Akademik Personel

 

YURTDII ÜN襤VERS襤TELERDEN ÖRET襤M ELEMANLARI

M襤SAF襤R ÖRET襤M ELEMANLARI

 
Prof. Arch. Massimo Musio- Sale
Misafir Öretim Eleman覺

Özgeçmi Curriculum Vitae

 

 
Università degli Studi di Genova, Denizel Tasar覺m Yüksek Lisans Program覺 Bakan覺,
Università degli Studi di Genova, Yat ve Sürdürülebilir Denizel Tasar覺m Doktora Program覺 Bakan覺,
Università degli Studi di Genova, Mimarl覺k Fakültesi, Endüstriyel Tasar覺m Lisans Program覺 Öretim Üyesi,
Università degli Studi di Genova, Mimarl覺k Fakültesi, Mimarl覺k ve Tasar覺m Doktora Okulu, Endüstriyel Tasar覺m Doktora Program覺 Profesörler Kurulu Üyesi,
Università degli Studi di Genova, Öretim Üyeleri Komitesi Üyesi,
Politecnico di Milano, Yat Tasar覺m覺 Yüksek Lisans Program覺 Çoklu Tasar覺m Konsorsiyumu Öretim Görevlisi,
 Prof. Arch. Maria Carola Morozzo
Misafir Öretim Eleman覺

Özgeçmi Curriculum Vitae

Università degli Studi di Genova, Mimarl覺k Fakültesi, Endüstriyel Tasar覺m Lisans Program覺 Öretim Üyesi
 
Universita degli Studi di Genovà, Mimarl覺k Fakültesi, Denizel Tasar覺m Yüksek Lisans Lisans Program覺 Öretim GörevlisiSÖZLEMEL襤 ÖRET襤M ELEMANLARI

 
 
Yrd. Doç. Dr.Michael S. BITTERMANN
Tel :0 216 626 10 50 / 2489

ÖzgeçmiCurriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Architectural design simulation and emulation by informatics and knowledge technology, namely probabilistic and possibilistic visual perception, fuzzy probabilistic analysis of design performance, evolutionary multi-objective optimization

http://akademik.maltepe.edu.tr/~michaelsbittermann

Dr. Bittermann was born in Germany in 1976. He graduated cum laude (highest honours in the Netherlands) as MSc in Architecture from Delft University of Technology in Delft, The Netherlands. Bittermann received his PhD title cum laude (highest honours in the Netherlands) in 2009 by Delft University of Technology. Following his PhD, Bittermann was distinguished among his peers for outstanding academic achievements by receiving the Young Researcher Fellowshipof Delft University of Technology (80k€ ≈ 210kTL). In the recent educational periods he was responsible tutor of several MSc courses and co-tutor of one BSc course at Delft University of Technology. He coordinated a joint MSc program between TU Delft and Middle East Technical University (METU), Ankara. He joined the Faculty of Architecture and Design of Maltepe University in Istanbul, Turkey in October 2013. His research interests are architectural design enhancement through informatics and knowledge technology. He has forty international, peer-reviewed papers in this area. Further information is to get from his home page
 
 
Prof. Arch. Dimitra FIGA
 
figadimitra@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2489

Özgeçmi Curriculum Vitae

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺

Yunanistan’覺n Kipoi kentinde dodu. 1989 y覺l覺nda Selanik Aristotle Üniversitesi Mimarl覺k Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eitimini 1995 y覺l覺nda Düsseldorf Sanat Akademisi’nde tamamlad覺.

Dortmund Üniversitesi (1997-2003), Thessaly Üniversitesi (2004-2011) ve Wuppertal Üniversitesi (2012, misafir öretim görevlisi olarak) Mimarl覺k Fakültelerinde Mimari Tasar覺m dersleri vermitir.

Düsseldorf ve Selanik’te profesyonel mimar olarak çal覺m覺, birçok uluslararas覺 mimari proje yar覺mas覺na kat覺lm覺, özel ve kamusal mimari projeler gerçekletirmitir.

 

 


(*) 襤simler önce ünvana göre sonra soyad覺 alfabetiine göre s覺ralanm覺t覺r.

Prof. Dr. Emre AYSU
Dekan 

emreaysu@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2503

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Kentsel Tasar覺m 
ehircilik, Dijital Tasar覺m Yöntem
ve Metodlar覺, Eitim'de Kalite 
ve Toplam Kalite    
  

襤stanbul Teknik Okulu (Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi), Mimarl覺k  Bölümü Lisans (1966) ve Yüksek Lisans (1967) programlar覺n覺 bitiren Prof.Dr. Emre AYSU 1976 y覺l覺nda 襤DMM.Akademisi (Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi) Mimarl覺k Fakültesi, ehircilik Anabilim Dal覺nda Doktor, 1982 y覺l覺nda Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi’ndeYard. Doç., 1985 y覺l覺nda 襤stanbul Teknik Üniversitesi’ndeÜniversite Doçenti (襤TÜ), 1991 y覺l覺nda ise Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi’ndeProfesör ünvanlar覺n覺 kazand覺. 1989-1996 y覺llar覺 aras覺nda ehircilik Anabilim Dal覺 Bakanl覺覺, 1989-2004 y覺llar覺 aras覺nda YTÜ. Mimarl覺k Fakültesi “Bilgisayar Ortam覺nda Arat覺rma, Tasar覺m Laboratuar覺 (BOAT-GIS)” kurucusu ve Yöneticisi, 1992-1995 y覺llar覺 aras覺nda ehir ve Bölge Planlama Bölüm Bakanl覺覺, 1996-2004 y覺llar覺 aras覺nda Rektör Yard覺mc覺l覺覺 ve Üniversiteleraras覺 Kurul Üyelii, 2004-2007 y覺llar覺 aras覺nda; “Mimarl覺k Fakültesi Dekan覺”, Üniversiteleraras覺 Kurul, Avrupa Birliine Uyum Program覺 kapsam覺nda kurulan “Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tan覺nmas覺-Mimarl覺k Komisyonu” üyelii, 2004-2009 y覺llar覺 aras覺nda Üniversiteleraras覺 Kurul “Mimarl覺k Temel Alan Komisyonu Üyelii”, 2005 y覺l覺nda “Mimarl覺k Fakültesi Dekanlar Konseyi (M襤DEKON) Kurucu Üyelii ve Bakanl覺覺”, görevlerinde bulundu. 1970 y覺l覺nda balayan Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi, Mimarl覺k Fakültesi öretim üyelii görevini 2009 y覺l覺 Kas覺m ay覺nda emekliye ayr覺larak tamamlayan  Prof.Drf.Emre AYSU, “ICOMOS-Milli Komite ve 襤cra Komitesi” üyesidir. Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi ve Bahçeehir Üniversitesi, Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesi’ nde d覺ar覺dan öretim üyelii görevlerinde bulunduktan sonra 2010 Eylül ay覺ndan bu yana Maltepe Üniversitesi, Mimarl覺k Fakültesi, Dekan覺 olarak görevine devam etmektedir. Prof.Dr.Emre AYSU’ nun yay覺nlanm覺 pek çok ulusal ve uluslararas覺 akademik ve planlama,tasar覺m çal覺malar覺 bulunmaktad覺r. 
Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ 
Mimarl覺k (襤ngilizce) Bölüm Bakan覺
Dekan Yard覺mc覺s覺

demeteryildiz@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2483

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Temel Tasar覺m, Ekolojik Tasar覺m, Mimari Akustik ve Mimarl覺k Eitimi

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺

http://akademik.maltepe.edu.tr/~demeteryildiz/

Mimarl覺k Lisans (A.D.M.M.A, Mimarl覺k Bölümü -1979), Yüksek Lisans(Orta Dou Teknik Üniversitesi, Mimarl覺k Fakültesi, Mimarl覺k Bölümü - 1984), Doktora (Orta Dou Teknik SÜniversitesi, Mimarl覺k Fakültesi, Mimarl覺k Bölümü - 1995), Post Graduate Diploma (Institute for Housing Studies - Rotterdam 1986),襤dari görevleri: Girne Amerikan Üniversitesi, Mühendislik Mimarl覺k Fakültesi, ehir Bölge Planlama ve Grafik Tasar覺m Bölümleri Bakanl覺覺 (2003 – 2004), Lefke Avrupa Üniversitesi, Mimarl覺k Bölüm Bakanl覺覺 (2004 – 2008) ve Lefke Avrupa Üniversitesi, Lisans Üstü Ens. Müdürlüü (2006 – 2008)  yapt覺. Üyelikler; Global Eco-Village Network (Küresel Eko-köyler A覺), Avrupa Konsülü Yönetim Kurulu Üyesi, (1998 – 2000), TMMOB, Mimarlar Odas覺, Ankara ubesi, 35. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi (1998- 2000), Kültür Bakanl覺覺, Samsun Kültür ve Tabiat Varl覺klar覺n覺 Koruma Bölge Kurulu Üyesi (2000 – 2008), TÜB襤TAK, Temiz Enerji Vakf覺, Üst Kurul Üyesi (2002 – ), Girne Amerikan Üniversitesi (Senatör), Lefke Avrupa Üniversitesi(Senatör).  Çok say覺da yüksek lisans ve doktora tezi yönetmitir. Ulusal ve uluslar aras覺 çok say覺da makale, bildiri ve ödülleri bulunmaktad覺r.
 
Yrd. Doç.  Dr. Jülide ALP
Dekan Yard覺mc覺s覺

julidealp@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2481

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Kent, Kent Meydanlar覺, Kentsel dönüüm, Büyük Kentsel Projeler ve Örgütlenme Süreçleri.

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺

1979 y覺l覺nda Samsun’da dodu.Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi ehir ve Bölge Planlama Bölümünde Lisans eitimini (2002), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Kentsel Tasar覺m Yüksek Lisans Program覺n覺 bitirdi (2006). Yüksek Lisans Tezini “Kamusal Mekan” üzerine yapt覺: “Kent ve Meydan Olgusu -Yeniden Canland覺rma Sürecinde Kar覺lat覺rmal覺 Bir 襤rdeleme (Trafalgar Meydan覺 ve Eminönü Meydan覺)”. Ayn覺 üniversitede Büyük Ölçekli Kentsel Projeleri inceledii “Örgütlenme Kapasitesi Balam覺nda Kentsel Projeler: 襤stanbul Kartal Örnei” adl覺 Doktora çal覺mas覺n覺, 2012 y覺l覺nda tamamlad覺.

2004 y覺l覺nda Meta Peyzaj Planlama’da profesyonel çal覺ma hayat覺na balad覺. 2006-2012 y覺llar覺 aras覺nda, 襤SK襤 Havza Koruma Müdürlüünde çal覺t覺. 2013 y覺l覺nda Maltepe Üniversitesi, Mimarl覺k Fakültesi,  襤ngilizce Mimarl覺k Bölümünde Yrd. Doç. olarak çal覺maya balad覺.

Ulusal kentsel tasar覺m yar覺malar覺ndan ödülleri, bildiri ve makaleleri bulunmaktad覺r. Maltepe Üniversitesi, Mimarl覺k Fakültesi’nde öretim üyesi ve Dekan Yard覺mc覺s覺 olarak görevine devam etmektedir.
 
Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ
Mimarl覺k (Türkçe) Bölüm Bakan覺
 
Tel :0 216 626 10 50/ 2451

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimari Tasar覺m,Tasar覺m Tarihi,Konut Tasar覺m覺, Eski Kent Dokusunda Tasar覺m,Bina Türleri
 

Tülin Görgülü akademik yaam覺na Maltepe Üniversitesi, Mimarl覺k Fakültesi’nde  Profesör  olarak devam etmektedir. Mimarl覺k alan覺nda;  tasar覺m tarihi, tasar覺m kuramlar覺  derslerini vermekte, tasar覺m atölyelerinde yürütücülük yapmaktad覺r. Bugüne dek pek çok yüksek lisans, doktora tezi dan覺manl覺覺 yapm覺 olup, halihaz覺rda da devam etmektedir. Uzmanl覺k alanlar覺, tasar覺m, tasar覺m kuramlar覺 ve tarihi, bina bilgisi ve konut üzerine younlamaktad覺r. Tülin Görgülü  ICOMOS, DOCOMOMO gibi kurulular覺n üyesi olup, ulusal ve uluslararas覺  bas覺lm覺 pek çok makale, bildiri vb. akademik çal覺maya sahiptir.  Bu y覺l da Antalya’da 2011 Uluslararas覺  Mimarl覺k Bienali’nin  Küratörlüü’nü yapm覺t覺r.
 
