Akademik Personel

(*) İsimler önce ünvana göre sonra soyadı alfabetiğine göre sıralanmıştır.

 

 

 
Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN
Dekan

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimari Restorasyon, Koruma
 
 
Mimarlık Lisans (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü -1976), Yüksek Lisans (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü - 1981), Doktora (İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı - 1989); Araştırma Alanları: Tarihi Çevre Koruma, Restorasyon, Geleneksel Konut Mimarisi, Mimari Tasarım; Yayınları:  3 uluslararası kitap bölümü, 10 makale, 9 kongre bildirisi; 10 mimari proje, 9 proje danışmanlığı,
Ödüller: 1 mimari proje yarışmasında ödül, Icomos üyeliğiYrd. Doç. Dr. Candan ÖZÜLKE

Dekan Yardımcısı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Konut Gelişimi, Göç Aidiyet İlişkisi, Kültür ve Kimlik Araştırmaları, Mimari Tasarım, Çevre ve Davranış Araştırmaları.
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~candanozulke

 

Mimarlık Lisans (İstanbul Teknik Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi -1993), Yüksek Lisans (İstanbul Teknik Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü- Bina Bilgisi Programı-1997), Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Bina Bilgisi Programı-2005), 2009 -.. Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir.
 
Yrd. Doç.  Dr. Jülide ALP
Dekan Yardımcısı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Kent, Kent Meydanları, Kentsel dönüşüm, Büyük Kentsel Projeler ve Örgütlenme Süreçleri.

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

1979 yılında Samsun’da doğdu.Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Lisans eğitimini (2002), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programını bitirdi (2006). Yüksek Lisans Tezini “Kamusal Mekan” üzerine yaptı: “Kent ve Meydan Olgusu -Yeniden Canlandırma Sürecinde Karşılaştırmalı Bir İrdeleme (Trafalgar Meydanı ve Eminönü Meydanı)”. Aynı üniversitede Büyük Ölçekli Kentsel Projeleri incelediği “Örgütlenme Kapasitesi Bağlamında Kentsel Projeler: İstanbul Kartal Örneği” adlı Doktora çalışmasını, 2012 yılında tamamladı.

2004 yılında Meta Peyzaj Planlama’da profesyonel çalışma hayatına başladı. 2006-2012 yılları arasında, İSKİ Havza Koruma Müdürlüğünde çalıştı. 2013 yılında Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,  İngilizce Mimarlık Bölümünde Yrd. Doç. olarak çalışmaya başladı.

Ulusal kentsel tasarım yarışmalarından ödülleri, bildiri ve makaleleri bulunmaktadır. Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
Yrd. Doç. Dr. Pınar ENGİNCAN

Mimarlık (Türkçe) Bölüm Başkanı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Yapı Üretimi, Konut Üretimi, Konut Politikaları, Kentsel Yenileme
 
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~pinareb
Lisans: Mimarlık Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, 1997
Y.Lisans: Mimarlık - Yapı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000
Doktora: Mimarlık - Yapı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009
 
Öğr.Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Üniversitesi, 2003-2009
Öğr.Gör.Dr.Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Üniversitesi, 2009-2010
Yard.Doç.Dr.Mimarlık Fakültesi Maltepe Üniversitesi, 2010-

Ulusal ve uluslar arası bildiri ve makaleleri bulunmaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZKAN

Mimarlık (İngilizce) Bölüm Başkanı

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Turizm Yapıları, Kıyı Planlama, Yat Limanları, Sağlık Yapıları, Üretim Yapıları, Proje Yönetimi ve Maliyeti, Mimari Proje, Dekorasyon Proje
 
 
 

1977 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini İSTEK Vakfı Belde Lisesi’nde tamamladıktan sonra yükseköğrenimi için Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’ne kaydolarak kaydını dondurmuş ve bir sene Rotary Uzun Dönem Öğrenci Değişim Programı ile Arjantin’de eğitim gördü. Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl İ.T.Ü. Mimarlık A.B.D, Bina Bilgisi Programı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı ve 2002 yılında “Mevcut Binaların Lüks Otellere Dönüştürülme Olanakları ve Tasarlama” başlıklı tezi ile Yüksek Mimar unvanını alarak bitirdi. 2008 yılında İTÜ Mimarlık A.B.D, Mimari Tasarım programını “Türkiye'de Marinaların Kamusal Kullanıma Etkileri ve Öneriler” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlayarak Doktor unvanını aldı. 2002 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’ndeki görevinde 2008 yılında Yardımcı Doçent unvanını almaya hak kazındı. Mimari proje çalışmalarının ve ulusal ve uluslararası yayınlarının yanında katıldığı ulusal mimari proje yarışmalarına katılmaktadır.
Prof. Dr. Ünal DEMİRARSLAN
İç Mimarlık (Türkçe) Bölüm Başkanı
 
 

Çalışma Alanları: Yapı içi Konstrüksiyon

 
Lisans, Y. Lisans: D.G.S.A, 1959
Sanatta Yeterlilik: M.S.Ü, 1986

Doçentlik Tarihi:                 1987

Profesörlük Tarihi:              1994

Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
2008-2009 İdari Görevler:
-Eğitim Komisyon Üyeliği
-Eğitim Komisyon Temsilciliği
 
-  Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Etüd Proje Dairesi Sağlık Yapıları Fen Heyeti Müdürlüğü     1968 -1973
- Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksekokulu  Müdürlüğü  1994  1997
- Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanlığı  1997-2002
- Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanlığı  2002-2005
 Yrd. Doç. Dr. Hicran ÖZALP

İç Mimarlık (İngilizce) Bölüm Başkanı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: İç Mimarlık Eğitimi, İç Mimarlık Eğitimi Akreditasyonu, Engelliler için Tasarım
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~hicranozalp
Lisans: İç Mimarlık, Bilkent Üniversitesi, 1992-1997
Y.Lisans: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Sanat Dalı, Hacettepe Üniversitesi, 1997-2000
Doktora:  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Sanat Dalı, Hacettepe Üniversitesi, 2000-2006

Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği 2005-2008
Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı 2006-2008

TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Sekreterliği 2002-2003
TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Merkez II. Başkanlığı 2003-2005
Prof. Dr. Emre AYSU
Gemi ve Yat Tasarımı Bölüm Başkanı

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Kentsel Tasarım 
Şehircilik, Dijital Tasarım Yöntem
ve Metodları, Eğitim'de Kalite 
ve Toplam Kalite    
  

İstanbul Teknik Okulu (Yıldız Teknik Üniversitesi), Mimarlık  Bölümü Lisans (1966) ve Yüksek Lisans (1967) programlarını bitiren Prof.Dr. Emre AYSU 1976 yılında İDMM.Akademisi (Yıldız Teknik Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi, Şehircilik Anabilim Dalında Doktor, 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeYard. Doç., 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeÜniversite Doçenti (İTÜ), 1991 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeProfesör ünvanlarını kazandı. 1989-1996 yılları arasında Şehircilik Anabilim Dalı Başkanlığı, 1989-2004 yılları arasında YTÜ. Mimarlık Fakültesi “Bilgisayar Ortamında Araştırma, Tasarım Laboratuarı (BOAT-GIS)” kurucusu ve Yöneticisi, 1992-1995 yılları arasında Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı, 1996-2004 yılları arasında Rektör Yardımcılığı ve Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, 2004-2007 yılları arasında; “Mimarlık Fakültesi Dekanı”, Üniversitelerarası Kurul, Avrupa Birliğine Uyum Programı kapsamında kurulan “Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tanınması-Mimarlık Komisyonu” üyeliği, 2004-2009 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul “Mimarlık Temel Alan Komisyonu Üyeliği”, 2005 yılında “Mimarlık Fakültesi Dekanlar Konseyi (MİDEKON) Kurucu Üyeliği ve Başkanlığı”, görevlerinde bulundu. 1970 yılında başlayan Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi öğretim üyeliği görevini 2009 yılı Kasım ayında emekliye ayrılarak tamamlayan  Prof.Drf.Emre AYSU, “ICOMOS-Milli Komite ve İcra Komitesi” üyesidir. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ nde dışarıdan öğretim üyeliği görevlerinde bulunduktan sonra Eylül 2010 - 2014 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Dekanı olarak görev yapmıştır. Prof.Dr.Emre AYSU’ nun yayınlanmış pek çok ulusal ve uluslararası akademik ve planlama,tasarım çalışmaları bulunmaktadır. 
 

