Örencilerin kendi kiisel anlat覺mlar覺n覺 gelitirecek uygulamalar ile yarat覺c覺l覺klar覺n覺 kefetmeleri amaçlanmaktad覺r.

 

 

Önkoul:Yok

 

Ders Kitab覺 / Yard覺mc覺 Okumalar:

The Contemporary Print, Susan Tallman, 1996

 

I. Uluslararas覺 Exlibris Yar覺mas覺 Sergisi, M.C. Escher