Prof. Dr. Hülya TURGUT
襤ç Mimarl覺k (Türkçe) Bölüm Bakan覺
 
hulyaturgut@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2476

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimari Tasar覺m, Mimarl覺k Eitimi,  Çevre ve Davran覺 Çal覺malar覺, Konut Tasar覺m覺 ve Arat覺rmalar覺, Kent: Degiim ve Dönüümler”

Beikta Atatürk K覺z Lisesi’ni bitirdikten sonra, 襤TÜ’den Lisans (Mimarl覺k Fakültesi,1982) ve  Yüksek Lisans (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1984) derecelerini ald覺.“Kültür- Davran覺 - Mekan Etkileiminin Saptanmas覺nda Kullan覺labilecek Bir Yöntem”bal覺kl覺 doktora çal覺mas覺 tamamlayarak 1990’da, 襤.T.Ü.’den “Doktor” unvan覺n覺 ald覺. 襤TÜ’de 1984-1990 y覺llar覺 aras覺nda Bina Bilgisi Anabilim Dal覺'nda arat覺rma görevlisi,1990-1992 aras覺nda Y.Doç., 1992-1998 aras覺nda Doçent, sonras覺nda ise Prof. olarak görev yapan Turgut , 2002-2003 y覺llar覺nda Altyap覺 ve Bina yat覺r覺mlar覺ndan sorumlu rektör Yard覺mc覺l覺覺 yapt覺.2010 y覺l覺ndan itibaren, Bahçeehir Üniversitesi- Mimarl覺k ve tasar覺m Fakültesinde görev yapmakta; 襤TÜ Mimarl覺k Fakültesi’nde Mimari Tasar覺m Yüksek Lisans ve Doktora programlar覺nda ders vermeye devam etmekte ve ayn覺 zamanda 2007 y覺l覺ndan itibaren 襤stanbul  襤stanbul Kültür Üniversitesi-Mimarl覺k Bölümünde Mimari Tasar覺m atolyesi yürütücülüünü yapmaktad覺r.

”Mimari Tasar覺m, Çevre ve Davran覺 Çal覺malar覺, Konut Tasar覺m覺 ve Arat覺rmalar覺, Mimarl覺k Eitimi, Kent: Degiim ve Dönüümleri” alanlar覺nda çal覺an Turgut’un , ulusal ve uluslararas覺  bildiri, makale,kitap, arat覺rma kitap ve raporlar覺  ve mimari proje yar覺malar覺nda jüri üyelikleri,ödülleribulunmaktad覺r.Çeitli toplant覺larda ve dergilerde Bilimsel Komite ve Yay覺n Kurulu Üyelikleri yapmakta ve Uluslararas覺 IAPS-CSBE-’Culture and Space in Built Environment/ Yap覺sal Çevrede Kültür ve mekan ’ çal覺ma a覺n覺n koordinatörlüünü yürütmektedir.
 
Yrd. Doç. Dr. Esra SAKINÇ ÖNER
襤ç Mimarl覺k (襤ngilizce) Bölüm Bakan覺

esrasakinc@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2490

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Yap覺 fizii, Sürdürülebilir tasar覺m, Ayd覺nlatma
 
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~esoner

Mimarl覺k Lisans eitimini 1991 y覺l覺nda Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi’nde bitirdi. Yüksek Lisans eitimini Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi, Yap覺 Fizii Program覺nda “Kamama ve Kamaman覺n Belirlenmesinde Kullan覺lan Yöntemler” bal覺kl覺 teziyle 1994 y覺l覺nda tamamlad覺. 1993–1999 y覺llar覺 aras覺nda çeitli mimarl覺k bürolar覺nda çal覺t覺ktan sonra 2000 y覺l覺nda arat覺rma görevlisi olarak Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi’nde çal覺maya balad覺. Doktora çal覺mas覺n覺 2006’da Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yap覺 Fizii Program覺nda “Sürdürülebilirlik Balam覺nda Mimaride Güne Enerjili Etken Sistemlerin Tasar覺m Öesi Olarak Deerlendirilmesine Yönelik Bir Yakla覺m” bal覺kl覺 teziyle tan覺mlad覺.

2006-2011 y覺llar覺 aras覺nda Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi bünyesinde çok say覺da etkinlikte ve arat覺rma projelerinde çal覺t覺, birçok ulusal ve uluslar aras覺 kongreye bildiri ile kat覺ld覺 ve çeitli dergilerde makaleleri yay覺mland覺. Arat覺rma ve eitim çal覺malar覺na 2011 y覺l覺nda Yard覺mc覺 Doçent Dr olarak çal覺maya balad覺覺 Maltepe Üniversitesi’nde devam etmektedir.
 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aziz GÖKSEL
Gemi ve Yat Tasar覺m覺 Bölüm Bakan覺

mehmetgoksel@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2456

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Deniz Araçlar覺 Tasar覺m覺, Yat Tasar覺m覺, K覺sa Mesafeli Toplu Ta覺ma Araçlar覺 Tasar覺m覺, Göstergebilim

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺

http://akademik.maltepe.edu.tr/~mehmetgoksel

襤lk ve Orta Öretim: TED Ankara Koleji / /Lisans: MSÜ 襤ç Mimarl覺k // Yüksek Lisans: Istituto Quasar/ Roma, Yat Tasar覺m覺 // Yüksek Lisans: 襤BÜ Görsel 襤letiim Tasar覺m覺 // Doktora: MSGSÜ 襤ç Mimarl覺k Doktora: MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasar覺m覺 (devam ediyor) // Yabanc覺 diller: 襤ngilizce, 襤talyanca, Frans覺zca
 
Türkiye’deki ilk diplomal覺 yat tasar覺mc覺s覺d覺r. YTÜ Gemi 襤naat覺 ve Makineleri Mühendislii Bölümü’nden dersler ald覺. “Megayat 襤mgesi” adl覺 yüksek lisans tezi, megayatlar üzerine yap覺lan, Türkiye’deki ilk akademik çal覺ma oldu. 2000 y覺l覺nda Türknotik’i kurdu. “Deniz Araçlar覺 Tasar覺m覺n覺n, ba覺ms覺z bir teknik disiplin” olduunu savunan doktora tezini verdi. DzKK 襤STERSKOM Tekne Dizayn ube Müdürlüü’nde Dz. 襤s. Tm. rütbesiyle vatani görevini yapt覺. 襤nterdisiplinerite ve tasar覺m eitimi konular覺nda birçok yay覺n yapt覺; röportaj gerçekletirdi, paneller düzenledi, konferanslar verdi. 2009 y覺l覺nda, Maltepe Üniversitesi’nde “dünyan覺n ilk yat tasar覺m覺 bölümünü” kurdu. Bu bölümün bakanl覺覺 görevini yürütmektedir. 
Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDEN
Grafik Tasar覺m覺 Bölüm Bakan覺

cetinerden@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2780

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺Grafik Tasar覺m, Tipografi, Yaz覺, Kartonaj, Matbaac覺l覺k

1972 y覺l覺nda, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Grafik Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. 1983 y覺l覺na kadar çeitli firmalarda grafik tasar覺m çal覺malar覺n覺 sürdürdü. 1984  y覺l覺nda Marmara Üniversitesi Teknik Eitim Fakültesi Matbaa Eitimi Bölümü’ne Öretim Görevlisi olarak atand覺. Yüksek Lisans Eitimini Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matbaa Eitimi Program覺nda “ Matbaac覺l覺kta Kartonaj Problemleri ve Çözümleri “ konulu tez ile,  1988 y覺l覺nda tamamlad覺. M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Matbaa Eitimi Program覺nda “ Tipografik Tasar覺m ve Uygulamalar覺n 襤rdelenmesi “ konulu tez ile,  1994 y覺l覺nda doktora eitimini tamamlad覺. 1996 y覺l覺nda yard覺mc覺 doçent oldu. 2005 y覺l覺nda Marmara Üniversitesi’nden emekli oldu ve  ayn覺 y覺l, Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Grafik Tasar覺m Bölümü’nde öretim üyesi olarak göreve balad覺. Halen bu görevini sürdürmektedir.
 
Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN
(yar覺 zamanl覺)
 

Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:  Gemilerin Hidrodinamik Dizayn覺, Say覺sal yöntemler ve Gemi Hareketleri 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eitimini Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi Gemi 襤naat覺 ve Gemi Makineleri Mühendislii alan覺nda yapm覺 olan Prof. Alkan ayn覺 bölümde öretim üyesi ve Bölüm Bakan覺 olarak görev yapmaktad覺r. Gemilerin Hidrodinamik Dizayn覺, Gemi Hareketleri uzmanl覺k alanlar覺d覺r. Doktora çal覺malar覺 esnas覺nda 襤talya'da arat覺rma çal覺malar覺 gerçekletiren Alkan sahip olduu uluslararas覺 akademik ve endüstriyel ibirlii a覺 ortam覺nda çeitli kurumlarda görevler yapmaktad覺r. Kuruluuna destekler verdii üniversitemiz Gemi ve Yat Tasar覺m覺 Bölümü'nde Tasar覺m Stüdyosu III ve Gemi Teorisi derslerini vermektedir.
 
Prof. Dr. Ömer AYDIN
(yar覺 zamanl覺)

oaydin@yildiz.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mühendislik Ölçmeleri, Hassas Yükseklik Ölçmeleri, Madencilik Ölçmeleri,GPS Ölçmeleri

1963 - Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi
1968 - Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Lisans, 襤stanbul
1969 - Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Yüksek Lisans, 襤stanbul
1970 - Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Arat覺rma Görevlisi, 襤stanbul
1977 - Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Doçent, 襤stanbul
1981 - Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Doktora, 襤stanbul
1989 - Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Profesör, 襤stanbul
 
Prof. Dr. Cengiz BAYÜLGEN
 
Tel :0 216 626 10 50/ 2485

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimari Tasar覺m, Yap覺 Bilimleri, Yap覺m Teknolojisi 

 
Lisans ve lisansüstü aamalar覺n覺 Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesinde tamamlad覺,1979 y覺l覺nda docent.1988 y覺l覺nda da profesörlüe yükseltildi. 1994 y覺l覺nda Uluda Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k Bölümünü kurdu ve bölüm bakanl覺覺n覺 yapt覺. Bursa Kültür ve Tabiat Varl覺klar覺n覺 Koruma Kurulu üyeliinde bulundu.2005 Kas覺m ay覺nda Y覺ld覺z Teknik Üniversitesinden emekli oldu.2006-2012 y覺llar覺nda Bahçeehir Üniversitesi Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesinde görev yapt覺. Kat覺ld覺覺 Ulusal Mimari Proje Yar覺malar覺nda 3 Ödül ile 8 Mansiyona lay覺k görüldü. Tasar覺m ve yap覺 dal覺nda akademik ve mesleki çal覺malarda bulundu.2012 Eylül ay覺nda Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi eitim kadrosuna kat覺ld覺.
  
Prof. Dr. Demet B襤NAN
(yar覺 zamanl覺)
 
Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimari Koruma ve Restorasyon, Tarihi Çevre Koruma ve Deerlendirmesi , Yöresel Mimari Belgeleme ve Koruma .  

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Restorasyon Anabilim Dal覺 Bakan覺 ve Mimar Sinan Arat覺rma ve Uygulama Merkezi Müdürü’dür. 1994 y覺l覺nda Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi’nden “Güzelyurt Örneinde  Kapadokya Bölgesi Y覺ma Ta Konut Mimarisinin Korunmas覺 襤çin Bir Yöntem Arat覺rmas覺” adl覺 tez ile doktor ünvan覺 alm覺 olup 1998 y覺l覺nda yard覺mc覺 doçent, 2000 y覺l覺nda doçent ve 2007 y覺l覺nda profesör olmutur. Kentsel Kültür Varl覺覺 belgelemesi ve korumas覺 ile ilgili kitap, arat覺rma projeleri ve çeitli yay覺nlar覺 yan覺nda “Ortaça Anadolu Türk Mimarisinde Yap覺m Etkinlikleri ve Taç覺 襤aretleri” üzerine arat覺rma projeleri ve yay覺nlar覺 vard覺r. “Koruma ve Restorasyon”, “Rölöve ve Deerlendirme”, “Koruma ve Turizm”, “Geleneksel ve Yöreye Özgü Mimarl覺k ve Korunmas覺” adl覺 lisans dersleri ile “Sitler ve Deerlendirilmesi”, “Kültürel Miras Yönetimi ve Koruma”, ”Yöresel Mimari ve Koruma”, “Koruma ve Yenileme Projesi”, “Tarihi Çevre Deerlendirilmesi Projesi” adl覺 lisansüstü derslerini vermektedir. T.M.M.O.B. (Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odas覺 Birlii), ICOMOS (Uluslar aras覺 An覺tlar ve Sitler Konseyi),  “UNESCO 襤stanbul Dünya Miras Alanlar覺 襤zleme ve Yönlendirme Üyesi” ve “襤stanbul Dünya Miras Alanlar覺 Alan Yönetimi Dan覺ma Kurulu Bakan覺” d覺r.
 
Prof. Dr. Özer Ç襤FTÇ襤OLU

ozerciftcioglu@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2467

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Signal processing, Soft computing, and Information Processing in Architectural Design Context, Including Visual Perception, Knowledge Modeling, and Multi-objective (Pareto) Optimization
 
Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺
 
 
Prof. Dr. Özer Çiftçiolu graduated as MSc in Electronics and Communication option from Electrical-Electronics Engineering Faculty of Istanbul Technical University (ITU), Turkey, in 1967. He accomplished his PhD at ITU in 1976. He became associate Professor in 1981, and he is promoted as full-professor in 1988. He had been holding guest professorships in different universities and research centres in Europe and in the USA. His research areas of signal processing, soft computing (neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms and evolutionary computation), and information processing in design context. Some special research areas are visual perception, knowledge modeling, and multi-objective (Pareto) optimization, and special application areas include architectural design themes. 
 