Öğr. Gör. Oğuz DEMİRARSLAN

İç Mimarlık (Türkçe) Bölüm Başkan Yardımcısı


Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Bina Bilgisi, İnce Yapı

 

http://akademik.maltepe.edu.tr/~oguzdemirarslan

 

Lisans/ Yüksek Lisans: İç Mimarlık, Devlet Güzel Sanatlar Akdemisi, 1986

Doktora: Mimarlık, Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008-...

 

Uygulanmış çeşitli projeleri ve bildirileri bulunmaktadır.
 
Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN
(yarı zamanlı)
 

Çalışma Alanları:  Gemilerin Hidrodinamik Dizaynı, Sayısal yöntemler ve Gemi Hareketleri 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında yapmış olan Prof. Alkan aynı bölümde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Gemilerin Hidrodinamik Dizaynı, Gemi Hareketleri uzmanlık alanlarıdır. Doktora çalışmaları esnasında İtalya'da araştırma çalışmaları gerçekleştiren Alkan sahip olduğu uluslararası akademik ve endüstriyel işbirliği ağı ortamında çeşitli kurumlarda görevler yapmaktadır. Kuruluşuna destekler verdiği üniversitemiz Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü'nde Tasarım Stüdyosu III ve Gemi Teorisi derslerini vermektedir.
 
Prof. Dr. Ömer AYDIN
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mühendislik Ölçmeleri, Hassas Yükseklik Ölçmeleri, Madencilik Ölçmeleri,GPS Ölçmeleri

1963 - Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi
1968 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Lisans, İstanbul
1969 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Yüksek Lisans, İstanbul
1970 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Araştırma Görevlisi, İstanbul
1977 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Doçent, İstanbul
1981 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Doktora, İstanbul
1989 - Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Profesör, İstanbul
 
Prof. Dr. Cengiz BAYÜLGEN
 

Çalışma Alanları: Mimari Tasarım, Yapı Bilimleri, Yapım Teknolojisi 

 
Lisans ve lisansüstü aşamalarını Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde tamamladı,1979 yılında docent.1988 yılında da profesörlüğe yükseltildi. 1994 yılında Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü kurdu ve bölüm başkanlığını yaptı. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliğinde bulundu.2005 Kasım ayında Yıldız Teknik Üniversitesinden emekli oldu.2006-2012 yıllarında Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde görev yaptı. Katıldığı Ulusal Mimari Proje Yarışmalarında 3 Ödül ile 8 Mansiyona layık görüldü. Tasarım ve yapı dalında akademik ve mesleki çalışmalarda bulundu.2012 Eylül ayında Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi eğitim kadrosuna katıldı.
 Prof. Dr. Behiye Işık AKSULU


Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 

.
 
Prof. Dr. Demet BİNAN
(yarı zamanlı)
 
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimari Koruma ve Restorasyon, Tarihi Çevre Koruma ve Değerlendirmesi , Yöresel Mimari Belgeleme ve Koruma .  

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı ve Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü’dür. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden “Güzelyurt Örneğinde  Kapadokya Bölgesi Yığma Taş Konut Mimarisinin Korunması İçin Bir Yöntem Araştırması” adlı tez ile doktor ünvanı almış olup 1998 yılında yardımcı doçent, 2000 yılında doçent ve 2007 yılında profesör olmuştur. Kentsel Kültür Varlığı belgelemesi ve koruması ile ilgili kitap, araştırma projeleri ve çeşitli yayınları yanında “Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Yapım Etkinlikleri ve Taşçı İşaretleri” üzerine araştırma projeleri ve yayınları vardır. “Koruma ve Restorasyon”, “Rölöve ve Değerlendirme”, “Koruma ve Turizm”, “Geleneksel ve Yöreye Özgü Mimarlık ve Korunması” adlı lisans dersleri ile “Sitler ve Değerlendirilmesi”, “Kültürel Miras Yönetimi ve Koruma”, ”Yöresel Mimari ve Koruma”, “Koruma ve Yenileme Projesi”, “Tarihi Çevre Değerlendirilmesi Projesi” adlı lisansüstü derslerini vermektedir. T.M.M.O.B. (Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği), ICOMOS (Uluslar arası Anıtlar ve Sitler Konseyi),  “UNESCO İstanbul Dünya Miras Alanları İzleme ve Yönlendirme Üyesi” ve “İstanbul Dünya Miras Alanları Alan Yönetimi Danışma Kurulu Başkanı” dır.
 
Prof. Dr. Özer ÇİFTÇİOĞLU

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Signal processing, Soft computing, and Information Processing in Architectural Design Context, Including Visual Perception, Knowledge Modeling, and Multi-objective (Pareto) Optimization
 
Tasarım ve Uygulama Çalışmaları
 
 
Prof. Dr. Özer Çiftçioğlu graduated as MSc in Electronics and Communication option from Electrical-Electronics Engineering Faculty of Istanbul Technical University (ITU), Turkey, in 1967. He accomplished his PhD at ITU in 1976. He became associate Professor in 1981, and he is promoted as full-professor in 1988. He had been holding guest professorships in different universities and research centres in Europe and in the USA. His research areas of signal processing, soft computing (neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms and evolutionary computation), and information processing in design context. Some special research areas are visual perception, knowledge modeling, and multi-objective (Pareto) optimization, and special application areas include architectural design themes.  
Prof. Dr. Bora DAMALI
 

Çalışma Alanları: Yapı Bilgisi

 
 
Lisans: D.G.S.A, 1961
Y. Lisans: D.G.S.A, 1961
Sanatta Yeterlilik: M.S.Ü, 1983
Doçentlik Tarihi : 1986
Profesörlük Tarihi : 1999

Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2007-

Maltepe Üniversitesi Senato Üyeliği 2008-
Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği 2008-
Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanı Başvuru Değerlendirme Komisyonu Üyeliği 2008- …
MSÜ Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 1997–1999 yıllarında yapıldı.
MSÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcılığı 1995–1998 yıllarında yapıldı.
MSÜ Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 1991–1994 yıllarında yapıldı.
MSÜ Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 1991–1994 yıllarında yapıldı.
MSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcılığı 1983–1986 yıllarında yapıldı.
İDGSA Mimarlık Yüksek Okulu Gece Bölümü Başkanlığı 1978–1980 yıllarında yapıldı.
 Prof. Dr. Cengiz EREN

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:  Mimarlık, Turizm Yapıları, 5 Yıldızlı Oteller, Deniz Araçları

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Ulusal ve uluslararası çok sayıda makale, bildiri,kitap ve ödülleri bulunmaktadır.

2006 Bahçeşehir Üniversitesi - Profesör

1996 -2006 M. S. Ü. Mimarlık Fakültesi - Profesör

1974-1996 M. S. Ü. Mimarlık Fakültesi - Öğretim Görevlisi

1967-1972 D. G. S. A. Mimarlık Bölümü - Asistan
 
Prof. Dr. Semih ERYILDIZ
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:
 
  
Prof. Dr. Nevzat İLHAN
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

  
Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ
 
Çalışma Alanları: Mimari Tasarım,Tasarım Tarihi,Konut Tasarımı, Eski Kent Dokusunda Tasarım,Bina Türleri
 

Tülin Görgülü akademik yaşamına Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde  Profesör  olarak devam etmektedir. Mimarlık alanında;  tasarım tarihi, tasarım kuramları  derslerini vermekte, tasarım atölyelerinde yürütücülük yapmaktadır. Bugüne dek pek çok yüksek lisans, doktora tezi danışmanlığı yapmış olup, halihazırda da devam etmektedir. Uzmanlık alanları, tasarım, tasarım kuramları ve tarihi, bina bilgisi ve konut üzerine yoğunlaşmaktadır. Tülin Görgülü  ICOMOS, DOCOMOMO gibi kuruluşların üyesi olup, ulusal ve uluslararası  basılmış pek çok makale, bildiri vb. akademik çalışmaya sahiptir.  Bu yıl da Antalya’da 2011 Uluslararası  Mimarlık Bienali’nin  Küratörlüğü’nü yapmıştır.
Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Temel Tasarım, Ekolojik Tasarım, Mimari Akustik ve Mimarlık Eğitimi

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

http://akademik.maltepe.edu.tr/~demeteryildiz/

Mimarlık Lisans (A.D.M.M.A, Mimarlık Bölümü -1979), Yüksek Lisans(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü - 1984), Doktora (Orta Doğu Teknik SÜniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü - 1995), Post Graduate Diploma (Institute for Housing Studies - Rotterdam 1986),İdari görevleri: Girne Amerikan Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama ve Grafik Tasarım Bölümleri Başkanlığı (2003 – 2004), Lefke Avrupa Üniversitesi, Mimarlık Bölüm Başkanlığı (2004 – 2008) ve Lefke Avrupa Üniversitesi, Lisans Üstü Ens. Müdürlüğü (2006 – 2008)  yaptı. Üyelikler; Global Eco-Village Network (Küresel Eko-köyler Ağı), Avrupa Konsülü Yönetim Kurulu Üyesi, (1998 – 2000), TMMOB, Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, 35. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi (1998- 2000), Kültür Bakanlığı, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi (2000 – 2008), TÜBİTAK, Temiz Enerji Vakfı, Üst Kurul Üyesi (2002 – ), Girne Amerikan Üniversitesi (Senatör), Lefke Avrupa Üniversitesi(Senatör).  Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Ulusal ve uluslar arası çok sayıda makale, bildiri ve ödülleri bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Nuri TEMİZSOYLU

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Plastik sanatlar ve eğitimi

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

http://akademik.maltepe.edu.tr/~nuritemizsoylu

 
1943 ‘de Eskişehir’de doğdu.1967 yılında İstanbul devlet Güzel Sanatlar Akademisinden mezun oldu. Burslu gittiği İngiltere’de Royal Callege of Art’dan tezli master derecesi aldı.(1972) 1972-1980 yıllarında İDGSA Temel Sanat Eğitimi ve Temel Sanat Bilimler Bölümünde asistanlık, 1980-1988 Temel Sanat ve Bilimler Bölümü ve Resim Bölümünde yardımcı Doçentlik, 1988’den 1997’ye kadar doçentlik yaptıktan sonra, 1997’den itibaren Kocaeli Üniversitesi’de Profesörlük 2001 yılından sonrada dekanlık görevini sürdürmektedir.
İngiltere’de Royal Callege of Art’da verdiği tezden sonra İDGSA’da verdiği yeterlilik tezide Temel Sanat Ve sanat Eğitimi üzerine yaptı. Kuramsal çalışmalar olarak, Sanat ve eğitimi üzerine 6 kitabı bulunmaktadır. Eğitimci olarak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar akademisi IDGSA, UESYO’da Mimar Sinan Üniversitesi Temel Sanat ve BilimlerBölümü’nde, Resim Bölümünde, İç Mimarlık Bölümü’nde, Endüstri ürünleri tasarım Bölümü’nde, Moda Konfeksiyon Yüksek Okulu’nda, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel sanatlar Yüksek Okulu’nda ve Açık öğretim Fakültesi Örgün Eğitim Bölümü’nde, Kocaeli Üniversitesi Kullar meslek Yüksek Okulu’nda, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve plastik sanatlar Bölümü’nde lisans ve lisans üstünde çeşitli dersler verdi. Sanatsal etkinlikler bakımından 3 kişisel sergisi, kazandığı ödüller ve çok sayıda karma sergilere katılımları vardır.  
    
Prof. Dr. Hülya TURGUT
 
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimari Tasarım, Mimarlık Eğitimi,  Çevre ve Davranış Çalışmaları, Konut Tasarımı ve Araştırmaları, Kent: Degişim ve Dönüşümler”

Beşiktaş Atatürk Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra, İTÜ’den Lisans (Mimarlık Fakültesi,1982) ve  Yüksek Lisans (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1984) derecelerini aldı.“Kültür- Davranış - Mekan Etkileşiminin Saptanmasında Kullanılabilecek Bir Yöntem”başlıklı doktora çalışması tamamlayarak 1990’da, İ.T.Ü.’den “Doktor” unvanını aldı. İTÜ’de 1984-1990 yılları arasında Bina Bilgisi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi,1990-1992 arasında Y.Doç., 1992-1998 arasında Doçent, sonrasında ise Prof. olarak görev yapan Turgut , 2002-2003 yıllarında Altyapı ve Bina yatırımlarından sorumlu rektör Yardımcılığı yaptı.2010 yılından itibaren, Bahçeşehir Üniversitesi- Mimarlık ve tasarım Fakültesinde görev yapmakta; İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimari Tasarım Yüksek Lisans ve Doktora programlarında ders vermeye devam etmekte ve aynı zamanda 2007 yılından itibaren İstanbul  İstanbul Kültür Üniversitesi-Mimarlık Bölümünde Mimari Tasarım atolyesi yürütücülüğünü yapmaktadır.

”Mimari Tasarım, Çevre ve Davranış Çalışmaları, Konut Tasarımı ve Araştırmaları, Mimarlık Eğitimi, Kent: Degişim ve Dönüşümleri” alanlarında çalışan Turgut’un , ulusal ve uluslararası  bildiri, makale,kitap, araştırma kitap ve raporları  ve mimari proje yarışmalarında jüri üyelikleri,ödülleribulunmaktadır.Çeşitli toplantılarda ve dergilerde Bilimsel Komite ve Yayın Kurulu Üyelikleri yapmakta ve Uluslararası IAPS-CSBE-’Culture and Space in Built Environment/ Yapısal Çevrede Kültür ve mekan ’ çalışma ağının koordinatörlüğünü yürütmektedir.
Prof. Dr. Belkıs ULUOĞLU

(yarı zamanlı)


Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 

.
 
Prof. Dr. Gürkut UYSAL
(yarı zamanlı)
 
Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı

  
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ
(yarı zamanlı)
 
 

Çalışma Alanları: Yatlar, Küçük Teknelerin Dizaynı ve Stabilite Hesapları, Askeri Gemilerin Stabilite Hesapları, Uluslararası Denizcilik Kuralları, Bilgisayar Destekli Yat Tasarımı, Denizcilik Eğitimi

1970 yılı Tirebolu doğumludur. 1991 yılında İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı Programında 1998 yılında tamamlamıştır. 2002 yılında Doçent, 2009yılında Profesör olmuştur. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 
Prof. Dr. Ferhan YÜREKLİ

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 
Prof. Dr. K. Ferhan Yürekli, 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1970-2012 arasında kesintisiz olarak aynı fakültede Bina Bilgisi-Mimari Tasarım kürsülerinde, asistan, doçent, profesör olarak çalıştı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri verdi. 30'dan fazla yüksek lisans 10'dan fazla doktora tezi yönetti.Aynı fakültede Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Dekanlık yaptı. Ayrıca, Anadolu, Uludağ, Osmangazi Üniversiteleri ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde davet üzerine Mimari Proje dersleri verdi. Moskova Mimarlık Akademisinde misafir jüri üyesi olarak bulundu.2012 yılında Mimed -Mimarlık Eğitim Derneği tarafından "Mimari Tasarım Eğitiminde Üstün Başarı" ulusal ödülüyle ödüllendirildi. Ulusal ve uluslararası yayınları yanında, yayınlanmış 7 kitabı, bir derleme ve bir çeviri kitap yayını bulunmaktadır. İnşa edilmiş projeleri yanında çeşitli mimari proje yarışmalarında ödüllendirilmiş çalışmaları da vardır. Archiprix Türkiye Bitirme Ödevleri Ulusal yarışması kurucu üyesidir.
  
Doç. Dr. Pelin DURSUN
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

  
Doç. Dr. Fatma ERKÖK
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

  
Doç. Dr.Elmira A.GÜR
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: mimari tasarım, mimari tasarımda niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri; mimari tasarım eğitimi,  mimari tasarım stüdyosu ve yaratıcılık,İstanbul konut gelişimi ve konut tipolojisi; gelişmekte olan ülkelerde uygun fiyatlı /erişilebilir konut, gecekondu yerleşimleri;  kentsel dönüşüm / değişim, modernizm, okul öncesi çocuğun fiziksel çevresi, çocuk mekanları, çocuk gelişim teorileri,  afet sonrası barınak, ilköğretim yapıları, alışveriş merkezleri vb. bina tipolojisi, kapsayıcı tasarım
 