Prof. Dr. 襤lter BÜYÜKDIAN

ilterbuyukdigan@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2461

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimari Restorasyon, Koruma
 
 
Mimarl覺k Lisans (襤stanbul Teknik Üniversitesi, Mimarl覺k Fakültesi, Mimarl覺k Bölümü -1976), Yüksek Lisans (Orta Dou Teknik Üniversitesi, Mimarl覺k Fakültesi, Restorasyon Bölümü - 1981), Doktora (襤stanbul Teknik Üniversitesi, Mimarl覺k Anabilim Dal覺, Restorasyon Program覺 - 1989); Arat覺rma Alanlar覺: Tarihi Çevre Koruma, Restorasyon, Geleneksel Konut Mimarisi, Mimari Tasar覺m; Yay覺nlar覺:  3 uluslararas覺 kitap bölümü, 10 makale, 9 kongre bildirisi; 10 mimari proje, 9 proje dan覺manl覺覺,
Ödüller: 1 mimari proje yar覺mas覺nda ödül, Icomos üyelii 
Prof. Dr. Bora DAMALI
 
boradamali@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2475
 

Çal覺ma Alanlar覺: Yap覺 Bilgisi

 
 
Lisans: D.G.S.A, 1961
Y. Lisans: D.G.S.A, 1961
Sanatta Yeterlilik: M.S.Ü, 1983
Doçentlik Tarihi : 1986
Profesörlük Tarihi : 1999

Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Dekan Yard覺mc覺l覺覺 2007-

Maltepe Üniversitesi Senato Üyelii 2008-
Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Eitim Komisyonu Üyelii 2008-
Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Öretim Eleman覺 Bavuru Deerlendirme Komisyonu Üyelii 2008- …
MSÜ Mimarl覺k Fakültesi Yönetim Kurulu Üyelii 1997–1999 y覺llar覺nda yap覺ld覺.
MSÜ Mimarl覺k Fakültesi 襤ç Mimarl覺k Bölümü Bakan Yard覺mc覺l覺覺 1995–1998 y覺llar覺nda yap覺ld覺.
MSÜ Mimarl覺k Fakültesi Fakülte Kurulu Üyelii 1991–1994 y覺llar覺nda yap覺ld覺.
MSÜ Mimarl覺k Fakültesi Yönetim Kurulu Üyelii 1991–1994 y覺llar覺nda yap覺ld覺.
MSÜ Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k Bölümü Bakan Yard覺mc覺l覺覺 1983–1986 y覺llar覺nda yap覺ld覺.
襤DGSA Mimarl覺k Yüksek Okulu Gece Bölümü Bakanl覺覺 1978–1980 y覺llar覺nda yap覺ld覺.
 Prof. Dr. Ünal DEM襤RARSLAN
 
unaldemiraslan@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 /2471

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Yap覺 içi Konstrüksiyon

 
Lisans, Y. Lisans: D.G.S.A, 1959
Sanatta Yeterlilik: M.S.Ü, 1986

Doçentlik Tarihi:                 1987

Profesörlük Tarihi:              1994

Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi
2008-2009 襤dari Görevler:
-Eitim Komisyon Üyelii
-Eitim Komisyon Temsilcilii
 
-  Bay覺nd覺rl覺k Bakanl覺覺 Yap覺 ve 襤mar 襤leri Etüd Proje Dairesi Sal覺k Yap覺lar覺 Fen Heyeti Müdürlüü     1968 -1973
- Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksekokulu  Müdürlüü  1994  1997
- Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanl覺覺  1997-2002
- Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarl覺k Bölümü Bakanl覺覺  2002-2005
 Prof. Dr. Cengiz EREN

cengizeren@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2460

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:  Mimarl覺k, Turizm Yap覺lar覺, 5 Y覺ld覺zl覺 Oteller, Deniz Araçlar覺

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺

Çok say覺da yüksek lisans ve doktora tezi yönetmitir. Ulusal ve uluslararas覺 çok say覺da makale, bildiri,kitap ve ödülleri bulunmaktad覺r.

2006 Bahçeehir Üniversitesi - Profesör

1996 -2006 M. S. Ü. Mimarl覺k Fakültesi - Profesör

1974-1996 M. S. Ü. Mimarl覺k Fakültesi - Öretim Görevlisi

1967-1972 D. G. S. A. Mimarl覺k Bölümü - Asistan
 
Prof. Dr. Semih ERYILDIZ
(yar覺 zamanl覺)

semiheryildiz@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:
 
  
Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ
(yar覺 zamanl覺)

zekaigorgulu@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

  
Prof. Dr. Nevzat 襤LHAN
(yar覺 zamanl覺)

nevzatilhan@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

  
Prof. Dr. Gülen ÖZAYDIN
(yar覺 zamanl覺)
 
Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Kentsel Tasar覺m, ehircilik

Doktora / Sanatta Yeterlilik:1993, M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü , ehircilik
Kentsel Tasar覺m Kapsam覺nda Tarihi Kentsel Mekânlarda Arayüzlerin Düzenlenmesine Sistemli Bir Yakla覺m
Y.Lisans: 1984, M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü , Kentsel Tasar覺m
Yeni Bir Tasar覺m Politikas覺 Olan Tasar覺m Rehberleri ve Ülkemiz Için Uygulama Gereklilii
Lisans: 1982, I.T.Ü. Maçka Mimarl覺k Fakültesi
 
Çok say覺da bilimsel yay覺n, sergi,ödül ve uygulamar覺 bulunmaktad覺r. 

Prof. Dr. Nuri TEM襤ZSOYLU

nuritemizsoylu@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2491

Özgeçmi /Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Plastik sanatlar ve eitimi

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺

http://akademik.maltepe.edu.tr/~nuritemizsoylu

 
1943 ‘de Eskiehir’de dodu.1967 y覺l覺nda 襤stanbul devlet Güzel Sanatlar Akademisinden mezun oldu. Burslu gittii 襤ngiltere’de Royal Callege of Art’dan tezli master derecesi ald覺.(1972) 1972-1980 y覺llar覺nda 襤DGSA Temel Sanat Eitimi ve Temel Sanat Bilimler Bölümünde asistanl覺k, 1980-1988 Temel Sanat ve Bilimler Bölümü ve Resim Bölümünde yard覺mc覺 Doçentlik, 1988’den 1997’ye kadar doçentlik yapt覺ktan sonra, 1997’den itibaren Kocaeli Üniversitesi’de Profesörlük 2001 y覺l覺ndan sonrada dekanl覺k görevini sürdürmektedir.
襤ngiltere’de Royal Callege of Art’da verdii tezden sonra 襤DGSA’da verdii yeterlilik tezide Temel Sanat Ve sanat Eitimi üzerine yapt覺. Kuramsal çal覺malar olarak, Sanat ve eitimi üzerine 6 kitab覺 bulunmaktad覺r. Eitimci olarak 襤stanbul Devlet Güzel Sanatlar akademisi IDGSA, UESYO’da Mimar Sinan Üniversitesi Temel Sanat ve BilimlerBölümü’nde, Resim Bölümünde, 襤ç Mimarl覺k Bölümü’nde, Endüstri ürünleri tasar覺m Bölümü’nde, Moda Konfeksiyon Yüksek Okulu’nda, Eskiehir Anadolu Üniversitesi Güzel sanatlar Yüksek Okulu’nda ve Aç覺k öretim Fakültesi Örgün Eitim Bölümü’nde, Kocaeli Üniversitesi Kullar meslek Yüksek Okulu’nda, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve plastik sanatlar Bölümü’nde lisans ve lisans üstünde çeitli dersler verdi. Sanatsal etkinlikler bak覺m覺ndan 3 kiisel sergisi, kazand覺覺 ödüller ve çok say覺da karma sergilere kat覺l覺mlar覺 vard覺r.  
    
Prof. Dr. Gürkut UYSAL
(yar覺 zamanl覺)
 
gurkut.uysal@gmail.com
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi/ Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimarl覺k, 襤ç Mimarl覺k, Endüstri Ürünleri Tasar覺m覺

  
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ
(yar覺 zamanl覺)
 
hyilmaz@yildiz.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2502
 

Çal覺ma Alanlar覺: Yatlar, Küçük Teknelerin Dizayn覺 ve Stabilite Hesaplar覺, Askeri Gemilerin Stabilite Hesaplar覺, Uluslararas覺 Denizcilik Kurallar覺, Bilgisayar Destekli Yat Tasar覺m覺, Denizcilik Eitimi

1970 y覺l覺 Tirebolu doumludur. 1991 y覺l覺nda 襤TÜ Gemi 襤naat覺 ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun olmutur. Yüksek lisans ve doktoras覺n覺 YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi 襤naat覺 Program覺nda 1998 y覺l覺nda tamamlam覺t覺r. 2002 y覺l覺nda Doçent, 2009y覺l覺nda Profesör olmutur. Halen Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi Gemi 襤naat覺 ve Denizcilik Fakültesi, Gemi 襤naat覺 ve Gemi Makineleri Müh. Bölümünde öretim üyesi olarak görev yapmaktad覺r. 
Prof. Dr. Ferhan YÜREKL襤

Tel :0 216 626 10 50/ 2480

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 
Prof. Dr. K. Ferhan Yürekli, 1967'de 襤stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi'nden mezun oldu. 1970-2012 aras覺nda kesintisiz olarak ayn覺 fakültede Bina Bilgisi-Mimari Tasar覺m kürsülerinde, asistan, doçent, profesör olarak çal覺t覺. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri verdi. 30'dan fazla yüksek lisans 10'dan fazla doktora tezi yönetti.Ayn覺 fakültede Bina Bilgisi Anabilim Dal覺 Bakanl覺覺, Dekan Yard覺mc覺l覺覺 ve Dekanl覺k yapt覺. Ayr覺ca, Anadolu, Uluda, Osmangazi Üniversiteleri ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde davet üzerine Mimari Proje dersleri verdi. Moskova Mimarl覺k Akademisinde misafir jüri üyesi olarak bulundu.2012 y覺l覺nda Mimed -Mimarl覺k Eitim Dernei taraf覺ndan "Mimari Tasar覺m Eitiminde Üstün Baar覺" ulusal ödülüyle ödüllendirildi. Ulusal ve uluslararas覺 yay覺nlar覺 yan覺nda, yay覺nlanm覺 7 kitab覺, bir derleme ve bir çeviri kitap yay覺n覺 bulunmaktad覺r. 襤na edilmi projeleri yan覺nda çeitli mimari proje yar覺malar覺nda ödüllendirilmi çal覺malar覺 da vard覺r. Archiprix Türkiye Bitirme Ödevleri Ulusal yar覺mas覺 kurucu üyesidir.
  
Doç. Dr. Pelin DURSUN
(yar覺 zamanl覺)

pelindursun@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

  
Doç. Dr. Fatma ERKÖK
(yar覺 zamanl覺)

fatmaerkok@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

  
Doç. Dr.Elmira A.GÜR
(yar覺 zamanl覺)

 egur@maltepe.edu.tr
 Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: mimari tasar覺m, mimari tasar覺mda niteliksel ve niceliksel arat覺rma yöntemleri; mimari tasar覺m eitimi,  mimari tasar覺m stüdyosu ve yarat覺c覺l覺k,襤stanbul konut geliimi ve konut tipolojisi; gelimekte olan ülkelerde uygun fiyatl覺 /eriilebilir konut, gecekondu yerleimleri;  kentsel dönüüm / deiim, modernizm, okul öncesi çocuun fiziksel çevresi, çocuk mekanlar覺, çocuk geliim teorileri,  afet sonras覺 bar覺nak, ilköretim yap覺lar覺, al覺veri merkezleri vb. bina tipolojisi, kapsay覺c覺 tasar覺m
 