 
Elmira Gür, Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesinden 1985 yılında mezun olmasının ardından, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesinde başladığı lisans eğitimini 1989 yılında tamamlamıştır. “Yirminci Yüzyıl Mimarisinde Tarihsel Referanslara Yönelişin Nedenleri ve Analize Dönük Bir Model Önerisi” başlıklı yüksek lisans tezi ile 1992 yılında Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünden yüksek lisans derecesini, “Okul Öncesi Çocuk Eğitim Merkezleri için Değişebilir/ Dönüşebilir/Esnek bir “Fiziksel Çevre Modeli” başlıklı doktora tezi ile de 2001 yılında İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünden doktor ünvanını almıştır. 1998-99 yılları arasında North Carolina State (NCSU) ve Carnegie-Mellon Universitelerinde misafir araştırmacı ve araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 1992-2001 yılları arasında Ar.Gör., 2001-2005 yılları arasında Ar.Gör.Dr., 2005-2012 yılları arasında Y.Doç.Dr. ve 2012 yılında da docent olarak İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesindeki görevine devam etmektedir.
İstanbul Teknik Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesinde mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapan Elmira Gür, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesinde  mimari tasarım lisans, yüksek lisans ve doktora programında da çeşitli dersler vermektedir.Türküye, Prag, Çin, Almanya, Kuzey Kıbrıs, Brezilya, St. Petersburg, Mısır, vb ülkelerde çeşitli uluslararası workshop, sempozyum ve konferanslara katılmıştır. Aynı zamanda çeşitli araştırma projeleri, workshop ve konferans organizasyonlarında aktif olarak görev yapmıştır. Çeşitli mimari proje çalışmalarını tamamlamış, mimari proje yarışmalarından ödülleri bulunan Elmira Gür’ün ulusal ve uluslararası araştırma ve yayınları mevcuttur.  Uygun fiyatlı / erişilebilir konut, gecekondu yerleşimleri, İstanbul konut gelişimi ve konut tipolojisi, tasarım stüdyosu fiziksel çevresi, mimari tasarım eğitimi, okul öncesi çocuk eğitim merkezleri, afet sonrası barınak, kentsel dönüşüm, kentsel mekan kimliği konularında çeşitli makale, bildiri, kitap içinde bölümleri yayınlanmış ve çeşitli kitapların editörlüğünü yapmıştır.
 Doç. Dr. Fethi KADIOĞLU
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Statik, Mukavemet, Elastisite Teorisi

Doktora: İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat, Yapı (1999)

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Yapı Mühendisliği, Mekanik (1994)

Lisans:İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi,İnşaat Müh. Bölümü (1990)

Lise:Kabataş Erkek Lisesi (1986)

Ulusal ve uluslar arası çok sayıda yayın ve kitapları bulunmaktadır.

 Yrd.Doç.Dr. Tülay AYAŞLIGİL
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş  / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Peyzaj Tasarım

Lisans: Peyzaj Mimarlığı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1989

Y.Lisans: Peyzaj Mimarlığı, İstanbul Üniversitesi, 1993

Doktora: Peyzaj Mimarlığı, İstanbul Üniversitesi, 1997

24.05.1999 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalında Yardımcı Doçent Kadrosuna atandı. 
Yrd. Doç. Dr.Meral AYBERK
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimari Tasarım, Yapı Bilgisi

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

 
Mimarlık lisans eğitimini  Devlet Güzel Sanatla Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu ( Mimar Sinan Üniversitesi) 1977,Yüksek Lisans İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi(Yıldız Teknik Üniversitesi) Mimari Tasarım Dalında 1979, Doktora Yıldız Üniversitesi (Yıldız Teknik Üniversitesi) Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalında 1987 tamamlanmıştır.Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Bilim Dalında 1980 yılında asistan ,1985 yılında Öğretim Görevlisi,1992 yılında Yrd.Doç.Dr. olmuştur. 2004 yılında emekliye  ayrılarak   Yıldız Teknik Üniversitesi ve T.C. Maltepe Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev almaktadır 
Yrd. Doç. Dr.Şenay BODUROĞLU
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae
Çalışma Alanları:  Evrensel Tasarım, Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasarım,
Yeniden İşlevlendirme
 
27-04-1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nde üniversite eğitimine başladı. 1999 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün açmış olduğu Kentsel Tasarım Programında, Yüksek Lisans eğitimine başladı. 27-04-2000 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2001 yılında “Kentsel Dış Mekanların Aydınlatılmasının Kentsel Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi” adlı Y.Lisans tezini tamamladı. Aynı yıl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünün açmış olduğu Sanatta Yeterlik Programına başladı. Temmuz 2005’te “Konutlarda Evrensel Tasarım Kavramı Ve Örnekler Üzerinde Analizi” adlı Sanatta Yeterlik tezini tamamladı. 14.03.2006 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Halen aynı göreve devam etmektedir.
  
Yrd. Doç. Dr. Canan ERSELÇUK

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Turizm Yapıları, Mobilya Tasarımı ve Uygulamaları, Ürün Tasarımı
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~cananerselcuk
 

2009- ... : T.C. Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü 

2001-2010: T.C Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık,İç Mimarlık End.Tas. Bölümlerinde Proje Yöneticisi,   Yard.Doç,Dr

1986-1996: M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi  End.Ürün.Tas.Bölümü Yard.Doç

1979-1986: M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi  End.Ürün.Tas.Bölümü Doktora

1974-1979: İ.D.G.S.A. U.E.S.Y.O End.Ürün.Tas Bölümü  Asistan
 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz GÖKSEL

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Deniz Araçları Tasarımı, Yat Tasarımı, Kısa Mesafeli Toplu Taşıma Araçları Tasarımı, Göstergebilim

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

http://akademik.maltepe.edu.tr/~mehmetgoksel

İlk ve Orta Öğretim: TED Ankara Koleji / /Lisans: MSÜ İç Mimarlık // Yüksek Lisans: Istituto Quasar/ Roma, Yat Tasarımı // Yüksek Lisans: İBÜ Görsel İletişim Tasarımı // Doktora: MSGSÜ İç Mimarlık Doktora: MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı (devam ediyor) // Yabancı diller: İngilizce, İtalyanca, Fransızca
 
Türkiye’deki ilk diplomalı yat tasarımcısıdır. YTÜ Gemi İnşaatı ve Makineleri Mühendisliği Bölümü’nden dersler aldı. “Megayat İmgesi” adlı yüksek lisans tezi, megayatlar üzerine yapılan, Türkiye’deki ilk akademik çalışma oldu. 2000 yılında Türknotik’i kurdu. “Deniz Araçları Tasarımının, bağımsız bir teknik disiplin” olduğunu savunan doktora tezini verdi. DzKK İSTERSKOM Tekne Dizayn Şube Müdürlüğü’nde Dz. İs. Tğm. rütbesiyle vatani görevini yaptı. İnterdisiplinerite ve tasarım eğitimi konularında birçok yayın yaptı; röportaj gerçekleştirdi, paneller düzenledi, konferanslar verdi. 2009 yılında, Maltepe Üniversitesi’nde “dünyanın ilk yat tasarımı bölümünü” kurdu. Bu bölümün başkanlığı görevini yürütmektedir. 
 
 
Yrd. Doç. Dr. Müge ERTEMLİ

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Deniz Araçları Malzemeleri, Yapı Fiziği ve Malzeme,
Mimari ve Sanat
 

Mimar Sinan Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü’ndeki lisans eğitiminin ardından, aynı üniversitede Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yapı Fiziği ve Malzeme programı ile Yeditepe Üniversitesi’nde Plastik Sanatlar programını tamamlayarak iki ayrı disiplinde yüksek lisansını aldı. Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yapı Fiziği ve Malzeme programında “Ahşap Deniz Araçlarında Koruyucular ve Ortamın Durabiliteye Etkisi” isimli teziyle doktora çalışmasını tamamladı. Ulusal ve uluslararası bildiri ve makaleleri bulunmaktadır. Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nde öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.
Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜNUR
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Şehir Planlama ve
Kentsel Tasarım, Yeni Kentler 
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~igunur

Lisans: Mimarlık, İDGS Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu, 1970

Y. Lisans: Mimarlık, İDMM Akademisi, 1976

Sanatta Yeterlik, FBE, Mimar Sinan Üniversitesi, 1986

Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Ulusal ve uluslararası makale, bildirileri bulunmaktadır.
 
Yrd. Doç. Dr. Ali KILIÇ
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

  
Yrd. Doç. Dr. Ercan KOÇ
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 Yrd. Doç. Dr. Demet MUTMAN
 
 
 
Çalışma Alanları: Kentler, Kentsel gelişme dinamikleri,Küçük ölçekli aktiviteler ile desteklenen alternatif dönüşümler, Mekan politikaları ve bölünmüş toplumlar.
 
 
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~demetmutman
 

Mimarlık Lisans (Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 2000), Yüksek Lisans (Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 2003, Tez Danışmanı: Prof. Dr. N. Dostoğlu), Doktora (İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 2011, Tez Danışmanı: Prof. Dr. O. Hacıhasanoğlu). Kentsel dönüşüm ve iyileştirmede kısa süreli aktiviteler yardımı ile alternatif yaklaşımlar üzerine yoğunlaşan Mutman, 2009 yılında Urban Age İstanbul Konferansı kapsamında London School of Economics ve Deutsche Bank ortaklığı ile düzenlenen Urban Age Ödülünün koordinasyonunu yürütmüştür. 2005-2006 yılları arasında Bauhaus Dessau’da UN-Urbanism temalı sertifika programına katılmış ve ardından Bauhaus Dessau bünyesinde Mostar kentinin savaş sonrası yeniden yapılanma süreci olarak alternatif ve bütüncül bir kent planı üzerine W. Hackenbroich, M. Kuc, K. Vöckler ile birlikte çalışmaya devam etmiştir. 2008 yılında O. Akbar küratorlüğündeki Archilab Europe Strategic Architecture sergisinin kürator ekibinde U. Achternkampf, A. Baltchun ve E. Mittmann ile birlikte yer almıştır. 2010 yılından bu yana Archis Interventions çalışma ağında yer alan Mutman, aynı ağın Bölünmüş Kentler grubunda Kıbrıs ve Bosna-Hersek proje koordinasyonlarını yürütmektedir. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş, uluslararası kitaplarda basılan, ulusal hakemli ve diğer periyodik dergilerde yayımlanan makaleleri bulunmaktadir. Ayrıca yenilebilir enerji kaynakları ve doğal afetlerden etkilenen insanlar için biyoiklimsel mimari barınaklar konulu uluslararası mimarlık yarışmasından A. Mussche ile birlikte aldıkları jüri özel ödülü bulunmaktadır.
 
Yrd. Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN

Özgeçmiş /Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık Tarihi ve Kuramı
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~yektaozguven
 
Lisans: Mimarlık / Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi , 1999
Yüksek Lisans:Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002
Doktora: Mimarlık / Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 01.09.2011 

Ulusal ve uluslararası bildiri, makale, kitap veya kitap bölümleri bulunmaktadır ve çeşitli atölye ve yaz okulu çalışmaları bulunmaktadır.
 
Yrd. Doç. Dr. Esra SAKINÇ ÖNER

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Yapı fiziği, Sürdürülebilir tasarım, Aydınlatma
 
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~esoner

Mimarlık Lisans eğitimini 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bitirdi. Yüksek Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Yapı Fiziği Programında “Kamaşma ve Kamaşmanın Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler” başlıklı teziyle 1994 yılında tamamladı. 1993–1999 yılları arasında çeşitli mimarlık bürolarında çalıştıktan sonra 2000 yılında araştırma görevlisi olarak Yıldız Teknik Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Doktora çalışmasını 2006’da Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Fiziği Programında “Sürdürülebilirlik Bağlamında Mimaride Güneş Enerjili Etken Sistemlerin Tasarım Öğesi Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım” başlıklı teziyle tanımladı.

2006-2011 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde çok sayıda etkinlikte ve araştırma projelerinde çalıştı, birçok ulusal ve uluslar arası kongreye bildiri ile katıldı ve çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. Araştırma ve eğitim çalışmalarına 2011 yılında Yardımcı Doçent Dr olarak çalışmaya başladığı Maltepe Üniversitesi’nde devam etmektedir.
 
Yrd. Doç. Dr.Tolga SAYIN
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş/ Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık ve Disiplinlerarası ilişkiler, Mimarlık ve Kent ilişkisi, Mimari Tasarım Eğitimi
 
30 Nisan 1975’te İstanbul’da doğdu. 1994 yılında girdiği İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Yüksek lisans derecesini, 2003 yılında, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Programı’nda hazırladığı  “Mimarlık Eleştirisi Üzerine Bir Derleme” adlı yüksek lisans tezi ile alarak; aynı yıl Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilimdalı, Bina Bilgisi Doktora Programı’na katıldı. Doktora derecesini 2007 yılında sonuçlanan “Mimari Tasarım Eğitimine  Bütüncül / Metaforik bir Yaklaşım” adlı tezle almıştır.
 
Ulusal ve uluslar arası alanlarda çeşitli makale, bildiri, araştırma projesi ve  ödülleri bulunmaktadır. Akademik kariyerini 2003 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Ana Bilimdalı’na bağlı Mekan Organizasyonu ve Donatımı Bilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor olarak sürdürmektedir.
 Yrd. Doç. Dr. Engin SEVİMLİ

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 

.
Yrd. Doç. Dr. Gökçe TUNA TAYGUN

(yarı zamanlı)


Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

 

.
Yrd. Doç. Dr. Selma TUNALI


Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

 

.
 

Yrd.Doç. Dr. Türkan UZUN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık Tarihi, Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Çağdaş Mimarlık, Modernizm, Dijital Tasarım Kuram ve Metotları, Parametrik Tasarım, Dynamic Architecture,Yapı Bilgisi Modelleme

 Tasarım ve Uygulama Çalışmaları 

 

Taksim Atatürk Lisesi, Mimarlık Lisans (Yıldız Teknik Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi -1995), Yüksek Lisans (İstanbul Teknik Üniversitesi-F.B.E- Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı-1998), Doktora (YıldızTeknik Üniversitesi-F.B.E. Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı-2008), Maltepe Üniversitesi Yard.Doç.Dr. ünvanı aldı.Çeşitli Mimarlık ofislerinde mimari kadroda yer aldı. Prof.Dr.Emre Aysu BODART Mimarlık ofisi, Ateş Mimarlık, Cengiz Bektaş ofisi, Cenk Demir İnşaat, Anıt Mimarlık bunlardan bazılarıdır. Ofis çalışmalarının yanısıra Autodesk Türkiye Gold Partner Grafcad'de dijital tasarım programları danışman mimarı olarak 2 yıl görev yaptı. Bireysel ve Kurumsal eğitimler tamamladı. Özel Eğitim Kurumlarında ve Mimarlık ofisleri mimari kadrolarının AutoCAD, Revit Architecture, gibi programların eğitimlerini tamamladı. Kadıköy Belediyesi-Ağaoğlu, KG Mimarlık, Promete Mimarlık,  gibi pek çok kurumun mimari kadrolarının kurumsal eğitimlerini tamamladı. İran Ticaret ve Sanayi Birliği'nin Revit Architecture İngilizce eğitimlerini tamamladı.  Bu eğitimlerin yanısıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniverisitesi Mimarlık Fakültesi'nde misafir Öğretim üyesi olarak Yapı Bilgisi Modelleme dersini yürütmektedir.  Maltepe Üniversitesi bünyesinde Dijital Tasarım ve Mimarlık dersleri ile Proje yürütücülüğü görevinin yanısıra  Maltepe Üniversitesi Staj Komisyonu başkanlığı ve Mimarlık Fakültesi  Web Koordinatörü  görevlerini sürdürmektedir. Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda sunulan bildirileri bulunmaktadır.
 
Ögr. Gör. Esra AKBALIK

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Toplumsal Dinamikler ve Kent İlişkisi, Kültür-Çevre-Davranış Çalışmaları, Mekan Politikaları
 

Üsküdar Fen Lisesi’nin ardından, 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden lisans derecesini, 2004 yılında da “Tüketim Kültürünün Etkisinde Değişen Kentsel Yaşam Biçimleri-İstanbul Örneği” başlıklı teziyle, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Kürsüsünden yüksek lisans derecesini aldı. 2013 yılına kadar çeşitli ofislerde çalıştı, çeşitli dergilerde yazıları yayınlandı. 2013 yılından itibaren, öğretim görevlisi olarak yer aldığı Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde doktora öğrenimine devam etmektedir.
Öğr. Gör. Nagehan AÇİMUZ

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

 

.
 