 
Elmira Gür, Notre Dame de Sion Frans覺z K覺z Lisesinden 1985 y覺l覺nda mezun olmas覺n覺n ard覺ndan, 襤.T.Ü. Mimarl覺k Fakültesinde balad覺覺 lisans eitimini 1989 y覺l覺nda tamamlam覺t覺r. “Yirminci Yüzy覺l Mimarisinde Tarihsel Referanslara Yöneliin Nedenleri ve Analize Dönük Bir Model Önerisi” bal覺kl覺 yüksek lisans tezi ile 1992 y覺l覺nda Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünden yüksek lisans derecesini, “Okul Öncesi Çocuk Eitim Merkezleri için Deiebilir/ Dönüebilir/Esnek bir “Fiziksel Çevre Modeli” bal覺kl覺 doktora tezi ile de 2001 y覺l覺nda 襤.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünden doktor ünvan覺n覺 alm覺t覺r. 1998-99 y覺llar覺 aras覺nda North Carolina State (NCSU) ve Carnegie-Mellon Universitelerinde misafir arat覺rmac覺 ve arat覺rma görevlisi olarak görev yapm覺t覺r. 1992-2001 y覺llar覺 aras覺nda Ar.Gör., 2001-2005 y覺llar覺 aras覺nda Ar.Gör.Dr., 2005-2012 y覺llar覺 aras覺nda Y.Doç.Dr. ve 2012 y覺l覺nda da docent olarak 襤.T.Ü. Mimarl覺k Fakültesindeki görevine devam etmektedir.
襤stanbul Teknik Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesinde mimari tasar覺m stüdyosu yürütücülüü yapan Elmira Gür, 襤.T.Ü. Mimarl覺k Fakültesinde  mimari tasar覺m lisans, yüksek lisans ve doktora program覺nda da çeitli dersler vermektedir.Türküye, Prag, Çin, Almanya, Kuzey K覺br覺s, Brezilya, St. Petersburg, M覺s覺r, vb ülkelerde çeitli uluslararas覺 workshop, sempozyum ve konferanslara kat覺lm覺t覺r. Ayn覺 zamanda çeitli arat覺rma projeleri, workshop ve konferans organizasyonlar覺nda aktif olarak görev yapm覺t覺r. Çeitli mimari proje çal覺malar覺n覺 tamamlam覺, mimari proje yar覺malar覺ndan ödülleri bulunan Elmira Gür’ün ulusal ve uluslararas覺 arat覺rma ve yay覺nlar覺 mevcuttur.  Uygun fiyatl覺 / eriilebilir konut, gecekondu yerleimleri, 襤stanbul konut geliimi ve konut tipolojisi, tasar覺m stüdyosu fiziksel çevresi, mimari tasar覺m eitimi, okul öncesi çocuk eitim merkezleri, afet sonras覺 bar覺nak, kentsel dönüüm, kentsel mekan kimlii konular覺nda çeitli makale, bildiri, kitap içinde bölümleri yay覺nlanm覺 ve çeitli kitaplar覺n editörlüünü yapm覺t覺r.
 Doç. Dr. Fethi KADIOLU
(yar覺 zamanl覺)

fkadioglu@maltepe.edu.tr 
Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi/ Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Statik, Mukavemet, Elastisite Teorisi

Doktora: 襤.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 襤naat, Yap覺 (1999)

Yüksek Lisans: 襤stanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 襤naat Yap覺 Mühendislii, Mekanik (1994)

Lisans:襤.T.Ü. 襤naat Fakültesi,襤naat Müh. Bölümü (1990)

Lise:Kabata Erkek Lisesi (1986)

Ulusal ve uluslar aras覺 çok say覺da yay覺n ve kitaplar覺 bulunmaktad覺r.

 Yrd.Doç.Dr. Tülay AYALIG襤L
(yar覺 zamanl覺)

tayasligil@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi  / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Peyzaj Tasar覺m

Lisans: Peyzaj Mimarl覺覺, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1989

Y.Lisans: Peyzaj Mimarl覺覺, 襤stanbul Üniversitesi, 1993

Doktora: Peyzaj Mimarl覺覺, 襤stanbul Üniversitesi, 1997

24.05.1999 tarihinde Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi ehir ve Bölge Planlama Bölümü ehircilik Anabilim Dal覺nda Yard覺mc覺 Doçent Kadrosuna atand覺. 
Yrd. Doç. Dr.Meral AYBERK
(yar覺 zamanl覺)

meralayberk@hotmail.com
Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi/ Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimari Tasar覺m, Yap覺 Bilgisi

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺

 
Mimarl覺k lisans eitimini  Devlet Güzel Sanatla Akademisi Mimarl覺k Yüksek Okulu ( Mimar Sinan Üniversitesi) 1977,Yüksek Lisans 襤stanbul Devlet Mühendislik ve Mimarl覺k Fakültesi(Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi) Mimari Tasar覺m Dal覺nda 1979, Doktora Y覺ld覺z Üniversitesi (Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi) Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarl覺k Ana Bilim Dal覺nda 1987 tamamlanm覺t覺r.Y覺ld覺z Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k Bölümü Yap覺 Bilgisi Bilim Dal覺nda 1980 y覺l覺nda asistan ,1985 y覺l覺nda Öretim Görevlisi,1992 y覺l覺nda Yrd.Doç.Dr. olmutur. 2004 y覺l覺nda emekliye  ayr覺larak   Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi ve T.C. Maltepe Üniversitesinde yar覺 zamanl覺 öretim üyesi olarak görev almaktad覺r 
Yrd. Doç. Dr.enay BODUROLU
(yar覺 zamanl覺)
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi/ Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:  Evrensel Tasar覺m, Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasar覺m,
Yeniden 襤levlendirme
 
27-04-1975 tarihinde 襤stanbul'da dodu. 襤lk ve orta örenimini Konya'da tamamlad覺. 1993 y覺l覺nda Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarl覺k Fakültesi, Mimarl覺k Bölümü'nde üniversite eitimine balad覺. 1999 y覺l覺nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, ehir ve Bölge Planlama Bölümünün açm覺 olduu Kentsel Tasar覺m Program覺nda, Yüksek Lisans eitimine balad覺. 27-04-2000 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi, 襤ç Mimarl覺k Bölümü'nde Arat覺rma Görevlisi olarak göreve balad覺. 2001 y覺l覺nda “Kentsel D覺 Mekanlar覺n Ayd覺nlat覺lmas覺n覺n Kentsel Tasar覺m 襤lkeleri Aç覺s覺ndan 襤ncelenmesi” adl覺 Y.Lisans tezini tamamlad覺. Ayn覺 y覺l Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 襤ç Mimarl覺k Bölümünün açm覺 olduu Sanatta Yeterlik Program覺na balad覺. Temmuz 2005’te “Konutlarda Evrensel Tasar覺m Kavram覺 Ve Örnekler Üzerinde Analizi” adl覺 Sanatta Yeterlik tezini tamamlad覺. 14.03.2006 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarl覺k Fakültesi, 襤ç Mimarl覺k Bölümü’nde Yard覺mc覺 Doçent kadrosuna atand覺. Halen ayn覺 göreve devam etmektedir.
 Yrd. Doç. Dr. P覺nar ENG襤NCAN BOL

pinarengincan@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2493

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Yap覺 Üretimi, Konut Üretimi, Konut Politikalar覺, Kentsel Yenileme
 
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~pinareb
Lisans: Mimarl覺k Bölümü, Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi, 1997
Y.Lisans: Mimarl覺k - Yap覺, Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi, 2000
Doktora: Mimarl覺k - Yap覺, Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi, 2009
 
Ör.Gör. Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Üniversitesi, 2003-2009
Ör.Gör.Dr.Güzel Sanatlar Fakültesi Akdeniz Üniversitesi, 2009-2010
Yard.Doç.Dr.Mimarl覺k Fakültesi Maltepe Üniversitesi, 2010-

Ulusal ve uluslar aras覺 bildiri ve makaleleri bulunmaktad覺r.
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Eda BÜRGE EMRE

zedaburgetekin@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2780

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:
 
 
Grafik Tasar覺m eitimini 2000 y覺l覺nda Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasar覺m Bölümü’nde bitirdi. Yüksek Lisans eitimini Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Yönetimi Program覺nda, “Postmodernizm Sürecinde Grafik Tasar覺m” bal覺kl覺 teziyle 2004 y覺l覺nda tamamlad覺. 2001 y覺l覺nda arat覺rma görevlisi olarak Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasar覺m Bölümü’nde çal覺maya balad覺. 2006 y覺l覺ndan itibaren arat覺rma görevlisi olarak Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Grafik Tasar覺m Bölümü’nde çal覺maya balad覺. Sanatta Yeterlik çal覺mas覺n覺 2010’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Bölümü Program覺nda “1923’ten günümüze Türkiye’deki toplumsal ve kültürel deiimlerin afi tasar覺m覺na yans覺mas覺” bal覺kl覺 teziyle tamamlad覺. Arat覺rma ve eitim çal覺malar覺na 2010 y覺l覺nda Yard覺mc覺 Doçent olarak atand覺覺 Maltepe Üniversitesi’nde devam etmektedir.
 
Maltepe Üniversitesi bünyesinde etkinliklerde ve arat覺rma projelerinde çal覺t覺, çeitli dergilerde makaleleri yay覺mland覺, sergi ve jüri üyelii çal覺malar覺 bulunmaktad覺r.
  
Yrd. Doç. Dr. Canan ERSELÇUK
Gemi ve Yat Tasar覺m覺 Bölüm Bk.Yrd.

cananerselcuk@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2456

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Turizm Yap覺lar覺, Mobilya Tasar覺m覺 ve Uygulamalar覺, Ürün Tasar覺m覺
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~cananerselcuk

2009- ... : T.C. Maltepe Üniversitesi Gemi ve Yat Tasar覺m覺 Bölümü 

2001-2010: T.C Haliç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarl覺k,襤ç Mimarl覺k End.Tas. Bölümlerinde Proje Yöneticisi,   Yard.Doç,Dr

1986-1996: M.S.Ü. Mimarl覺k Fakültesi  End.Ürün.Tas.Bölümü Yard.Doç

1979-1986: M.S.Ü. Mimarl覺k Fakültesi  End.Ürün.Tas.Bölümü Doktora

1974-1979: 襤.D.G.S.A. U.E.S.Y.O End.Ürün.Tas Bölümü  Asistan
 
 
 
Yrd. Doç. Dr. Müge ERTEML襤
(yar覺 zamanl覺)

mugeertemli@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Deniz Araçlar覺 Malzemeleri, Yap覺 Fizii ve Malzeme,
Mimari ve Sanat
 

Mimar Sinan Üniversitesi, 襤ç Mimarl覺k Bölümü’ndeki lisans eitiminin ard覺ndan, ayn覺 üniversitede Mimarl覺k Ana Bilim Dal覺, Yap覺 Fizii ve Malzeme program覺 ile Yeditepe Üniversitesi’nde Plastik Sanatlar program覺n覺 tamamlayarak iki ayr覺 disiplinde yüksek lisans覺n覺 ald覺. Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarl覺k Ana Bilim Dal覺, Yap覺 Fizii ve Malzeme program覺nda “Ahap Deniz Araçlar覺nda Koruyucular ve Ortam覺n Durabiliteye Etkisi” isimli teziyle doktora çal覺mas覺n覺 tamamlad覺. Ulusal ve uluslararas覺 bildiri ve makaleleri bulunmaktad覺r. Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarl覺k Fakültesi, Mimarl覺k Bölümü'nde öretim üyesi ve Dekan Yard覺mc覺s覺 olarak görevine devam etmektedir.
 
Yrd. Doç. Dr. Niyazi GÜNDÜZ

niyazigunduz@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2780

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 
 
 
Grafik Tasar覺m eitimini 1973 y覺l覺nda 襤stanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Tasar覺m Bölümü’nde bitirdi. 1975 y覺l覺nda ayn覺 okulda asistan olarak göreve balad覺 ve öretim görevlisi oldu. Sanatta Yeterliliini  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 1987 y覺l覺nda ald覺. 1988 y覺l覺nda Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasar覺m Bölümü’ne geçerek ayn覺 y覺l Yard覺mc覺 Doçent oldu. Temel Yaz覺, Yaz覺 Tasar覺m覺,Tipografi,Tipografi Tasar覺m覺 derslerini yürüterek 1997 y覺l覺nda Anadolu Üniversitesinden emekli oldu. 1998 y覺l覺nda tekrar ayn覺 kadrosuna dönerek üç y覺l çal覺t覺ktan sonra 2001 y覺l覺nda emekli oldu. Emeklilik sonras覺 Marmara Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Dou Üniversitesi’nde ders ücretli olarak çal覺t覺 ve 2006 y覺l覺nda Maltepe Üniversitesi’nde kadrolu olarak göreve balad覺. Görev yapt覺覺 süreler içersinde çeitli dan覺manl覺klar ve jüri üyeliklerinde bulundu. Halen arat覺rma,  eitim ve öretim çal覺malar覺na Maltepe Üniversitesi bünyesinde devam etmektedir.
 Yrd. Doç. Dr. 襤smail GÜNUR
(yar覺 zamanl覺)

ismailgunur@maltepe.edu.tr 
Tel :0 216 626 10 50 / 2481

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: ehir Planlama ve
Kentsel Tasar覺m, Yeni Kentler 
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~igunur

Lisans: Mimarl覺k, 襤DGS Akademisi Mimarl覺k Yüksek Okulu, 1970

Y. Lisans: Mimarl覺k, 襤DMM Akademisi, 1976

Sanatta Yeterlik, FBE, Mimar Sinan Üniversitesi, 1986

Çok say覺da yüksek lisans ve doktora tezi yönetmitir. Ulusal ve uluslararas覺 makale, bildirileri bulunmaktad覺r.
 
Yrd. Doç. Dr. Ali KILIÇ
(yar覺 zamanl覺)

alikilic@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

  
Yrd. Doç. Dr. Ercan KOÇ
(yar覺 zamanl覺)

ercankoc@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

  
Yrd. Doç. Dr. Hacer Banu KONYAR
(yar覺 zamanl覺)

banukonyar@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 Yrd. Doç. Dr. Demet MUTMAN
Mimarl覺k (襤ngilizce - Türkçe)
Bölüm Bk. Yrd.
 
Tel :0 216 626 10 50/ 2457
 
 
Çal覺ma Alanlar覺: Kentler, Kentsel gelime dinamikleri,Küçük ölçekli aktiviteler ile desteklenen alternatif dönüümler, Mekan politikalar覺 ve bölünmü toplumlar.
 
 
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~demetmutman
 

Mimarl覺k Lisans (Dou Akdeniz Üniversitesi Mimarl覺k Bölümü, 2000), Yüksek Lisans (Uluda Üniversitesi Mühendislik Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k Bölümü, 2003, Tez Dan覺man覺: Prof. Dr. N. Dostolu), Doktora (襤stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k Bölümü, 2011, Tez Dan覺man覺: Prof. Dr. O. Hac覺hasanolu). Kentsel dönüüm ve iyiletirmede k覺sa süreli aktiviteler yard覺m覺 ile alternatif yakla覺mlar üzerine younlaan Mutman, 2009 y覺l覺nda Urban Age 襤stanbul Konferans覺 kapsam覺nda London School of Economics ve Deutsche Bank ortakl覺覺 ile düzenlenen Urban Age Ödülünün koordinasyonunu yürütmütür. 2005-2006 y覺llar覺 aras覺nda Bauhaus Dessau’da UN-Urbanism temal覺 sertifika program覺na kat覺lm覺 ve ard覺ndan Bauhaus Dessau bünyesinde Mostar kentinin sava sonras覺 yeniden yap覺lanma süreci olarak alternatif ve bütüncül bir kent plan覺 üzerine W. Hackenbroich, M. Kuc, K. Vöckler ile birlikte çal覺maya devam etmitir. 2008 y覺l覺nda O. Akbar küratorlüündeki Archilab Europe Strategic Architecture sergisinin kürator ekibinde U. Achternkampf, A. Baltchun ve E. Mittmann ile birlikte yer alm覺t覺r. 2010 y覺l覺ndan bu yana Archis Interventions çal覺ma a覺nda yer alan Mutman, ayn覺 a覺n Bölünmü Kentler grubunda K覺br覺s ve Bosna-Hersek proje koordinasyonlar覺n覺 yürütmektedir. Uluslararas覺 bilimsel toplant覺larda sunulmu, uluslararas覺 kitaplarda bas覺lan, ulusal hakemli ve dier periyodik dergilerde yay覺mlanan makaleleri bulunmaktadir. Ayr覺ca yenilebilir enerji kaynaklar覺 ve doal afetlerden etkilenen insanlar için biyoiklimsel mimari bar覺naklar konulu uluslararas覺 mimarl覺k yar覺mas覺ndan A. Mussche ile birlikte ald覺klar覺 jüri özel ödülü bulunmaktad覺r.
Yrd. Doç. Dr. Hicran ÖZALP

hicranozalp@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2494

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 襤ç Mimarl覺k Eitimi, 襤ç Mimarl覺k Eitimi Akreditasyonu, Engelliler için Tasar覺m
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~hicranozalp
Lisans: 襤ç Mimarl覺k, Bilkent Üniversitesi, 1992-1997
Y.Lisans: 襤ç Mimarl覺k ve Çevre Tasar覺m覺 Ana Sanat Dal覺, Hacettepe Üniversitesi, 1997-2000
Doktora:  襤ç Mimarl覺k ve Çevre Tasar覺m覺 Ana Sanat Dal覺, Hacettepe Üniversitesi, 2000-2006

Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Eitim Komisyonu Üyelii 2005-2008
Maltepe Üniversitesi 襤ç Mimarl覺k Bölüm Bakan Yard覺mc覺l覺覺 2006-2008

TMMOB 襤ç Mimarlar Odas覺 Genel Sekreterlii 2002-2003
TMMOB 襤ç Mimarlar Odas覺 Genel Merkez II. Bakanl覺覺 2003-2005
 
Yrd. Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN
襤ç Mimarl覺k (襤ngilizce - Türkçe)
Bölüm Bk. Yrd.

yektaozguven@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2457

Özgeçmi /Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimarl覺k Tarihi ve Kuram覺
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~yektaozguven
 
Lisans: Mimarl覺k / Mimarl覺k, Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi , 1999
Yüksek Lisans:Mimarl覺k / Mimarl覺k Tarihi ve Kuram覺, Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi, 2002
Doktora: Mimarl覺k / Mimarl覺k Tarihi ve Kuram覺, Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi, 2009
Yard覺mc覺 Doçentlik Tarihi : 01.09.2011 

Ulusal ve uluslararas覺 bildiri, makale, kitap veya kitap bölümleri bulunmaktad覺r ve çeitli atölye ve yaz okulu çal覺malar覺 bulunmaktad覺r.
Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZKAN

ozgurozkan@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 /2481

Özgeçmi /Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Turizm Yap覺lar覺, K覺y覺 Planlama, Yat Limanlar覺, Sal覺k Yap覺lar覺, Üretim Yap覺lar覺, Proje Yönetimi ve Maliyeti, Mimari Proje, Dekorasyon Proje
 
 
 

1977 y覺l覺nda 襤stanbul’da dodu. Lise örenimini 襤STEK Vakf覺 Belde Lisesi’nde tamamlad覺ktan sonra yüksekörenimi için Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarl覺k Fakültesi, Mimarl覺k Bölümü’ne kaydolarak kayd覺n覺 dondurmu ve bir sene Rotary Uzun Dönem Örenci Deiim Program覺 ile Arjantin’de eitim gördü. Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarl覺k Fakültesi, Mimarl覺k Bölümü’nden 2000 y覺l覺nda mezun oldu. Ayn覺 y覺l 襤.T.Ü. Mimarl覺k A.B.D, Bina Bilgisi Program覺’nda yüksek lisans örenimine balad覺 ve 2002 y覺l覺nda “Mevcut Binalar覺n Lüks Otellere Dönütürülme Olanaklar覺 ve Tasarlama” bal覺kl覺 tezi ile Yüksek Mimar unvan覺n覺 alarak bitirdi. 2008 y覺l覺nda 襤TÜ Mimarl覺k A.B.D, Mimari Tasar覺m program覺n覺 “Türkiye'de Marinalar覺n Kamusal Kullan覺ma Etkileri ve Öneriler” bal覺kl覺 tezi ile doktoras覺n覺 tamamlayarak Doktor unvan覺n覺 ald覺. 2002 y覺l覺nda arat覺rma görevlisi olarak çal覺maya balad覺覺 Maltepe Üniversitesi, Mimarl覺k Fakültesi, Mimarl覺k Bölümü’ndeki görevinde 2008 y覺l覺nda Yard覺mc覺 Doçent unvan覺n覺 almaya hak kaz覺nd覺. Mimari proje çal覺malar覺n覺n ve ulusal ve uluslararas覺 yay覺nlar覺n覺n yan覺nda kat覺ld覺覺 ulusal mimari proje yar覺malar覺na kat覺lmaktad覺r.
Yrd. Doç. Dr. Candan ÖZÜLKE

candanozulke@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2484

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Konut Geliimi, Göç Aidiyet 襤likisi, Kültür ve Kimlik Arat覺rmalar覺, Mimari Tasar覺m, Çevre ve Davran覺 Arat覺rmalar覺.
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~candanozulke

 

Mimarl覺k Lisans (襤stanbul Teknik Üniversitesi-Mimarl覺k Fakültesi -1993), Yüksek Lisans (襤stanbul Teknik Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü- Bina Bilgisi Program覺-1997), Doktora 襤stanbul Teknik Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Bina Bilgisi Program覺-2005), 2009 -.. Mimarl覺k Bölüm Bakan Yard覺mc覺s覺 görevini yürütmektedir.
 
Yrd. Doç. Dr.Tolga SAYIN
(yar覺 zamanl覺)

tolga.sayin@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi/ Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimarl覺k ve Disiplinleraras覺 ilikiler, Mimarl覺k ve Kent ilikisi, Mimari Tasar覺m Eitimi
 
30 Nisan 1975’te 襤stanbul’da dodu. 1994 y覺l覺nda girdii 襤stanbul Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl覺k Bölümü’nden 2000 y覺l覺nda mezun oldu. Yüksek lisans derecesini, 2003 y覺l覺nda, 襤stanbul Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasar覺m Program覺’nda haz覺rlad覺覺  “Mimarl覺k Eletirisi Üzerine Bir Derleme” adl覺 yüksek lisans tezi ile alarak; ayn覺 y覺l Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarl覺k Ana Bilimdal覺, Bina Bilgisi Doktora Program覺’na kat覺ld覺. Doktora derecesini 2007 y覺l覺nda sonuçlanan “Mimari Tasar覺m Eitimine  Bütüncül / Metaforik bir Yakla覺m” adl覺 tezle alm覺t覺r.
 
Ulusal ve uluslar aras覺 alanlarda çeitli makale, bildiri, arat覺rma projesi ve  ödülleri bulunmaktad覺r. Akademik kariyerini 2003 y覺l覺ndan beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl覺k Bölümü Bina Bilgisi Ana Bilimdal覺’na bal覺 Mekan Organizasyonu ve Donat覺m覺 Bilim Dal覺’nda Yard覺mc覺 Doçent Doktor olarak sürdürmektedir.
 Yrd. Doç. Dr. Z.Füsun Gökmen Uysal
(yar覺 zamanl覺)

fusunuysal@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 
 
Lisans:  1972-1976 襤DGSA Uygulamal覺 Endüstri Sanatlar覺 Yüksek
Okulu, Tekstil Tasar覺m覺 Bölümü
Yüksek Lisans; 1976- 1978 The Leeds University Textile Industries
Department, 襤ngiltere
Doktora:  1982 Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl覺k Güzel Sanatlar Fakültesi
Yard覺mc覺 Doçentlik:1992 Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
2003-2012  Yeditepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi yar覺 zamanl覺 öretim üyesi  
2006- 2008   Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yar覺 zamanl覺 öretim üyesi  
2012   Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi yar覺 zamanl覺 öretim üyesi
  

Yrd.Doç. Dr. Türkan UZUN

turkanuzun@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2488

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimarl覺k Tarihi, Cumhuriyet Dönemi Mimarl覺覺, Çada Mimarl覺k, Modernizm, Dijital Tasar覺m Kuram ve Metotlar覺, Parametrik Tasar覺m, Dynamic Architecture,Yap覺 Bilgisi Modelleme

 Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺 

 

Taksim Atatürk Lisesi, Mimarl覺k Lisans (Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi-Mimarl覺k Fakültesi -1995), Yüksek Lisans (襤stanbul Teknik Üniversitesi-F.B.E- Mimarl覺k Tarihi ve Kuram覺 Program覺-1998), Doktora (Y覺ld覺zTeknik Üniversitesi-F.B.E. Mimarl覺k Tarihi ve Kuram覺 Program覺-2008), Maltepe Üniversitesi Yard.Doç.Dr. ünvan覺 ald覺.Çeitli Mimarl覺k ofislerinde mimari kadroda yer ald覺. Prof.Dr.Emre Aysu BODART Mimarl覺k ofisi, Ate Mimarl覺k, Cengiz Bekta ofisi, Cenk Demir 襤naat, An覺t Mimarl覺k bunlardan baz覺lar覺d覺r. Ofis çal覺malar覺n覺n yan覺s覺ra Autodesk Türkiye Gold Partner Grafcad'de dijital tasar覺m programlar覺 dan覺man mimar覺 olarak 2 y覺l görev yapt覺. Bireysel ve Kurumsal eitimler tamamlad覺. Özel Eitim Kurumlar覺nda ve Mimarl覺k ofisleri mimari kadrolar覺n覺n AutoCAD, Revit Architecture, gibi programlar覺n eitimlerini tamamlad覺. Kad覺köy Belediyesi-Aaolu, KG Mimarl覺k, Promete Mimarl覺k,  gibi pek çok kurumun mimari kadrolar覺n覺n kurumsal eitimlerini tamamlad覺. 襤ran Ticaret ve Sanayi Birlii'nin Revit Architecture 襤ngilizce eitimlerini tamamlad覺.  Bu eitimlerin yan覺s覺ra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniverisitesi Mimarl覺k Fakültesi'nde misafir Öretim üyesi olarak Yap覺 Bilgisi Modelleme dersini yürütmektedir.  Maltepe Üniversitesi bünyesinde Dijital Tasar覺m ve Mimarl覺k dersleri ile Proje yürütücülüü görevinin yan覺s覺ra  Maltepe Üniversitesi Staj Komisyonu bakanl覺覺 ve Mimarl覺k Fakültesi  Web Koordinatörü  görevlerini sürdürmektedir. Uluslararas覺 ve Ulusal Bilimsel Toplant覺larda sunulan bildirileri bulunmaktad覺r.
 