Öğr. Gö.r Dr. Filiz AKŞİT
(yarı zamanlı)
 
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Research Areas:

 
 Ögr. Gör. Dr. Erdal Devrim AYDIN
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Bilgisayar Ortamında Tasarım, Sinema ve Mimarlık, Sanal Gerçeklik, Mimari Temsil
 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 2001 yılında Lisans, 2004 yılında Yüksek Lisans Eğitimlerini tamamlayan Erdal Devrim Aydın aynı okulun Bilgisayar Ortamında Mimarlık Anabilim Dalı’nda 2012 yılında Doktor ünvanını kazandı. 2001 ile 2007 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Görev yaptığı yıllarda Bilgisayar Ortamında Tasarım üzerine dersler verdi, Sinema ve Mimarlık Festivalleri’nin düzenleme komitelerinde görev aldı, Sinemada Mekan üzerine atelye çalışmaları yürüttü.
Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nde aktif olarak amatör tiyatro ile ilgilenen Erdal Devrim Aydın, 2004-2007 yılları arasında kulübün Danışman Öğretim Görevliliğini yürüttü. Bu hobisini profesyonel alana da taşıdı ve çeşitli sinema ve TV yapımlarında görevler aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde Yrd. Doç. Dr. Togan Tong’un yürüttüğü Bodrum – Pedasa Arkeolojik alanı üzerine belgesel ile Harold Pinter’in aynı adlı oyunundan uyarlanan “Git-Gel Dolap” adlı sinema filmini yönetti. Son olarak Samsun’da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma törenlerinin yönetmenliğini üstlendi.
Akademik hayatına 2007 yılından itibaren bağımsız araştırmacı olarak devam etmektedir. 
Ögr. Gör. Dr. Semra TİGREL
(yarı zamanlı)


Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 
 
  
Ögr. Gör. Güzin AYDOĞAN
(yarı zamanlı)

ÖzgeçmişCurriculum Vitae

Çalışma Alanları: Proje yönetimi, uluslararası yapım projelerindeki ortaklıklar ve ortak girişimler, uluslararası projelerin yönetilmesi.
 
Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lise’sini bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2004-2006 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalında tamamladı. 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Yapı programında başladığı doktora çalışması devam etmektedir. Proje yönetimi, uluslararası yapım projelerinde ortaklıklar çalışma alanlarıdır. 2004-2010 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2010 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. 
Ögr. Gör. Bürgehan AYSU
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 
 
Lisans  Mimarlık Yıldız Teknik  Üniversitesi                                                          1992-1996
Y. Lisans  Mimarlık Yıldız Teknik  Üniversitesi, Yapı Anabilim Dalı                        1996-1999
Illinois Istitute of Tehcnology, Mimarlık Fakültesi, Yüksek Yapılar Programı         1997-2002 
Ögr. Gör. Ahmet ÇAĞLAR
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Satış- pazarlama, pazarlama yöneticiliği, su altı fotoğrafçılığı
 
10 Ocak 1957 Eğirdir doğumludur. Haydarpaşa Lisesi ve Ortadoğu teknik üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Mezuniyetinden sonra Koç Holding, Profilo Holding, Enka Holding ve Sabancı holding’e bağlı şirketler ile, Mintax Deterjan, Meriç süt ürünleri,  Eti Bisküvileri ve Pars Mc.Cann Erickson Reklam şirketlerinde,  satış ve pazarlama yöneticiliği, Fabrika müdürlüğü, müşteri ilişkileri direktörlüğü ile Genel Müdür yardımcılığı ve Genel Müdürlük yaptı. Kelebek Mobilya’da çalıştığı dönemde 6 yıl Ağaç ve Orman ürünleri İhracatçılar birliğinde yönetim kurulu üyeliği ve sonrasında Türkiye’deki İtalyan Ticaret Odası ile Trieste Ticaret Odasına Proje danışmanlığı yaptı. Kapital Dergisi 2001 yılındaki geleneksel değerlendirmesinde yılın en iyi 25 pazarlamacısı arasında gösterdi. Fotoğrafla ve özellikle su altı fotoğrafçılığı ile ilgilenmektedir. 
Ögr. Gör. İbrahim Akil ÇAKMUT
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:  Mimarlık, Tasarım,
Uygulama, Toplam Kalite Yönetimi
 
 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Y.mimarlık Bölümünden mezun oldu.
Ağustos 1972 - Eylül 1973  tarihleri arasında  Batı Almanya   Nürnberg te Mimarlık Bürosunda muhtelif  projelerin   hazırlanmasında mimar olarak çalıştı. Ekim 1973  - Mart 1974 tarihleri arasında Suudi Arabistan Ryadh' ta Kraliyet Polis Yetiştirme Koleji  İnşaatlarının proje kontrol mimarı olarak çalıştı.
Ekim 1975 - Kasım 1981  tarihleri arasında  İstanbul  Devlet Mühendislik    Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümü - Yapı Üretimi ve Proje Kürsüsü nde Asistan olarak Mimari Proje Derslerinin yürütülmesinde çalıştı.
Kasım 1981 - Haziran 1986  tarihleri  arasında  TOPSİT A.Ş. Şantiyeler Şefi ve daha sonra Libya Bölge Müdürü olarak Libya' da çalışdı.  Haziran 1986 dan 2011 yılına kadar kurucusu ve hissedarı olduğu  AVEA   Proje İnşaat Ltd. Şti. nde Mimarlık , Mühendislik, Dekorasyon ve Taahhüt işlerini yürütdü.1993 Yılından itibaren 2003 yılına kadar C E D A Ş Dekorasyon İnşaat Tur. San. A.Ş. Hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olarak Dekorasyon projeleri ve uygulamalarında çalışdı.1996 yılında Yapı Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi üzerine Çalışmalar yapmakta olan TOTAL Yapı Kalite Yönetimi Ltd.Şirketini y.mimar Esat ÖZKAN ile kurarak  ISO 9002 Belgeli olarak  çalışmıştır.
  
Ögr. Gör. İbrahim DUMAN
(yarı zamanlı)
 
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:Yelken Eğitimi

  

 
Öğr. Gör. Ahmet Cem ENER
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Art Nouveaux, eski eser restorasyonu ve turizm üzerine yazı ve fotoğraflar. Yerli ve yabancı firmalar için amblem ve logolar. Özel mobilya tasarım ve imalatı. Otomotiv, inşaat ve mobilyada kullanılan” Poliüretan” aksesuar dizayn ve imalatı.

- 1964 Galatasaray Lisesi’nden mezuniyet.
- 1965 / 66 İstanbul Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü.
- 1969 / 71 İş Bankası İnşaat Şubesi.
- 1971 DGSA Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezuniyet (Y.Mimar)
- 1971 / 79 DGSA. MYO’ da asistanlık.
- 1979 / 80 Y.Mimar Aydın Boysan’ nın büro şefliği.
- 1980 /… TKHV, TAÇ Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet Üyelikleri
- 2000 DGSA Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı Kürsüsü asistanlık.
- 2004 /… MSGSU Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevliliği.
- 2000 /…. Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevliliği.
- 2010 /… Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yat Tasarımı Bölümü Öğretim
  Görevliliği. 
Öğr. Gör. Sevim GÜNDÜZ

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

http://akademik.maltepe.edu.tr/~sevimgunduz/

  
Öğr. Gör. Taylan E. GÜNGÖR
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

 Öğr. Gör. Gökhan GÜVENDİKSOY

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

 

.
 
Öğr. Gör. Tevfik İLTER
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

  
Öğr. Gör. M. Fazıl İNANLI
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:  Teknik resim, Tasarı geometri

2006 –Bahçeşehir Üniversitesi – Öğretim Görevlisi
1986 –Yıldız Teknik Üniversitesi – Öğretim Görevlisi
1977 –İstanbul Devlet  Mühendislik Mimarlık Akademisi –Asistan
1971 – Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Y.Mimarlık Bölümü – Lisans
1971 – Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Y.Mimarlık Bölümü – Y.Lisans 
Öğr. Gör. Şengül KANER
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

  

Öğr. Gör. Elif KULİ
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

Lisans: İç Mimarlık, M.S.G.S.Ü, 1989

 
Öğr. Gör. Dr. Reşat Atalay OYGUÇ

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

 

.
Öğr. Gör. Başak ÖZDEN
 

Çalışma Alanları: Mekansal Enstelasyonlar, Mekan-Sanat İlişkilendirmeleri, Sergi Tasarımı, Senografi, Müzecilik, Temsil Biçimleri, Mimari Aydınlatma

 
Yüksek Lisans:  Mimarlık-Bina Bilgisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2011
Tez Başlığı: Mimari Mekanın Sanatsal Üretim Aracılığıyla Dönüştürülmesi,
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayşen Savaş
 
Lisans: Mimarlık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2008
 
Mimarlık eğitiminin hemen ardından başladığı yüksek lisans boyunca ODTÜ’de Doç. Dr. Ayşen Savaş tarafından verilen Arch. 524 dersi paralelinde, temsil biçimleri, mimarlıkta görsellik, mekansal yerleştirmeler gibi konularda çalıştı. Tez çalışması kapsamında mimari mekan ve mekana özgü sanat üretimi ilişkisi üzerine yurt içi ve yurt dışında araştırmalar yaptı. Bauhaus- Universität Weimar’da bir dönem değişim  öğrencisi oldu. 2010- 2011’de ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde yürütülen Türk Kızılayı Müzesi Fikir ve Uygulama Projesi ekibinde yer aldı. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek bir süre özel sektörde sahne ve sergi tasarımı alanında çalıştı.  
  