Yrd. Doç. Dr.Erdem ÜÇER
(yar覺 zamanl覺)

erdemucer@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 
 
  
Ögr. Gör. Esra AKBALIK

esraakbalik@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2789

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Toplumsal Dinamikler ve Kent 襤likisi, Kültür-Çevre-Davran覺 Çal覺malar覺, Mekan Politikalar覺
 

Üsküdar Fen Lisesi’nin ard覺ndan, 2000 y覺l覺nda Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k Bölümü’nden lisans derecesini, 2004 y覺l覺nda da “Tüketim Kültürünün Etkisinde Deien Kentsel Yaam Biçimleri-襤stanbul Örnei” bal覺kl覺 teziyle, 襤stanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasar覺m Kürsüsünden yüksek lisans derecesini ald覺. 2013 y覺l覺na kadar çeitli ofislerde çal覺t覺, çeitli dergilerde yaz覺lar覺 yay覺nland覺. 2013 y覺l覺ndan itibaren, öretim görevlisi olarak yer ald覺覺 Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Bölümü’nde doktora örenimine devam etmektedir.
 
Ör. Gö.r Dr. Filiz AK襤T
(yar覺 zamanl覺)
 
aksitf@itu.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Research Areas:

 
 Ögr. Gör. Dr. Erdal Devrim AYDIN
(yar覺 zamanl覺)

erdalaydin@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Bilgisayar Ortam覺nda Tasar覺m, Sinema ve Mimarl覺k, Sanal Gerçeklik, Mimari Temsil
 
Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi’nde 2001 y覺l覺nda Lisans, 2004 y覺l覺nda Yüksek Lisans Eitimlerini tamamlayan Erdal Devrim Ayd覺n ayn覺 okulun Bilgisayar Ortam覺nda Mimarl覺k Anabilim Dal覺’nda 2012 y覺l覺nda Doktor ünvan覺n覺 kazand覺. 2001 ile 2007 y覺llar覺 aras覺nda Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi’nde Arat覺rma Görevlisi olarak çal覺t覺. Görev yapt覺覺 y覺llarda Bilgisayar Ortam覺nda Tasar覺m üzerine dersler verdi, Sinema ve Mimarl覺k Festivalleri’nin düzenleme komitelerinde görev ald覺, Sinemada Mekan üzerine atelye çal覺malar覺 yürüttü.
Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nde aktif olarak amatör tiyatro ile ilgilenen Erdal Devrim Ayd覺n, 2004-2007 y覺llar覺 aras覺nda kulübün Dan覺man Öretim Görevliliini yürüttü. Bu hobisini profesyonel alana da ta覺d覺 ve çeitli sinema ve TV yap覺mlar覺nda görevler ald覺. Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi bünyesinde Yrd. Doç. Dr. Togan Tong’un yürüttüü Bodrum – Pedasa Arkeolojik alan覺 üzerine belgesel ile Harold Pinter’in ayn覺 adl覺 oyunundan uyarlanan “Git-Gel Dolap” adl覺 sinema filmini yönetti. Son olarak Samsun’da düzenlenen 19 May覺s Atatürk’ü Anma törenlerinin yönetmenliini üstlendi.
Akademik hayat覺na 2007 y覺l覺ndan itibaren ba覺ms覺z arat覺rmac覺 olarak devam etmektedir. 
Ögr. Gör. Dr. Semra T襤GREL
(yar覺 zamanl覺)

semratigrel@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2502


Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 
 
  
Ögr. Gör. Güzin AYDOAN
(yar覺 zamanl覺)

guzinaydogan@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2502


ÖzgeçmiCurriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Proje yönetimi, uluslararas覺 yap覺m projelerindeki ortakl覺klar ve ortak giriimler, uluslararas覺 projelerin yönetilmesi.
 
Bal覺kesir S覺rr覺 Y覺rcal覺 Anadolu Lise’sini bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k Bölümünden 2000 y覺l覺nda mezun oldu. Yüksek lisans eitimini 2004-2006 y覺llar覺 aras覺nda Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi Mimarl覺k Anabilim Dal覺nda tamamlad覺. 2007 y覺l覺nda Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi Mimarl覺k Anabilim Dal覺 Yap覺 program覺nda balad覺覺 doktora çal覺mas覺 devam etmektedir. Proje yönetimi, uluslararas覺 yap覺m projelerinde ortakl覺klar çal覺ma alanlar覺d覺r. 2004-2010 y覺llar覺 aras覺nda Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k Bölümünde arat覺rma görevlisi olarak çal覺m覺t覺r. 2010 y覺l覺ndan itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi 襤ç Mimarl覺k Bölümünde Öretim Görevlisi olarak çal覺maktad覺r. 
Ögr. Gör. Bürgehan AYSU
(yar覺 zamanl覺)

obaysu@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 
 
Lisans  Mimarl覺k Y覺ld覺z Teknik  Üniversitesi                                                          1992-1996
Y. Lisans  Mimarl覺k Y覺ld覺z Teknik  Üniversitesi, Yap覺 Anabilim Dal覺                        1996-1999
Illinois Istitute of Tehcnology, Mimarl覺k Fakültesi, Yüksek Yap覺lar Program覺         1997-2002 
Ögr. Gör. Ahmet ÇALAR
(yar覺 zamanl覺)

a.caglar@superonline.com
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Sat覺- pazarlama, pazarlama yöneticilii, su alt覺 fotorafç覺l覺覺
 
10 Ocak 1957 Eirdir doumludur. Haydarpaa Lisesi ve Ortadou teknik üniversitesi 襤letme bölümünü bitirdi. Mezuniyetinden sonra Koç Holding, Profilo Holding, Enka Holding ve Sabanc覺 holding’e bal覺 irketler ile, Mintax Deterjan, Meriç süt ürünleri,  Eti Bisküvileri ve Pars Mc.Cann Erickson Reklam irketlerinde,  sat覺 ve pazarlama yöneticilii, Fabrika müdürlüü, müteri ilikileri direktörlüü ile Genel Müdür yard覺mc覺l覺覺 ve Genel Müdürlük yapt覺. Kelebek Mobilya’da çal覺t覺覺 dönemde 6 y覺l Aaç ve Orman ürünleri 襤hracatç覺lar birliinde yönetim kurulu üyelii ve sonras覺nda Türkiye’deki 襤talyan Ticaret Odas覺 ile Trieste Ticaret Odas覺na Proje dan覺manl覺覺 yapt覺. Kapital Dergisi 2001 y覺l覺ndaki geleneksel deerlendirmesinde y覺l覺n en iyi 25 pazarlamac覺s覺 aras覺nda gösterdi. Fotorafla ve özellikle su alt覺 fotorafç覺l覺覺 ile ilgilenmektedir. 
Ögr. Gör. 襤brahim Akil ÇAKMUT
(yar覺 zamanl覺)

akilcakmut@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:  Mimarl覺k, Tasar覺m,
Uygulama, Toplam Kalite Yönetimi
 
 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Y.mimarl覺k Bölümünden mezun oldu.
Austos 1972 - Eylül 1973  tarihleri aras覺nda  Bat覺 Almanya   Nürnberg te Mimarl覺k Bürosunda muhtelif  projelerin   haz覺rlanmas覺nda mimar olarak çal覺t覺. Ekim 1973  - Mart 1974 tarihleri aras覺nda Suudi Arabistan Ryadh' ta Kraliyet Polis Yetitirme Koleji  襤naatlar覺n覺n proje kontrol mimar覺 olarak çal覺t覺.
Ekim 1975 - Kas覺m 1981  tarihleri aras覺nda  襤stanbul  Devlet Mühendislik    Mimarl覺k Akademisi Mimarl覺k Bölümü - Yap覺 Üretimi ve Proje Kürsüsü nde Asistan olarak Mimari Proje Derslerinin yürütülmesinde çal覺t覺.
Kas覺m 1981 - Haziran 1986  tarihleri  aras覺nda  TOPS襤T A.. antiyeler efi ve daha sonra Libya Bölge Müdürü olarak Libya' da çal覺d覺.  Haziran 1986 dan 2011 y覺l覺na kadar kurucusu ve hissedar覺 olduu  AVEA   Proje 襤naat Ltd. ti. nde Mimarl覺k , Mühendislik, Dekorasyon ve Taahhüt ilerini yürütdü.1993 Y覺l覺ndan itibaren 2003 y覺l覺na kadar C E D A Dekorasyon 襤naat Tur. San. A.. Hissedar覺 ve yönetim kurulu üyesi olarak Dekorasyon projeleri ve uygulamalar覺nda çal覺d覺.1996 y覺l覺nda Yap覺 Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi üzerine Çal覺malar yapmakta olan TOTAL Yap覺 Kalite Yönetimi Ltd.irketini y.mimar Esat ÖZKAN ile kurarak  ISO 9002 Belgeli olarak  çal覺m覺t覺r.
  

Ör. Gör. Ouz DEM襤RARSLAN

oguzdemirarslan@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2470

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Bina Bilgisi, 襤nce Yap覺

 

http://akademik.maltepe.edu.tr/~oguzdemirarslan

 

Lisans/ Yüksek Lisans: 襤ç Mimarl覺k, Devlet Güzel Sanatlar Akdemisi, 1986

Doktora: Mimarl覺k, Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008-...

 

Uygulanm覺 çeitli projeleri ve bildirileri bulunmaktad覺r.
 
Ögr. Gör. 襤brahim DUMAN
(yar覺 zamanl覺)
 
ibrahimduman@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2502
 
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:Yelken Eitimi

  

 
Ör. Gör. Ahmet Cem ENER
(yar覺 zamanl覺)

ahmetnr@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Art Nouveaux, eski eser restorasyonu ve turizm üzerine yaz覺 ve fotoraflar. Yerli ve yabanc覺 firmalar için amblem ve logolar. Özel mobilya tasar覺m ve imalat覺. Otomotiv, inaat ve mobilyada kullan覺lan” Poliüretan” aksesuar dizayn ve imalat覺.

- 1964 Galatasaray Lisesi’nden mezuniyet.
- 1965 / 66 襤stanbul Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü.
- 1969 / 71 襤 Bankas覺 襤naat ubesi.
- 1971 DGSA Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k Bölümü mezuniyet (Y.Mimar)
- 1971 / 79 DGSA. MYO’ da asistanl覺k.
- 1979 / 80 Y.Mimar Ayd覺n Boysan’ n覺n büro eflii.
- 1980 /… TKHV, TAÇ Vakf覺 Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet Üyelikleri
- 2000 DGSA Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k Tarihi Ana Bilim Dal覺 Kürsüsü asistanl覺k.
- 2004 /… MSGSU Mimarl覺k Fakültesi 襤ç Mimarl覺k Bölümü Öretim Görevlilii.
- 2000 /…. Haliç Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Öretim Görevlilii.
- 2010 /… Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Yat Tasar覺m覺 Bölümü Öretim
  Görevlilii. 
Ör. Gör. Nuri ERTOKAT
(yar覺 zamanl覺)

nuriertokat@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Yap覺larda Gazbeton

1980–1982 y覺llar覺 aras覺nda, Y覺ld覺z Üniversitesi Makine Fakültesi’nde “Is覺tma-Havaland覺rma” konular覺nda ders verdi. 2009-2010 öretim y覺l覺ndan beri Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi’nde ve 2010-2011 y覺l覺ndan beri de Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi’nde “Yap覺larda Gazbeton Uygulamalar覺” konusunda ders veriyor.

1982 y覺l覺nda Türk Ytong Sanayi A..‘de göreve balad覺. Türk Ytong Sanayi A..’nde Sat覺 ve Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapmaktad覺r.
 