Öğr. Gör. Esat ÖZKAN
(yarı zamanlı)
 
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları 

Ağustos 1972- Eylül 1973 tarihleri arasında Batı Almanya Nürnberg’de B.D.A. Architect Harald LOEBERMAN Mimarlık Bürosunda muhtelif projelerin hazırlanmasında mimar olarak çalışmıştır.
1982- 1987 tarihleri arasında CE DONATIM DESIGN’da muhtelif dekorasyon projelerinin hazırlanması ve uygulamalarını gerçekleştirdi.
Haziran 1987-2006 arasında kurucu ve yönetim kurulu başkanı olduğu CEDAŞ Dekorasyon İnşaat. Tur. San. A. Ş’nde halen ortak olarak dekorasyon ve taahhüt işlerini yürütmektedir.
1996-2001 yılları arasında Yapı Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi üzerine çalışmalar yapmakta olan TOTAL Yapı Kalite Yönetimi Ltd. Şirketini kurarak ISO 9002 Belgeli olarak çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Yapı denetim kanunun çıkmasıyla TOTAL Yapı Denetim LTD. Şti. olarak çalışmalarını değiştirip 2006 yılında sektörden ayrılmıştır.Öğr. Gör. Aylin ÖRS

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 

.
 

Öğr. Gör. Yasemin ÖZSOY

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 Öğr. Gör. Nursema ÖZTÜRK

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 

.
 
Öğr. Gör. Özger SARIKAYA
(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Yat tasarımı ve yat iç tasarımı uygulaması, Uçak iç tasarımı ve uygulaması, Araba ve araba iç tasarımı uygulaması, Mobilya tasarımı,
Ürün tasarımı ve uygulamaları

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları 

Lisans: İç Mimarlık, M.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi, 1993
Yüksek Lisans: İç Mimarlık, Mimar Sinan Üniversitesi G.S.A, 1994
 
1. 2001 - 2010 Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İçmimarlık bölümü
2. 2006 - 2007 Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü
3. 2007- 2009 Doğuş Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İçmimarlık bölümü
4. 2007 – 2009 Doğuş Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tas.bölümü
5. 2008 – 2009 Marmara Üniversitesi G.S.F. İçmimarlık bölümü
 
 
İş Ünvanı : ULUTAŞ yatçılık :Proje müdürü www.ulutas.com

 
Öğr. Gör. Ömer Tuğrul TURAN

(yarı zamanlı)

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: 

 

.
 
Ögr. Gör. Sinan YUM
(yarı zamanlı)
 

Çalışma Alanları: Ürün Tasarımı, Grafik Tasarım, Dijital Tasarım

1974 yılında Londrada dünyaya geldi. İTÜ ve Milano IED'de tasarım eğitimi aldı. Son 15 yılda Milano, Brüksel ve İstanbulda Tasarımcı, Art Direktör ve Yaratıcı Yönetmen olarak birçok proje ve firmada yer aldı. 10 yılı aşın bir süredir egitimci rolü üstlenen Yum, halen Maltepe Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve İTÜ'de farklı birçok konuda ders vermektedir. Kendisi aynı zamanda Hollanda menşeili Dijital Tasarım firması IOGLO' nun kurucu ortaklarındandır. www.ioglo.com 
Ögr. Gör. Esin YÜREKLİ
(yarı zamanlı)
 
Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları:

 Arş. Gör. İnci ALKAN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae 

Çalışma Alanları: Aydınlatma Tasarımı, Temel Tasarım

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

http://akademik.maltepe.edu.tr/~incialkan

 
 
1983 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini 2002 yılında Burak Bora Anadolu Lisesi Fransızca Fen Bölümü’nden mezun olarak tamamladı. 2006 yılında Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nden Fakülte Birincisi unvanıyla mezun oldu aynı yılın Kasım ayında ataması yapılarak Araştırma Görevlisi olarak Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde göreve başladı. 2010 yılında “Ofis Mekanlarında, Işık ve Renk İlişkisinin Görsel Konfora Etkisi” (YÖK Tez no: 276796) konulu tez ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak Yüksek İç Mimar unvanı aldı. 2011 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı Doktora Programı’na başladı. 2012 Şubat ayında yeterliliğini vererek tez aşamasına geçti.

 
Arş. Gör. Bilgen ATAÇ

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık tarihi ve kuramı
 
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~bilgenatac
 

Özel Amerikan Robert Lisesi ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Mimarlık Lisans, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst Sint-Lucas Architectuur, Brüksel’de Erasmus değişim programı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Kuramı Yüksek Lisans Programında devam etmektedir. 
Arş. Gör. Melike ATICI

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Kent ve Mimari Tasarım İlişkisi, Kentin Algılanması, Temsil Teknikleri
 
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~melikeatici 

2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden şeref derecesi ile mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım Yüksek Lisans programına kabul edildi. 'Kentin farklı kullanıcılar tarafından algılanması ve algının haritalanması' isimli tez çalışması ve yüksek lisans eğitimi devam etmektedir.
Arş. Gör. Emel CANTÜRK

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: “Kültür - Çevre - Davranış Çalışmaları”, “Küreselleşme-Kent-Konut: Değişim ve Dönüşüm”
 

Pertevniyal Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra, 2007’de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2005-2006 öğretim yılında Erasmus-Socrates bursuyla “Universidade Fernando Pessoa - Porto’da değişim öğrencisi olarak bulunmuştur. 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden “Kültür Eksenli Kentsel Stratejiler: Kentin Büyük Ölçekli Etkinliklerle Sergilenmesi ve Dönüşmesi” başlıklı çalışması ile Yüksek Lisans derecesini almış, Yüksek Lisans programı süresince, İstanbul kentine odaklanan “Kent, Değişim, Dönüşüm” ve “Kültürel Etkinlikler – Kent İlişkisi” konuları üzerinde araştırmalar yapmıştır. 2006-2012 yılları arasında çeşitli mimarlık ofislerinde çalışmış, mimari projelerde ve uygulamalarında görev almıştır. 2012 yılında başladığı doktora programına İstanbul Teknik Üniversitesi’nde devam etmektedir.
Arş. Gör. E. Cemre ÇELİKCAN

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimari Tasarım
 

2008 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. 2010-2011 güz ve bahar dönemlerinde Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında İtalya Politecnico di Milano'da eğitim gördü. Bu dönemde çeşitli alanlarda staj yaptı; yurt içi ve yurt dışında mimari proje yarışmaları ve atölye çalışmalarına katıldı. 2013 güz döneminde başladığı İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda eğitimini sürdürmektedir.
Arş. Gör. Ş. Bürkan EMRE

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Sanayileşme ve Sanayi Yapılarının Yeniden İşlevlendirilmesi, Teknik Donatım Tesisat, Çizim Anlatım Teknikleri, Mobilya Tasarım.

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

http://akademik.maltepe.edu.tr/~burkanemre

Lisans: İç Mimarlık, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2000
Y. Lisans: İç Mimarlık, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2008
 
Çeşitli projelerde yer almıştır: Dekorasyonel Mimarlık.(2002),Uygar Mimarlık.(2002), Villa Pamir Mobilya ve Dekorasyon.(2000-2001), Sothis Mimarlık İçin İletişim Fuarına Stand Tasarımı.(2000), NTSR Fuarcılık Adına CNR 1.ve 2. Hol Tasarımı.(1999), Authentic House Mobilya.(1999), Kırtasiye ve Eşantiyon Fuarlarında Stand Tasarımı.(1998), İdeko Mobilya.(1997), Asimar.(1996), Zeynep Balaban Mimarlık Ofisi. (1995), Artmosfer Mimari.(1994)
 Arş. Gör. Gamze KARAYILANOĞLU

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Tasarım teorisi
 
 
1989 yılında, İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde 2007'de başladığı lisans eğitimini 2012 yılında tamamladı. Lisans eğitimi sırasında 2010-2011 bahar dönemi süresince Erasmus öğrenci değişim programıyla Università degli Studi di Camerino'da Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde eğitim aldı. 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde başladığı yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.     
     