Ör. Gör. Sevim GÜNDÜZ

sevimgunduz@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2477

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 

http://akademik.maltepe.edu.tr/~sevimgunduz/

  
Ör. Gör. Taylan E. GÜNGÖR
(yar覺 zamanl覺)

taylangungor@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 

  
Ör. Gör. Tevfik 襤LTER
(yar覺 zamanl覺)

tevfikilter@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

  
Ör. Gör. M. Faz覺l 襤NANLI
(yar覺 zamanl覺)

fazilinanli@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:  Teknik resim, Tasar覺 geometri

2006 –Bahçeehir Üniversitesi – Öretim Görevlisi
1986 –Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi – Öretim Görevlisi
1977 –襤stanbul Devlet  Mühendislik Mimarl覺k Akademisi –Asistan
1971 – Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Y.Mimarl覺k Bölümü – Lisans
1971 – Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Y.Mimarl覺k Bölümü – Y.Lisans 
Ör. Gör. engül KANER
(yar覺 zamanl覺)

sengulkaner@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

  

Ör. Gör. Elif KUL襤
(yar覺 zamanl覺)

elif.kuli@europist.net
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

Lisans: 襤ç Mimarl覺k, M.S.G.S.Ü, 1989

 
 

Ör. Gör. H.Serdar NALBANTOLU
(yar覺 zamanl覺)

hsnmimarlik@superonline.com
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 Ör. Gör. Baak ÖZDEN
 
basakozden@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 /2484

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mekansal Enstelasyonlar, Mekan-Sanat 襤likilendirmeleri, Sergi Tasar覺m覺, Senografi, Müzecilik, Temsil Biçimleri, Mimari Ayd覺nlatma

 
Yüksek Lisans:  Mimarl覺k-Bina Bilgisi, Orta Dou Teknik Üniversitesi, 2011
Tez Bal覺覺: Mimari Mekan覺n Sanatsal Üretim Arac覺l覺覺yla Dönütürülmesi,
Tez Dan覺man覺: Doç. Dr. Ayen Sava
 
Lisans: Mimarl覺k, Orta Dou Teknik Üniversitesi, 2008
 
Mimarl覺k eitiminin hemen ard覺ndan balad覺覺 yüksek lisans boyunca ODTÜ’de Doç. Dr. Ayen Sava taraf覺ndan verilen Arch. 524 dersi paralelinde, temsil biçimleri, mimarl覺kta görsellik, mekansal yerletirmeler gibi konularda çal覺t覺. Tez çal覺mas覺 kapsam覺nda mimari mekan ve mekana özgü sanat üretimi ilikisi üzerine yurt içi ve yurt d覺覺nda arat覺rmalar yapt覺. Bauhaus- Universität Weimar’da bir dönem deiim  örencisi oldu. 2010- 2011’de ODTÜ Mimarl覺k Bölümü’nde yürütülen Türk K覺z覺lay覺 Müzesi Fikir ve Uygulama Projesi ekibinde yer ald覺. Yüksek lisans覺n覺 tamamlad覺ktan sonra 襤stanbul’a gelerek bir süre özel sektörde sahne ve sergi tasar覺m覺 alan覺nda çal覺t覺.  
  
Ör. Gör. Neptün ÖZ襤
(yar覺 zamanl覺)

neptun@nyachtdesigns.com
Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:  Yat tasar覺m覺, yat iç tasar覺m覺 ve uygulamalar覺, 襤ç Mimari ve Uygulamalar覺, Mobilya tasar覺m覺, Ürün tasar覺m覺 ve uygulamalar覺
 
 
1994 senesinde Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl覺k bölümünden mezun oldu. Mesleinin ilk senelerinde Türkiye’nin belli bal覺 mimarlar覺 ile ofis, ev, otel dekorasyonu projelerinde çal覺t覺. Kendisinin denize olan merak覺 ve yelkencilii, zaman içinde mesleini yat dekorasyonu üzerine çal覺maya yöneltti. 1999 senesinde ilk tekne projesi olan Anatolia ile denizcilik sektörüne ad覺m att覺.

Bu projeyi farkl覺 boyutlarda mega yat projeleri takip etti. 2005 senesinde dünyan覺n en büyük özel yatlar覺ndan biri olan 91M klasik motor yat NERO’nun projesinde yer almak için Çin Halk Cumhuriyeti’ne gitti. Bu projenin iç tasar覺mlar覺 ve detayland覺rma, proje kontrolü görevlerinde bulunduktan sonra, bu projenin tamamlanmas覺 için yat覺n Türkiye’ye gelmesine öncülük edip, yat覺n ilerinin Türkiye’de bitirilmesini salad覺.

Bu projenin ard覺ndan Fransa, 襤talya ve 襤ngiltere'deki çeitli mega yat projelerinde çal覺malar覺n覺 sürdüren Neptün Özi, 2009 senesinde Türkiye'ye döndü. Halen yurt içinde ve yurt d覺覺nda uluslar aras覺 yat projelerinde yer almaya devam etmektedir. 
Ör. Gör. Esat ÖZKAN
(yar覺 zamanl覺)
 
esatozkan@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 /2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺 

Austos 1972- Eylül 1973 tarihleri aras覺nda Bat覺 Almanya Nürnberg’de B.D.A. Architect Harald LOEBERMAN Mimarl覺k Bürosunda muhtelif projelerin haz覺rlanmas覺nda mimar olarak çal覺m覺t覺r.
1982- 1987 tarihleri aras覺nda CE DONATIM DESIGN’da muhtelif dekorasyon projelerinin haz覺rlanmas覺 ve uygulamalar覺n覺 gerçekletirdi.
Haziran 1987-2006 aras覺nda kurucu ve yönetim kurulu bakan覺 olduu CEDA Dekorasyon 襤naat. Tur. San. A. ’nde halen ortak olarak dekorasyon ve taahhüt ilerini yürütmektedir.
1996-2001 y覺llar覺 aras覺nda Yap覺 Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi üzerine çal覺malar yapmakta olan TOTAL Yap覺 Kalite Yönetimi Ltd. irketini kurarak ISO 9002 Belgeli olarak çal覺malar覺n覺 gerçekletirmitir. Yap覺 denetim kanunun ç覺kmas覺yla TOTAL Yap覺 Denetim LTD. ti. olarak çal覺malar覺n覺 deitirip 2006 y覺l覺nda sektörden ayr覺lm覺t覺r. 
Ör. Gör. Varol ÖZKANER
(yar覺 zamanl覺)

varolozkaner@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 
 
  

Ör. Gör. Yasemin ÖZSOY

yaseminzsy@yahoo.com.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

  
Ör. Gör. Özger SARIKAYA
(yar覺 zamanl覺)

ozgers@gmail.com
Tel :0 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Yat tasar覺m覺 ve yat iç tasar覺m覺 uygulamas覺, Uçak iç tasar覺m覺 ve uygulamas覺, Araba ve araba iç tasar覺m覺 uygulamas覺, Mobilya tasar覺m覺,
Ürün tasar覺m覺 ve uygulamalar覺

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺 

Lisans: 襤ç Mimarl覺k, M.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi, 1993
Yüksek Lisans: 襤ç Mimarl覺k, Mimar Sinan Üniversitesi G.S.A, 1994
 
1. 2001 - 2010 Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi 襤çmimarl覺k bölümü
2. 2006 - 2007 Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k bölümü
3. 2007- 2009 Dou Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi 襤çmimarl覺k bölümü
4. 2007 – 2009 Dou Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Endüstri Ürünleri Tas.bölümü
5. 2008 – 2009 Marmara Üniversitesi G.S.F. 襤çmimarl覺k bölümü
 
 
襤 Ünvan覺 : ULUTA yatç覺l覺k :Proje müdürü www.ulutas.com

 
 
Ör. Gör. Özkan TEK襤N

ozkantekin@gmail.com
Tel :0 216 626 10 50 / 2780

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:
 
  
Ögr. Gör. Sinan YUM
(yar覺 zamanl覺)
 
sinanyum@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2502
 
Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

  
Ögr. Gör. Esin YÜREKL襤
(yar覺 zamanl覺)
 
esinyurekli@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2502
 
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 Ar. Gör. 襤nci ALKAN

inciversan@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2488

Özgeçmi / Curriculum Vitae 

Çal覺ma Alanlar覺: Ayd覺nlatma Tasar覺m覺, Temel Tasar覺m

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺

http://akademik.maltepe.edu.tr/~incialkan

1983 y覺l覺nda 襤stanbul’da dodu. Lise örenimini 2002 y覺l覺nda Burak Bora Anadolu Lisesi Frans覺zca Fen Bölümü’nden mezun olarak tamamlad覺. 2006 y覺l覺nda Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi 襤ç Mimarl覺k Bölümü’nden Fakülte Birincisi unvan覺yla mezun oldu ayn覺 y覺l覺n Kas覺m ay覺nda atamas覺 yap覺larak Arat覺rma Görevlisi olarak Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi’nde göreve balad覺. 2010 y覺l覺nda “Ofis Mekanlar覺nda, I覺k ve Renk 襤likisinin Görsel Konfora Etkisi” (YÖK Tez no: 276796) konulu tez ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 襤ç Mimarl覺k Ana Bilim Dal覺 Yüksek Lisans Program覺’n覺 tamamlayarak Yüksek 襤ç Mimar unvan覺 ald覺. 2011 y覺l覺nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 襤ç Mimarl覺k Ana Bilim Dal覺 Doktora Program覺’na balad覺. 2012 ubat ay覺nda yeterliliini vererek tez aamas覺na geçti.

 
Ar. Gör. Bilgen ATAÇ

bilgenatac@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2474

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimarl覺k tarihi ve kuram覺
 
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~bilgenatac
 

Özel Amerikan Robert Lisesi ard覺ndan Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi Mimarl覺k Bölümünde Mimarl覺k Lisans, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst Sint-Lucas Architectuur, Brüksel’de Erasmus deiim program覺. Halen Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi Mimarl覺k Tarihi ve Kuram覺 Yüksek Lisans Program覺nda devam etmektedir. 
Ar. Gör. Melike ATICI

melikeatici@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2474

Özgeçmi
 / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Kent ve Mimari Tasar覺m 襤likisi, Kentin Alg覺lanmas覺, Temsil Teknikleri
 
 
http://akademik.maltepe.edu.tr/~melikeatici 

2010 y覺l覺nda Orta Dou Teknik Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k Bölümü'nden eref derecesi ile mezun oldu. Ayn覺 y覺l 襤stanbul Teknik Üniversitesi Kentsel Tasar覺m Yüksek Lisans program覺na kabul edildi. 'Kentin farkl覺 kullan覺c覺lar taraf覺ndan alg覺lanmas覺 ve alg覺n覺n haritalanmas覺' isimli tez çal覺mas覺 ve yüksek lisans eitimi devam etmektedir.
Ar. Gör. Emel CANTÜRK

emelcanturk@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/2464

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: “Kültür - Çevre - Davran覺 Çal覺malar覺”, “Küreselleme-Kent-Konut: Deiim ve Dönüüm”
 

Pertevniyal Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra, 2007’de 襤stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi’nde Lisans eitimini tamamlam覺t覺r. 2005-2006 öretim y覺l覺nda Erasmus-Socrates bursuyla “Universidade Fernando Pessoa - Porto’da deiim örencisi olarak bulunmutur. 2009 y覺l覺nda 襤stanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden “Kültür Eksenli Kentsel Stratejiler: Kentin Büyük Ölçekli Etkinliklerle Sergilenmesi ve Dönümesi” bal覺kl覺 çal覺mas覺 ile Yüksek Lisans derecesini alm覺, Yüksek Lisans program覺 süresince, 襤stanbul kentine odaklanan “Kent, Deiim, Dönüüm” ve “Kültürel Etkinlikler – Kent 襤likisi” konular覺 üzerinde arat覺rmalar yapm覺t覺r. 2006-2012 y覺llar覺 aras覺nda çeitli mimarl覺k ofislerinde çal覺m覺, mimari projelerde ve uygulamalar覺nda görev alm覺t覺r. 2012 y覺l覺nda balad覺覺 doktora program覺na 襤stanbul Teknik Üniversitesi’nde devam etmektedir.
Ar. Gör. Cemre ÇEL襤KCAN

cemrecelikcan@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 

1991 y覺l覺nda Ankara’da dodu. 2008 y覺l覺nda Marmara Koleji'nden mezun oldu ve 襤TÜ Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k Bölümü’nde lisans eitimine balad覺. 2010-2011 güz ve bahar dönemlerinde Erasmus Örenci Deiim Program覺 kapsam覺nda 襤talya Politecnico di Milano'da eitim gördü. Bu dönemde çeitli alanlarda staj yapt覺; yurt içi ve yurtd覺覺nda mimari proje yar覺malar覺 ve workshop’lara kat覺ld覺. 2013 güz döneminde balad覺覺 襤TÜ Mimari Tasar覺m Yüksek Lisans Program覺’nda eitimini sürdürmektedir.
Ar. Gör. . Bürkan EMRE

burkanemre@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50
 / 2478

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Sanayileme ve Sanayi Yap覺lar覺n覺n Yeniden 襤levlendirilmesi, Teknik Donat覺m Tesisat, Çizim Anlat覺m Teknikleri, Mobilya Tasar覺m.