     Arş. Gör. Belis ÖZTÜRK

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Aydınlatma, Sinemasal
Mekan Tasarımı, Mekan Bilgisi

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları  

http://akademik.maltepe.edu.tr/~belisozturk

İç Mimarlık Lisans (T.C. Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık, 2005), Yüksek Lisans "Sinemada Mekan Tasarımının İncelenmesi: Bilimkurgu Sineması Örneği” konulu tez ile (T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, 2012). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Ana Bilim Dalı İç Mimarlık Doktora Programı Ders Aşaması (2013-...)
Arş. Gör. Z. Zelal RAHMANALI

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık Tarihi ve Kuramı

http://akademik.maltepe.edu.tr/~zrahmanali

Yıldız Teknik Üniversitesi / Mimarlık Tarihi ve Kuramı Doktora Programı / 2007-
İstanbul Teknik Üniversitesi / Mimari Tasarım Yüksek Lisans Derecesi / 2003-2007
İstanbul Teknik Üniversitesi / Lisans Eğitimi /1999-2003
Diyarbakır Anadolu Lisesi / 1991-1999

Çeşitli atölye çalışmaları ve yarışmalarda ödülleri bulunmaktadır.
Arş. Gör. R. Hale SİNİRLİOĞLU

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Konut Tasarım ve Araştırmaları, Küreselleşme, Kentsel Ayrışma, Kapalı Siteler, Çevre-Davranış Çalışmaları, Çocuk Mekanları

 

Özel Üsküdar Amerikan Lisesi’nden sonra 2003 yılında girdiği İTÜ- Mimarlık Bölümü’nden 2007 yılında mezun olmuştur. 2009 yılında, Londra’daki Middlesex Üniversitesi ‘nde Avrupa ve Akdeniz Bölgesi En İyi Başvuru Bursu ile kabul edildiği İç Mimarlık Yüksek Lisans derecesini ve John Coles danışmanlığında yazdığı “Independent Comfort in Single Living Spaces – Modular Design Solutions for Parents and Babies Sharing a Single Space” isimli tezini onur derecesiyle bitirmiştir. Aynı yıl girdiği Beykent Ünversitesi Mimarlık Doktora Programı’nda Prof. Dr. Şengül Öymen Gür danışmanlığında yazdığı “Küreselleşme Sürecinde Çok Katlı Korunaklı Yerleşimlerin Kullanıcı-Konut İlişkisi Bağlamında İncelenmesi – Ataşehir Örneği” isimli tezine devam etmektedir.
Arş. Gör. Beril SULAMACI

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Mimarlık Tarihi

 

Haydarpaşa Anadolu Lisesi’nden sonra Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca yurtdışında ve yurtiçinde çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. Lisansta ve sonrasında Cengiz Bektaş Mimarlık İşliği’nde ve ÖZ-KA İnşaat Ltd. Şti.’nde proje mimarı olarak çalıştı. Eğitimine 2011 yılında kabul edildiği İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi yüksek lisans programında devam etmektedir.
Arş. Gör. Hamide TEMEL

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma Alanları: Aydınlatma Tasarımı,
Mekan ve Algı

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları  

http://akademik.maltepe.edu.tr/~htemel

2002 yılında Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur. 2003 yılında KTÜ İç Mimarlık Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini 2007 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl KTÜ İç Mimarlık Bölümü’ne yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edilmiştir. 2009 yılında Maltepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü araştırma görevlisi kadrosuna atanmıştır. 2010 yılında Yrd.Doç.Dr. Erkan AYDINTAN danışmanlığında hazırladığı “Yapay Aydınlatma-Vitrin İşlevi İlişkisi: Giyim Mağazaları Örneği” adlı çalışması ile yüksek lisansını tamamlamış ve aynı yıl MSGSÜ İç Mimarlık Doktora programına kabul edilmiştir.
YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERDEN ÖĞRETİM ELEMANLARI  MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI  
Prof. Arch. Massimo Musio- Sale
Misafir Öğretim Elemanı

Özgeçmiş Curriculum Vitae

 
Università degli Studi di Genova, Denizel Tasarım Yüksek Lisans Programı Başkanı,
Università degli Studi di Genova, Yat ve Sürdürülebilir Denizel Tasarım Doktora Programı Başkanı,
Università degli Studi di Genova, Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Lisans Programı Öğretim Üyesi,
Università degli Studi di Genova, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Doktora Okulu, Endüstriyel Tasarım Doktora Programı Profesörler Kurulu Üyesi,
Università degli Studi di Genova, Öğretim Üyeleri Komitesi Üyesi,
Politecnico di Milano, Yat Tasarımı Yüksek Lisans Programı Çoklu Tasarım Konsorsiyumu Öğretim Görevlisi,Prof. Arch. Maria Carola Morozzo
Misafir Öğretim Elemanı

Özgeçmiş Curriculum Vitae

Università degli Studi di Genova, Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Lisans Programı Öğretim Üyesi
 
Universita degli Studi di Genovà, Mimarlık Fakültesi, Denizel Tasarım Yüksek Lisans Lisans Programı Öğretim Görevlisi

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI
 
 
Yrd. Doç. Dr.Michael S. BITTERMANN

Çalışma Alanları: Architectural design simulation and emulation by informatics and knowledge technology, namely probabilistic and possibilistic visual perception, fuzzy probabilistic analysis of design performance, evolutionary multi-objective optimization

http://akademik.maltepe.edu.tr/~michaelsbittermann

Dr. Bittermann was born in Germany in 1976. He graduated cum laude (highest honours in the Netherlands) as MSc in Architecture from Delft University of Technology in Delft, The Netherlands. Bittermann received his PhD title cum laude (highest honours in the Netherlands) in 2009 by Delft University of Technology. Following his PhD, Bittermann was distinguished among his peers for outstanding academic achievements by receiving the Young Researcher Fellowshipof Delft University of Technology (80k€ ≈ 210kTL). In the recent educational periods he was responsible tutor of several MSc courses and co-tutor of one BSc course at Delft University of Technology. He coordinated a joint MSc program between TU Delft and Middle East Technical University (METU), Ankara. He joined the Faculty of Architecture and Design of Maltepe University in Istanbul, Turkey in October 2013. His research interests are architectural design enhancement through informatics and knowledge technology. He has forty international, peer-reviewed papers in this area. Further information is to get from his home page

 
Prof. Arch. Dimitra FIGA
 
Özgeçmiş Curriculum Vitae

Tasarım ve Uygulama Çalışmaları

Yunanistan’ın Kipoi kentinde doğdu. 1989 yılında Selanik Aristotle Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 1995 yılında Düsseldorf Sanat Akademisi’nde tamamladı.

Dortmund Üniversitesi (1997-2003), Thessaly Üniversitesi (2004-2011) ve Wuppertal Üniversitesi (2012, misafir öğretim görevlisi olarak) Mimarlık Fakültelerinde Mimari Tasarım dersleri vermiştir.

Düsseldorf ve Selanik’te profesyonel mimar olarak çalışmış, birçok uluslararası mimari proje yarışmasına katılmış, özel ve kamusal mimari projeler gerçekleştirmiştir.

     

 

 

Yrd. Doç. Dr.Elmira A.GÜR
(yarı zamanlı)

 [email protected]
 Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma AlanlarıMimari tasarım, Mimari tasarım eğitiminde yaratıcılık,Mimari tasarımda niteliksel ve niceliksel araştırma metodları, Mimari tasarım stüdyosu fiziksel çevresi, Konut gelişimi, Konut tipolojisi, Afet sonrası geçici konut, Çocuk eğitim merkezleri, Okul öncesi çocuğun fiziksel çevresi, Çocuk mekanları, Çocuk gelişim teorileri
Yrd. Doç. Dr.Elmira A.GÜR
(yarı zamanlı)

 [email protected]
 Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmiş / Curriculum Vitae

Çalışma AlanlarıMimari tasarım, Mimari tasarım eğitiminde yaratıcılık,Mimari tasarımda niteliksel ve niceliksel araştırma metodları, Mimari tasarım stüdyosu fiziksel çevresi, Konut gelişimi, Konut tipolojisi, Afet sonrası geçici konut, Çocuk eğitim merkezleri, Okul öncesi çocuğun fiziksel çevresi, Çocuk mekanları, Çocuk gelişim teorileri