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺

http://akademik.maltepe.edu.tr/~burkanemre

Lisans: 襤ç Mimarl覺k, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2000
Y. Lisans: 襤ç Mimarl覺k, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2008
 
Çeitli projelerde yer alm覺t覺r: Dekorasyonel Mimarl覺k.(2002),Uygar Mimarl覺k.(2002), Villa Pamir Mobilya ve Dekorasyon.(2000-2001), Sothis Mimarl覺k 襤çin 襤letiim Fuar覺na Stand Tasar覺m覺.(2000), NTSR Fuarc覺l覺k Ad覺na CNR 1.ve 2. Hol Tasar覺m覺.(1999), Authentic House Mobilya.(1999), K覺rtasiye ve Eantiyon Fuarlar覺nda Stand Tasar覺m覺.(1998), 襤deko Mobilya.(1997), Asimar.(1996), Zeynep Balaban Mimarl覺k Ofisi. (1995), Artmosfer Mimari.(1994)
 Ar. Gör. Hasret ÖZDEM襤R GÜLBAY

hasretgulbay@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50

Özgeçmi Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: 
 
 Ar. Gör. Gamze KARAYILANOLU

gamzekarayilanoglu@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2464

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Tasar覺m teorisi
 
 
1989 y覺l覺nda, 襤stanbul'da dodu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 襤ç Mimarl覺k Bölümü’nde 2007'de balad覺覺 lisans eitimini 2012 y覺l覺nda tamamlad覺. Lisans eitimi s覺ras覺nda 2010-2011 bahar dönemi süresince Erasmus örenci deiim program覺yla Università degli Studi di Camerino'da Endüstri Ürünleri Tasar覺m覺 Bölümü'nde eitim ald覺. 2013 y覺l覺nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 襤ç Mimarl覺k Bölümü'nde balad覺覺 yüksek lisans eitimine devam etmektedir.Ar. Gör. Alper KURBAK

alperkurbak@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2492

Çal覺ma Alanlar覺: Mimari Tasar覺m

http://akademik.maltepe.edu.tr/~alperkurbak

1984 y覺l覺nda Ayval覺k’ta dodu. 2007 y覺l覺nda 襤TÜ Mimarl覺k Fakültesi Mimarl覺k Bölümü’nden lisans derecesini ald覺. Ayn覺 y覺l 襤TÜ FBE Mimari Tasar覺m Program覺nda balad覺覺 Yüksek Lisans örenimi s覺ras覺nda Erasmus/Sokrates program覺 ile Almanya’n覺n Karlsruhe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi Kentsel Tasar覺m kürsüsünde bir y覺l süre ile bulundu. Yüksek lisans derecesini ‘Havaliman覺 Odakl覺 Kentlemeler’ bal覺kl覺 teziyle ald覺. Lisans ve Yüksek Lisans örenimi boyunca EASA (European Architecture Students Assembly – Avrupa Mimarl覺k Örencileri Bulumas覺) Türkiye Ülke Temsilcilii görevinde bulundu. Halen 襤TÜ FBE Mimari Tasar覺m Doktora Program覺nda doktora örenimine devam etmektedir.
Ar. Gör. Fulya MENDERES

fulyamenderes@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2463

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:Mimari Tasar覺m

Beikta Atatürk Anadolu Lisesini 2008 y覺l覺nda bitirdikten sonra, 襤stanbul Teknik Üniversitesi, Mimarl覺k Fakültesi, Mimarl覺k Bölümü’ne girdi. Lisans eitimi boyunca çeitli yar覺ma projelerine kat覺ld覺. 2012 y覺l覺nda, lisans eitimini fakülte ve bölüm birincilii derecesiyle tamamlayarak, ayn覺 y覺l, 襤stanbul Teknik Üniversitesi, Mimarl覺k Fakültesi, Mimari Tasar覺m bölümüne girdi. Yüksek lisans sürecinin yan覺nda çeitli mimari proje yar覺malar覺nda çal覺t覺. Halen kamu- kamusall覺k-kamusal mekan balam覺nda, kamu binalar覺nda mekan dizimi ve kamusall覺k ilikisi üzerine çal覺arak tez sürecine devam etmektedir.

     
     Ar. Gör. Belis ÖZTÜRK

belisozturk@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2479

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Ayd覺nlatma, Sinemasal
Mekan Tasar覺m覺, Mekan Bilgisi

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺  

http://akademik.maltepe.edu.tr/~belisozturk

襤ç Mimarl覺k Lisans (T.C. Maltepe Üniversitesi Mimarl覺k Fakültesi 襤ç Mimarl覺k, 2005), Yüksek Lisans "Sinemada Mekan Tasar覺m覺n覺n 襤ncelenmesi: Bilimkurgu Sinemas覺 Örnei” konulu tez ile (T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,襤ç Mimarl覺k Ana Bilim Dal覺, 2012). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü 襤ç Mimarl覺k Ana Bilim Dal覺 襤ç Mimarl覺k Doktora Program覺 Ders Aamas覺 (2013-...)
Ar. Gör. Z. Zelal RAHMANALI

zelalrahmanli@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2463
 
Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimarl覺k Tarihi ve Kuram覺

http://akademik.maltepe.edu.tr/~zrahmanali

Y覺ld覺z Teknik Üniversitesi / Mimarl覺k Tarihi ve Kuram覺 Doktora Program覺 / 2007-
襤stanbul Teknik Üniversitesi / Mimari Tasar覺m Yüksek Lisans Derecesi / 2003-2007
襤stanbul Teknik Üniversitesi / Lisans Eitimi /1999-2003
Diyarbak覺r Anadolu Lisesi / 1991-1999

Çeitli atölye çal覺malar覺 ve yar覺malarda ödülleri bulunmaktad覺r.
Ar. Gör. R. Hale S襤N襤RL襤OLU

halesinirlioglu@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2474


Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Konut Tasar覺m ve Arat覺rmalar覺, Küreselleme, Kentsel Ayr覺ma, Kapal覺 Siteler, Çevre-Davran覺 Çal覺malar覺, Çocuk Mekanlar覺

 

Özel Üsküdar Amerikan Lisesi’nden sonra 2003 y覺l覺nda girdii 襤TÜ- Mimarl覺k Bölümü’nden 2007 y覺l覺nda mezun olmutur. 2009 y覺l覺nda, Londra’daki Middlesex Üniversitesi ‘nde Avrupa ve Akdeniz Bölgesi En 襤yi Bavuru Bursu ile kabul edildii 襤ç Mimarl覺k Yüksek Lisans derecesini ve John Coles dan覺manl覺覺nda yazd覺覺 “Independent Comfort in Single Living Spaces – Modular Design Solutions for Parents and Babies Sharing a Single Space” isimli tezini onur derecesiyle bitirmitir. Ayn覺 y覺l girdii Beykent Ünversitesi Mimarl覺k Doktora Program覺’nda Prof. Dr. engül Öymen Gür dan覺manl覺覺nda yazd覺覺 “Küreselleme Sürecinde Çok Katl覺 Korunakl覺 Yerleimlerin Kullan覺c覺-Konut 襤likisi Balam覺nda 襤ncelenmesi – Ataehir Örnei” isimli tezine devam etmektedir.
Ar. Gör. Beril SULAMACI

berilyuceguney@maltepe.edu.tr
Tel : / 2485

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Mimarl覺k Tarihi

 

Haydarpaa Anadolu Lisesi’nden sonra Bahçeehir Üniversitesi Mimarl覺k ve Tasar覺m Fakültesi Mimarl覺k bölümünden 2010 y覺l覺nda mezun oldu. Lisans eitimi boyunca yurtd覺覺nda ve yurtiçinde çeitli atölye çal覺malar覺na kat覺ld覺. Lisansta ve sonras覺nda Cengiz Bekta Mimarl覺k 襤lii’nde ve ÖZ-KA 襤naat Ltd. ti.’nde proje mimar覺 olarak çal覺t覺. Eitimine 2011 y覺l覺nda kabul edildii 襤stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl覺k Tarihi yüksek lisans program覺nda devam etmektedir.
Ar. Gör. Ça覺n TANRIVERD襤

cagintanriverdi@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2460


Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Karma Kullan覺ml覺 Yap覺lar, Tüketim Kültürünün Konut ve Kent Hayat覺 Üzerindeki Etkileri , Kent Çeperlerindeki Konut Alanlar覺n覺n Deiimi.

1989 y覺l覺nda 襤stanbul’da dodu. 2009 y覺l覺nda, Trakya Üniversitesi Mimarl覺k Bölümü’nden mezun oldu. 2010 y覺l覺nda, 襤TÜ-Mimarl覺k Bölümü, Mimari Tasar覺m program覺nda yüksek lisans eitimine balad覺. 2012-2013 güz yar覺y覺l覺nda deiim örencisi olarak Viyana Teknik Üniversitesi’nde okudu. “Evaluation of Mix-Used Developments Outside of Central Business Districts in View of Consumption and Their Impacts on Urbanization: Istanbul Case” isimli teziyle yüksek lisans derecesini 2013 y覺l覺nda tamamlad覺. Lisansüstü eitimi boyunca çeitli atölye çal覺mas覺 ve uluslararas覺 konferanslara kat覺ld覺.Karma kullan覺ml覺 yap覺lar, kent çeperlerindeki konut alanlar覺n覺n geliimi, kapal覺 siteler, mimarl覺kta tüketim kültürü konular覺nda çal覺malar yapt覺. Halen, 2013 y覺l覺nda balad覺覺 襤TÜ-Mimari Tasar覺m program覺ndaki doktora eitimine devam etmektedir.
Ar. Gör. Hamide TEMEL

hamidebilgen@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50 / 2488

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Ayd覺nlatma Tasar覺m覺,
Mekan ve Alg覺

Tasar覺m ve Uygulama Çal覺malar覺  

http://akademik.maltepe.edu.tr/~htemel

2002 y覺l覺nda Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi’nden mezun olmutur. 2003 y覺l覺nda KTÜ 襤ç Mimarl覺k Bölümü’nde balad覺覺 lisans eitimini 2007 y覺l覺nda tamamlam覺t覺r. Ayn覺 y覺l KTÜ 襤ç Mimarl覺k Bölümü’ne yüksek lisans örencisi olarak kabul edilmitir. 2009 y覺l覺nda Maltepe Üniversitesi 襤ç Mimarl覺k Bölümü arat覺rma görevlisi kadrosuna atanm覺t覺r. 2010 y覺l覺nda Yrd.Doç.Dr. Erkan AYDINTAN dan覺manl覺覺nda haz覺rlad覺覺 “Yapay Ayd覺nlatma-Vitrin 襤levi 襤likisi: Giyim Maazalar覺 Örnei” adl覺 çal覺mas覺 ile yüksek lisans覺n覺 tamamlam覺 ve ayn覺 y覺l MSGSÜ 襤ç Mimarl覺k Doktora program覺na kabul edilmitir.
Ar. Gör. Ece ÜSTÜN

eceustun@maltepe.edu.tr
Tel :0 216 626 10 50/ 2460

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: Temsil – tasar覺m teknikleri, sinema teknikleri ile mekan temsil ilikisi

1989 y覺l覺nda 襤stanbul’da dodu. Özel Üsküdar Amerikan Lisesi’ndeki eitimini 2008 y覺l覺nda  tamamlad覺ktan sonra, 襤stanbul Teknik Üniversitesi, Mimarl覺k Fakültesi, Mimarl覺k Bölümü’ne girdi. Lisans eitimi boyunca çeitli atölye çal覺malar覺na ve yar覺ma projelerine kat覺ld覺. Lisans覺n覺 2012 y覺l覺nda fakülte üçüncülüü derecesiyle tamamlayarak, ayn覺 y覺l 襤stanbul Teknik Üniversitesi, Mimarl覺k Fakültesi, Mimari Tasar覺m bölümüne girdi. uan ilgi alan覺 olan temsil teknikleri üzerine çal覺maktad覺r. Sinema tekniklerinin mekan覺n yeniden üretiminde kullan覺lmas覺 üzerine yapt覺覺 çal覺malarla, tez sürecine devam etmektedir.
 

 

  

Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN
(yar覺 zamanl覺)
 

alkanad@yildiz.edu.tr
Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 
Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN
(yar覺 zamanl覺)
 

alkanad@yildiz.edu.tr
Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50/ 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

 

 

Yrd. Doç. Dr.Elmira A.GÜR
(yar覺 zamanl覺)

 egur@maltepe.edu.tr
 Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺Mimari tasar覺m, Mimari tasar覺m eitiminde yarat覺c覺l覺k,Mimari tasar覺mda niteliksel ve niceliksel arat覺rma metodlar覺, Mimari tasar覺m stüdyosu fiziksel çevresi, Konut geliimi, Konut tipolojisi, Afet sonras覺 geçici konut, Çocuk eitim merkezleri, Okul öncesi çocuun fiziksel çevresi, Çocuk mekanlar覺, Çocuk geliim teorileri
Yrd. Doç. Dr.Elmira A.GÜR
(yar覺 zamanl覺)

 egur@maltepe.edu.tr
 Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi / Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺Mimari tasar覺m, Mimari tasar覺m eitiminde yarat覺c覺l覺k,Mimari tasar覺mda niteliksel ve niceliksel arat覺rma metodlar覺, Mimari tasar覺m stüdyosu fiziksel çevresi, Konut geliimi, Konut tipolojisi, Afet sonras覺 geçici konut, Çocuk eitim merkezleri, Okul öncesi çocuun fiziksel çevresi, Çocuk mekanlar覺, Çocuk geliim teorileri
Yrd. Doç. Dr.Müjdem VURAL
(yar覺 zamanl覺)

smujdem@gmail.com
Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi/ Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

Yrd. Doç. Dr.Müjdem VURAL
(yar覺 zamanl覺)

smujdem@gmail.com
Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi/ Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺:

Yrd. Doç. Dr.Müjdem VURAL
(yar覺 zamanl覺)

smujdem@gmail.com
Tel :0 216 626 10 500 216 626 10 50 / 2502

Özgeçmi/ Curriculum Vitae

Çal覺ma Alanlar覺: